Serviceområder

Serviceområder er områder der afspejler en overordnet gruppering af det offentliges opgaver, fx "Uddannelse og undervisning"

02Internationale aftaler
03Udenrigstjeneste
05Samfundsstruktur
06Samfundsøkonomi, samfundsdigitalisering og statistik
08Borgerskab
10Uddannelse og undervisning
12Forskning
14Arbejdsmarked
16Kultur
17Fritid og idræt
18Kirke
20Sundhed
24Dagtilbud
26Social service og omsorg
30Skatter og afgifter
34Erhverv
37Miljø
38Natur og klima
40Politi
42Retspleje og domstole
44Straffuldbyrdelse
46Forsvar
47Redningsberedskab
52Fysisk planlægning og geodata
54Ejendomme og byggeri
56Energi- og vandforsyning
58Trafikinfrastruktur
59Trafik og transport
60Myndighedens personale og frivillige
62Myndighedens bygninger og arealer
63Myndighedens driftsmateriel, varer og tjenesteydelser
65Myndighedens kommunikation og dokumentation
67Myndighedens økonomi
68Myndighedens it

Ikon-forklaring

Beskrivelse Vis beskrivelse   |  Myndigheder   Vis Myndighed   |  Lovgivning   Vis Lov   |  Finansloven   Vis Finansloven   |  KLE   Vis KLE   |  Borger.dk artikel   Vis Borger.dk artikel   |  Borger.dk selvbetjening   Vis Borger.dk selvbetjening   |  Søgeord Vis søgeord  |  4. niveau Vis fjerde niveau  |  Gå til top

 03 Udenrigstjeneste

Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis Søgeord
Udenrigstjenestens opgaver, herunder diplomati og internationalt samarbejde, eksempelvis EU-samarbejdet, internationalt samarbejde om fred, sikkerhed og international retsorden samt internationale civile missioner og operationer. Dækker også opgaver vedrørende statsbesøg og andre udenlandske besøg i Danmark, Kongehusets rejser i udlandet, legalisering af dokumenter samt borgerservice, herunder udarbejdelse af rejsevejledninger, hjælp til danskere på udlandsrejser med videre
  Myndigheder
 • Ambassader
 • Folketinget
 • Forsvarskommandoen
 • Forsvarsministeriet
 • Institut for Menneskerettigheder
 • Justitsministeriet
 • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
 • Udenrigsministeriet
  Søgeord
 • Udenrigspolitik
 • Udenrigstjeneste

   03.05 Udenrigstjenestens borgerservice

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis Søgeord
  Udenrigstjenestens borgerservice hjælper danskere, der rejser i udlandet, til at få en så sikker rejse som muligt. Endvidere assistance og rådgivning i relationer til udlandet på blandt andet det civilretlige område, herunder legalisering af dokumenter
   Myndigheder
  • Ambassader
  • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
  • Udenrigsministeriet
   Søgeord
  • Forhøjede gebyrer vedrørende udenrigstjenestens bistand
  • Gebyrer vedrørende udenrigstjenestens bistand
  • Udenrigstjenestens borgerservice
  •  03.05.05 Borgernes udlandsrejser 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Hjælp og bistand til borgerne før og under rejsen med henblik på at problemer i videst muligt omfang kan undgås. Opgaver vedrørende udstedelse og fornyelse af pas, se 08.15.05.50 Pas til danske statsborgere og 08.15.05.55 Pas til udlændinge. Opgaver vedrørende medbringelse af medicin på udlandsrejser, se 20.14.05.15 Medicin på udlandsrejser
    Myndigheder
   • Ambassader
   • Udenrigsministeriet
    Søgeord
   • Ambassaders borgerservice til danskere i udlandet
   • Borgernes udlandsrejser
   • Borgerservice til danskere i udlandet
   • Ferier i udlandet, borgernes udlandsrejser
   • Ferierejser til udlandet, borgernes udlandsrejser
   • Krisehjælp, borgerservice til danskere i udlandet
   • Rejser til udlandet, borgernes udlandsrejser
   • Service til danskere på rejse i udlandet
  •  03.05.10 Udenrigstjenestens generelle serviceopgaver 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Udover serviceopgaver for danskere på rejse, varetager udenrigstjenesten en række opgaver for personer og virksomheder med forskellige relationer til udlandet
    Myndigheder
   • Ambassader
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
   • Udenrigsministeriet
    Søgeord
   • Udenrigstjenestens generelle serviceopgaver

