Serviceområder

Serviceområder er områder der afspejler en overordnet gruppering af det offentliges opgaver, fx "Uddannelse og undervisning"

02Internationale aftaler
03Udenrigstjeneste
05Samfundsstruktur
06Samfundsøkonomi, samfundsdigitalisering og statistik
08Borgerskab
10Uddannelse og undervisning
12Forskning
14Arbejdsmarked
16Kultur
17Fritid og idræt
18Kirke
20Sundhed
24Dagtilbud
26Social service og omsorg
30Skatter og afgifter
34Erhverv
37Miljø
38Natur og klima
40Politi
42Retspleje og domstole
44Straffuldbyrdelse
46Forsvar
47Redningsberedskab
52Fysisk planlægning og geodata
54Ejendomme og byggeri
56Energi- og vandforsyning
58Trafikinfrastruktur
59Trafik og transport
60Myndighedens personale og frivillige
62Myndighedens bygninger og arealer
63Myndighedens driftsmateriel, varer og tjenesteydelser
65Myndighedens kommunikation og dokumentation
67Myndighedens økonomi
68Myndighedens it

Ikon-forklaring

Beskrivelse Vis beskrivelse   |  Myndigheder   Vis Myndighed   |  Lovgivning   Vis Lov   |  Finansloven   Vis Finansloven   |  KLE   Vis KLE   |  Borger.dk artikel   Vis Borger.dk artikel   |  Borger.dk selvbetjening   Vis Borger.dk selvbetjening   |  Søgeord Vis søgeord  |  4. niveau Vis fjerde niveau  |  Gå til top

