Forvaltningshandlinger

De handlinger, eller hensigtsstyrede begivenheder, som myndighederne i den offentlige sektor typisk udfører.

Valg af handlingstype

Vis: Alle  Beslutning  Information  Ressource  Økonomi 

Ressource: Forvaltningshandlinger vedrørende ressourcer som anlæg, genstande og individer.

 Administrerer

Forvaltningshandling hvor nogen styrer, leder og/eller udfører opgaver på grundlag af givne love og regler
Som navneord: administration
Handlingstype: beslutning; information; ressource; økonomi
Relaterede: forvalter   leder   styrer  

 Afholder

Forvaltningshandling hvor nogen afvikler noget
Betydning: 1 af 2
Som navneord: afholdelse
Handlingstype: ressource
Relaterede: afvikler (betydning 1)   gennemfører  

 Afvikler

Forvaltningshandling hvor nogen organiserer og gennemfører noget
Betydning: 1 af 2
Som navneord: afvikling
Handlingstype: ressource
Relaterede: gennemfører  

 Anlægger

Forvaltningshandling hvor nogen sikrer opbygningen af en ny ressource
Betydning: 1 af 2
Som navneord: anlæggelse; anlægning
Handlingstype: ressource
Relaterede: etablerer  

 Befordrer

Forvaltningshandling hvor nogen flytter en ressource fra et sted til et andet
Som navneord: befordring
Handlingstype: ressource
Relaterede: transporterer  

 Behandler

Forvaltningshandling hvor nogen undersøger en sag eller en fremgangsmåde ved afhjælpning af en skade eller situation
Som navneord: behandling
Handlingstype: ressource

 Beskytter

Forvaltningshandling hvor nogen hindrer noget uønsket i at opstå eller brede sig ved at træffe bestemte forholdsregler
Som navneord: beskyttelse
Handlingstype: ressource
Relaterede: forebygger   forsikrer (betydning 1)   sikrer  

 Betjener

Forvaltningshandling hvor nogen imødekommer et behov for servicering
Som navneord: betjening
Handlingstype: ressource
Relaterede: servicerer  

 Bevarer

Forvaltningshandling hvor nogen opretholder nogets tilstand
Som navneord: bevaring; bevarelse
Handlingstype: ressource
Relaterede: opretholder   vedligeholder  

 Drifter

Forvaltningshandling hvor nogen får noget til at fungere og holder det i gang
Som navneord: drift
Handlingstype: ressource
Relaterede: driver  

 Driver

Forvaltningshandling hvor nogen får noget til at fungere og holder det i gang
Handlingstype: ressource
Relaterede: drifter  

 Etablerer

Forvaltningshandling hvor nogen sikrer opbygningen af en ny ressource
Som navneord: etablering
Handlingstype: ressource
Relaterede: anlægger (betydning 1)   foranstalter   iværksætter   opretter   stifter  

 Fastholder

Forvaltningshandling hvor nogen opretholder en ressources tilstand
Som navneord: fastholdelse
Handlingstype: ressource
Relaterede: bevarer   opretholder  

 Foranstalter

Forvaltningshandling hvor nogen sikrer opbygningen af en ny ressource
Som navneord: etablering
Handlingstype: ressource
Relaterede: etablerer   iværksætter   opretter  

 Forebygger

Forvaltningshandling hvor nogen hindrer noget uønsket i at opstå eller brede sig ved at træffe bestemte forholdsregler
Som navneord: forebyggelse
Handlingstype: ressource
Relaterede: beskytter   forsikrer (betydning 1)   sikrer  

 Foretager

Forvaltningshandling hvor nogen gennemfører en bestemt aktivitet
Som navneord: foretagelse
Handlingstype: ressource
Relaterede: gennemfører   udfører  

 Forsikrer

Forvaltningshandling hvor nogen opretter en forsikring så man kan få erstatning ved skader eller ulykker der rammer én
Betydning: 1 af 2
Som navneord: forsikring
Handlingstype: ressource
Relaterede: beskytter   forebygger   sikrer  

 Forvalter

Forvaltningshandling hvor nogen administrerer eller bestyrer eksempelvis en lov, et pengebeløb, et embede eller en virksomhed
Som navneord: forvaltning
Handlingstype: beslutning; information; ressource; økonomi
Relaterede: administrerer  

 Fremsender

Forvaltningshandling hvor nogen bringer noget til nogen
Som navneord: fremsendelse
Handlingstype: ressource
Relaterede: indgiver   indsender   sender   udsender (betydning 1)  

 Genetablerer

Forvaltningshandling hvor nogen bringer en eksisterende ressource tilbage til oprindelig tilstand
Som navneord: genetablering
Handlingstype: ressource
Relaterede: genopretter   genskaber   reetablerer   renoverer   restaurerer  

 Gennemfører

Forvaltningshandling hvor nogen udfører og afslutter noget
Som navneord: gennemførelse
Handlingstype: ressource
Relaterede: afholder (betydning 1)   afslutter   afvikler (betydning 1)   foretager   implementerer   udfører  

 Genopretter

Forvaltningshandling hvor nogen bringer en eksisterende ressource tilbage til oprindelig tilstand
Som navneord: genopretning; genoprettelse
Handlingstype: ressource
Relaterede: genetablerer   genskaber   reetablerer   renoverer  

 Genskaber

Forvaltningshandling hvor nogen bringer en eksisterende ressource tilbage til oprindelig tilstand
Som navneord: genskabelse; genskabning
Handlingstype: ressource
Relaterede: genetablerer   genopretter   reetablerer   renoverer   restaurerer  

 Indgiver

Forvaltningshandling hvor nogen indleverer eller indsender noget til en myndighed
Som navneord: indgivelse
Handlingstype: ressource
Relaterede: fremsender   indsender   sender  

