Forvaltningshandlinger

De handlinger, eller hensigtsstyrede begivenheder, som myndighederne i den offentlige sektor typisk udfører.

Valg af handlingstype

Vis: Alle  Beslutning  Information  Ressource  Økonomi 

Økonomi: Forvaltningshandlinger vedrørende økonomiske forhold.

 Administrerer

Forvaltningshandling hvor nogen styrer, leder og/eller udfører opgaver på grundlag af givne love og regler
Som navneord: administration
Handlingstype: beslutning; information; ressource; økonomi
Relaterede: forvalter   leder   styrer  

 Afholder

Forvaltningshandling hvor nogen betaler en udgift
Betydning: 2 af 2
Som navneord: afholdelse
Handlingstype: økonomi
Relaterede: betaler  

 Afregner

Forvaltningshandling hvor nogen gør et regnskab op og udligner gældsposter
Som navneord: afregning
Handlingstype: økonomi
Relaterede: betaler   udligner  

 Betaler

Forvaltningshandling hvor nogen gør et regnskab op og udligner gældsposter
Som navneord: betaling
Handlingstype: økonomi
Relaterede: afholder (betydning 2)   afregner   udligner   udreder (betydning 2)  

 Bogfører

Forvaltningshandling hvor nogen indfører oplysninger i et regnskab eller protokol
Som navneord: bogføring
Handlingstype: økonomi
Relaterede: debiterer   konterer   krediterer   registrerer  

 Debiterer

Forvaltningshandling hvor nogen indfører udgifter i et regnskab
Som navneord: debitering
Handlingstype: økonomi
Relaterede: bogfører   konterer   krediterer   registrerer  

 Erstatter

Forvaltningshandling hvor nogen giver en godtgørelse der kan opveje et tab, en ulempe eller lignende
Betydning: 2 af 2
Som navneord: erstatning
Handlingstype: økonomi
Relaterede: godtgør (betydning 1)  

 Forvalter

Forvaltningshandling hvor nogen administrerer eller bestyrer eksempelvis en lov, et pengebeløb, et embede eller en virksomhed
Som navneord: forvaltning
Handlingstype: beslutning; information; ressource; økonomi
Relaterede: administrerer  

 Godtgør

Forvaltningshandling hvor nogen giver et pengebeløb tilbage
Betydning: 1 af 2
Som navneord: godtgørelse
Handlingstype: økonomi
Relaterede: erstatter (betydning 2)   refunderer   tilbagebetaler  

 Inddriver

Forvaltningshandling hvor nogen forlanger gældsposter betalt
Som navneord: inddrivelse; inddrivning
Handlingstype: økonomi
Relaterede: opkræver  

 Indkøber

Forvaltningshandling hvor nogen får ejendomsretten til noget mod betaling
Som navneord: indkøb
Handlingstype: økonomi
Relaterede: køber  

 Kautionerer

Forvaltningshandling hvor nogen giver tilsagn til en kreditor om at ville betale en debitors gæld hvis debitor ikke selv kan betale
Som navneord: kautionering; kaution
Handlingstype: økonomi

 Konterer

Forvaltningshandling hvor nogen indfører oplysninger i et regnskab
Som navneord: kontering
Handlingstype: økonomi
Relaterede: bogfører   debiterer   krediterer   registrerer  

 Krediterer

Forvaltningshandling hvor nogen indfører indtægter i et regnskab
Som navneord: kreditering
Handlingstype: økonomi
Relaterede: bogfører   debiterer   krediterer   registrerer  

 Køber

Forvaltningshandling hvor nogen får ejendomsretten til noget mod betaling
Som navneord: køb
Handlingstype: økonomi
Relaterede: indkøber  

 Lejer

Forvaltningshandling hvor nogen opnår brugsretten over noget mod betaling i kortere eller længere tid
Som navneord: leje
Handlingstype: økonomi

 Låner

Forvaltningshandling hvor nogen opnår rådighed over et pengebeløb som skal tilbagebetales med renter
Som navneord: lån
Handlingstype: økonomi

 Nedskriver

Forvaltningshandling hvor nogen ansætter noget til en lavere værdi
Som navneord: nedskrivning
Handlingstype: økonomi

 Opkræver

Forvaltningshandling hvor nogen forlanger gældsposter betalt
Som navneord: opkrævning
Handlingstype: økonomi
Relaterede: inddriver   opgør  

 Overfører

Forvaltningshandling hvor nogen flytter et beløb fra én konto eller én regnskabspost til en anden
Som navneord: overførsel; overførelse; overføring
Handlingstype: økonomi

 Refunderer

Forvaltningshandling hvor nogen giver et pengebeløb tilbage
Som navneord: refusion
Handlingstype: økonomi
Relaterede: godtgør (betydning 1)   tilbagebetaler  

 Reviderer

Forvaltningshandling hvor nogen kontrollerer et regnskab
Betydning: 2 af 2
Som navneord: revision; revidering
Handlingstype: økonomi
Relaterede: kontrollerer  

 Sælger

Forvaltningshandling hvor nogen overdrager ejendomsretten til noget mod betaling
Som navneord: salg
Handlingstype: økonomi

 Tilbagebetaler

Forvaltningshandling hvor nogen giver et pengebeløb tilbage
Som navneord: tilbagebetaling
Handlingstype: økonomi
Relaterede: godtgør (betydning 1)   refunderer  

 Udbetaler

Forvaltningshandling hvor nogen overfører pengebeløb
Som navneord: udbetaling
Handlingstype: økonomi

 Udbyder

Forvaltningshandling hvor nogen tilbyder noget der kan afgives tilbud på eller fremsættes ønske om at købe
Betydning: 1 af 2
Som navneord: udbud
Handlingstype: økonomi
Relaterede: udliciterer  

 Udlejer

Forvaltningshandling hvor nogen overdrager brugsretten over noget mod betaling i kortere eller længere tid
Som navneord: udlejning
Handlingstype: økonomi

 Udliciterer

Forvaltningshandling hvor nogen tilbyder noget der kan afgives tilbud på eller fremsættes ønske om at købe
Som navneord: udlicitering
Handlingstype: økonomi
Relaterede: udbyder (betydning 1)  

 Udligner

Forvaltningshandling hvor nogen gør et regnskab op og udligner gældsposter
Som navneord: udligning
Handlingstype: økonomi
Relaterede: afregner   betaler  

 Udreder

Forvaltningshandling hvor nogen skaffer noget til veje og betaler
Betydning: 2 af 2
Som navneord: udredning
Handlingstype: økonomi
Relaterede: betaler