   03.10 Overordnet internationalt samarbejde

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis Søgeord
  Opgaver vedrørende Danmarks internationale samarbejde overordnet. De konkrete samarbejder findes under de respektive forvaltningsopgaver
   Myndigheder
  • Folketinget
  • Institut for Menneskerettigheder
  • Justitsministeriet
  • Udenrigsministeriet
   Søgeord
  • Globalisering
  • Globaliseringsanalyse
  • Globaliseringsråd
  • Globaliseringsstrategi
  • Overordnet internationalt samarbejde
  •  03.10.05 EU-samarbejdet 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Danmark har deltaget i det europæiske samarbejde siden 1973. Formålet er blandt andet at sikre økonomisk velstand, stabilitet og sikkerhed i hele Europa
    Myndigheder
   • Folketinget
   • Udenrigsministeriet
    Søgeord
   • EU-samarbejdet
   • Samarbejde i Den Europæiske Union
   • Samarbejde i EU
  •  03.10.10 Internationalt samarbejde om fred, sikkerhed og international retsorden 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Danmark deltager aktivt i det internationale samarbejde for at sikre fred, sikkerhed og international retsorden
    Myndigheder
   • Institut for Menneskerettigheder
   • Justitsministeriet
   • Udenrigsministeriet
    Søgeord
   • Internationalt samarbejde om fred, sikkerhed og international retsorden
  •  03.10.15 Internationale civile missioner og operationer 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Danmark er en aktiv deltager i det multilaterale samarbejde i verden og bidrager til en lang række konfliktforebyggende, fredsbevarende og humanitære indsatser rundt om i verden
    Myndigheder
   • Udenrigsministeriet
    Søgeord
   • Internationale civile missioner
   • Internationale civile missioner og operationer
   • Internationale civile operationer

   03.35 Udenrigstjenestens diplomati og protokol

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis Søgeord
  Udenrigstjenestens opgaver vedrørende relationer som sikrer landets interesser samt protokol ved statsbesøg med videre
   Myndigheder
  • Ambassader
  • Forsvarskommandoen
  • Forsvarsministeriet
  • Udenrigsministeriet
   Søgeord
  • Udenrigstjenestens diplomati og protokol
  •  03.35.02 Udenrigstjenestens indberetninger fra repræsentationerne samt sikkerhedsarbejde 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Udenrigstjenestens opgaver vedrørende indberetninger fra de danske repræsentationer samt sikkerhed i forbindelse med danske repræsentationer og internationale arrangementer. Dækker også diplomatpas og tjenestepas
    Myndigheder
   • Ambassader
   • Udenrigsministeriet
    Søgeord
   • Udenrigstjenestens indberetninger fra repræsentationerne samt sikkerhedsarbejde
  •  03.35.07 Protokol 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende forbindelsen til udenlandske diplomatiske repræsentationer akkrediterede i Danmark og internationale organisationer i Danmark
    Myndigheder
   • Forsvarskommandoen
   • Forsvarsministeriet
   • Udenrigsministeriet
    Søgeord
   • Protokol
  •  03.35.12 Konsulære og diplomatiske forhold 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Udenrigstjenestens opgaver vedrørende det diplomatiske og konsulære korps på såvel danske repræsentationer i udlandet som udenlandske repræsentationer i Danmark
    Myndigheder
   • Ambassader
   • Udenrigsministeriet
    Søgeord
   • Konsulære og diplomatiske forhold