 Indsender

Forvaltningshandling hvor nogen sørger for at information bringes hen til en modtager
Som navneord: indsendelse
Handlingstype: ressource
Relaterede: fremsender   indgiver   sender   udsender (betydning 1)  

 Indvinder

Forvaltningshandling hvor nogen fremskaffer noget
Som navneord: indvinding
Handlingstype: ressource

 Iværksætter

Forvaltningshandling hvor nogen sætter en aktivitet i gang eller sørger for at noget finder sted
Som navneord: iværksættelse
Handlingstype: ressource
Relaterede: etablerer   foranstalter   igangsætter   opretter  

 Modtager

Forvaltningshandling hvor nogen kommer i besiddelse af noget
Som navneord: modtagelse
Handlingstype: ressource

 Nedlægger

Forvaltningshandling hvor nogen bringer en ressource til ophør
Som navneord: nedlægning; nedlæggelse
Handlingstype: ressource
Relaterede: afslutter   indstiller (betydning 3)  

 Opretholder

Forvaltningshandling hvor nogen opretholder en ressources tilstand
Som navneord: opretholdelse
Handlingstype: ressource
Relaterede: bevarer   fastholder   plejer   vedligeholder  

 Opretter

Forvaltningshandling hvor nogen sikrer opbygningen af en ny ressource
Som navneord: opretning
Handlingstype: ressource
Relaterede: etablerer   foranstalter   iværksætter   stifter  

 Passer

Forvaltningshandling hvor nogen opretholder og drager omsorg for nogen eller noget
Som navneord: pasning
Handlingstype: ressource
Relaterede: opretholder   plejer  

 Plejer

Forvaltningshandling hvor nogen opretholder og drager omsorg for nogen eller noget
Som navneord: pleje
Handlingstype: ressource
Relaterede: opretholder   passer  

 Redder

Forvaltningshandling hvor nogen kommer nogen eller noget til undsætning
Som navneord: redning
Handlingstype: ressource
Relaterede: sikrer  

 Reetablerer

Forvaltningshandling hvor nogen bringer en eksisterende ressource tilbage til oprindelig tilstand
Som navneord: reetablering
Handlingstype: ressource
Relaterede: genetablerer   genopretter   genskaber   renoverer   restaurerer  

 Renoverer

Forvaltningshandling hvor nogen bringer en eksisterende ressource tilbage til oprindelig tilstand
Som navneord: renovering
Handlingstype: ressource
Relaterede: genetablerer   genopretter   genskaber   reetablerer   restaurerer  

 Restaurerer

Forvaltningshandling hvor nogen bringer en eksisterende ressource tilbage til oprindelig tilstand
Som navneord: restaurering; restauration
Handlingstype: ressource
Relaterede: genetablerer   genopretter   genskaber   reetablerer   renoverer  

 Sender

Forvaltningshandling hvor nogen sørger for at information bringes hen til en modtager
Som navneord: sending
Handlingstype: ressource
Relaterede: fremsender   indgiver   indsender   udsender (betydning 1)  

 Servicerer

Forvaltningshandling hvor nogen imødekommer et behov for servicering
Som navneord: servicering
Handlingstype: ressource
Relaterede: betjener   supporterer  

 Sikrer

Forvaltningshandling hvor nogen hindrer noget uønsket i at opstå eller brede sig ved at træffe bestemte forholdsregler
Som navneord: sikring
Handlingstype: ressource
Relaterede: beskytter   forebygger   forsikrer (betydning 1)   redder  

 Stifter

Forvaltningshandling hvor nogen opretter en forening, et foretagende, et legat eller lignende
Som navneord: stiftelse
Handlingstype: ressource
Relaterede: etablerer   opretter  

 Supporterer

Forvaltningshandling hvor nogen servicerer nogen eller noget
Som navneord: support
Handlingstype: ressource
Relaterede: assisterer   bistår   hjælper   servicerer   støtter  

 Transporterer

Forvaltningshandling hvor nogen flytter en ressource fra et sted til et andet
Som navneord: transport
Handlingstype: ressource
Relaterede: befordrer  

 Udbyder

Forvaltningshandling hvor nogen tilbyder undervisning eller deltagelse i andre aktiviteter
Betydning: 2 af 2
Som navneord: udbud
Handlingstype: ressource
Relaterede: tilbyder  

 Udfører

Forvaltningshandling hvor nogen gennemfører en planlagt eller pålagt opgave
Som navneord: udførelse; udføring
Handlingstype: ressource
Relaterede: gennemfører  

 Udlåner

Forvaltningshandling hvor nogen stiller en ressource gratis til rådighed
Som navneord: udlån
Handlingstype: ressource

 Udsender

Forvaltningshandling hvor nogen sørger for at information bringes hen til en modtager
Betydning: 1 af 2
Som navneord: udsendelse; udsending
Handlingstype: ressource
Relaterede: fremsender   indsender   sender  

 Udsender

Forvaltningshandling hvor nogen sender nogen ud på en bestemt opgave eller i et bestemt ærinde
Betydning: 2 af 2
Som navneord: udsendelse; udsending
Handlingstype: ressource

 Udvikler

Forvaltningshandling hvor nogen eller noget gradvis forandres, ofte hen imod et højere, mere fuldkomment stade
Som navneord: udvikling
Handlingstype: ressource

 Varetager

Forvaltningshandling hvor nogen tager sig af en opgave som vedkommende er ansvarlig for
Som navneord: varetagelse
Handlingstype: ressource

 Vedligeholder

Forvaltningshandling hvor nogen opretholder og udbedrer noget for at sikre en given stand
Som navneord: vedligeholdelse
Handlingstype: ressource
Relaterede: bevarer   opretholder