 08 Borgerskab

Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis KLEVis Søgeord
Opgaver vedrørende borgerskab, herunder folkeregistrering, borgerlegitimation, regulering vedrørende navne, forældremyndighed, faderskab og moderskab, adoption, værgemål, parforhold, indfødsret samt regulering af udlændinges indrejse og ophold
  Myndigheder
 • Adoptionsnævnet
 • Adoptionssamrådet
 • Ambassader
 • Ambassader og generalkonsulater
 • Ankestyrelsen
 • By-, Land- og Kirkeministeriet
 • Civilstyrelsen
 • Datatilsynet
 • Direktoratet for Kriminalforsorgen
 • Erhvervsministeriet
 • Familieretshuset
 • Flygtningenævnet
 • Hjemrejsestyrelsen
 • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
 • Justitsministeriet
 • Kommune
 • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
 • Nationalt ID-center
 • Politiet
 • Rigsombudsmanden i Grønland
 • Rigsombudsmanden på Færøerne
 • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
 • Statsministeriet
 • Styrelsen for International Rekruttering og Integration
 • Udbetaling Danmark
 • Udenrigsministeriet
 • Udlændinge- og Integrationsministeriet
 • Udlændingenævnet
 • Udlændingestyrelsen
  Søgeord
 • Borgerskab
  •  08.15.05 Folkeregistrering og borgerlegitimation 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende registreringer af borgere og borgerlegitimation. Opgaver vedrørende digital signatur, MitID og NemKonto, se 06.38.10.20 Tværgående It-løsninger til den digitale infrastruktur
    Myndigheder
   • Ambassader
   • Datatilsynet
   • Erhvervsministeriet
   • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
   • Justitsministeriet
   • Kommune
   • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
   • Udenrigsministeriet
   • Udlændinge- og Integrationsministeriet
   • Udlændingestyrelsen
    Søgeord
   • Borgerlegitimation
   • Folkeregistrering og borgerlegitimation
   • Legitimation
  •  08.15.15 Navne 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende registrering og administration af ansøgninger om navne, herunder navngivning, navneændring, reguleringer vedrørende godkendte fornavne, frie efternavne samt beskyttelse af firma-, forenings- og kunstnernavne
    Myndigheder
   • By-, Land- og Kirkeministeriet
   • Familieretshuset
   • Kommune
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
    Søgeord
   • Adoptivbarn, efternavn, navne
   • Bindestregsefternavne, navne
   • Dobbelte efternavne, navne
   • Efternavne med bindestreg, navne
   • Navne
   • Nydannede efternavne, navne
   • Patronymnavne, navne
   • Personnavne
  •  08.20.05 Forældremyndighed og faderskab 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende forældremyndighed og faderskab
    Myndigheder
   • Familieretshuset
   • Rigsombudsmanden i Grønland
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
   • Statsministeriet
    Søgeord
   • Forældremyndighed og faderskab
  •  08.20.07 Adoption 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Forskellige former for adoption, herunder stedbarnsadoption, familieadoption, fremmedadoption og bortadoption. Der er en række betingelser, der skal være opfyldt, herunder en vurdering af adoptanten samt om adoption er hensigtsmæssig for den adopterede. Dækker også i Grønland og på Færøerne via rigsombuddene i Grønland og på Færøerne. Tvangsadoption, adoption uden samtykke, se 26.18.20.55 Adoption uden samtykke
    Myndigheder
   • Adoptionsnævnet
   • Adoptionssamrådet
   • Ankestyrelsen
   • Familieretshuset
   • Kommune
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
    Søgeord
   • Adoption
   • Adoption af børn
   • Adoptioner
   • Adoptionssager
   • Adoptivbørn
   • Børneadoption
  •  08.20.10 Værgemål, fuldmagter og fremtidsfuldmagter 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Overdragelse af beføjelse eller myndighed til andre i forbindelse med værgemål, fuldmagter eller fremtidsfuldmagter
    Myndigheder
   • Civilstyrelsen
   • Familieretshuset
   • Justitsministeriet
   • Kommune
   • Rigsombudsmanden i Grønland
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
   • Statsministeriet
    Søgeord
   • Værgemål, fuldmagter og fremtidsfuldmagter
  •  08.25.05 Ægteskab og partnerskab 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende ægteskab og partnerskab. Opgaver vedrørende ægtepagter, se 42.20.25.20 Tinglysning i Personbogen
    Myndigheder
   • By-, Land- og Kirkeministeriet
   • Familieretshuset
   • Kommune
   • Rigsombudsmanden i Grønland
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
   • Statsministeriet
    Søgeord
   • Ægteskab og partnerskab
  •  08.25.10 Separation og skilsmisse 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende separation og skilsmisse
    Myndigheder
   • Familieretshuset
   • Rigsombudsmanden i Grønland
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
   • Statsministeriet
    Søgeord
   • Separation og skilsmisse
  •  08.25.20 Ansøgning om underholdsbidrag 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Behandling af ansøgninger vedrørende underholdsbidrag, herunder fastsættelse af underholdsbidrag og ændringer af underholdsbidrag i form af forhøjelse, nedsættelse, bortfald med videre
    Myndigheder
   • Familieretshuset
   • Rigsombudsmanden i Grønland
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
   • Statsministeriet
    Søgeord
   • Ansøgning om underholdsbidrag
   • Behandling af ansøgninger vedrørende underholdningsbidrag
   • Behandling af ansøgninger vedrørende underholdsbidrag
   • Bortfald af underholdsbidrag
   • Fastsættelse af størrelsen af underholdsbidrag
   • Fastsættelse af underholdsbidrag
   • Forhøjelse af underholdsbidrag
   • Forsørgelsespligt, underholdsbidrag
   • Nedsættelse af underholdsbidrag
   • Ændring af underholdsbidrag
  •  08.25.25 Forskudsvis udbetaling af underholdsbidrag 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Forskudsvis udbetaling af underholdsbidrag, der ikke er udbetalt til det aftalte tidspunkt. Bidraget kan kun udbetales forskudsvis, hvis bidraget er fastsat af Familieretshuset. Ægtefællebidrag og uddannelsesbidrag kan ikke udbetales forskudsvis
    Myndigheder
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
   • Udbetaling Danmark
    Søgeord
   • Forskudsvis udbetaling af underholdningsbidrag
   • Forskudsvis udbetaling af underholdsbidrag
   • Forskudsvis udbetaling af underholdsbidrag, der ikke er udbetalt rettidigt
   • Forskudsvis udbetaling af underholdsbidrag, der ikke er udbetalt til det aftalte tidspunkt
  •  08.25.30 Opkrævning af og behandling af indsigelser vedrørende underholdsbidrag 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opkrævning af underholdsbidrag på grundlag af danske, færøske og grønlandske afgørelser om underholdsbidrag samt opkrævning af underholdsbidrag på grundlag af internationale konventioner. Dækker også behandling af indsigelser vedrørende betaling af underholdsbidrag
    Myndigheder
   • Ankestyrelsen
   • Familieretshuset
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
   • Udbetaling Danmark
    Søgeord
   • Opkrævning af og behandling af indsigelser vedrørende underholdsbidrag

   08.30 Indfødsret, indrejse og ophold

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis Søgeord
  Opgaver vedrørende indfødsret samt indrejse og opholdstilladelse
   Myndigheder
  • Ambassader og generalkonsulater
  • Direktoratet for Kriminalforsorgen
  • Flygtningenævnet
  • Hjemrejsestyrelsen
  • Justitsministeriet
  • Kommune
  • Nationalt ID-center
  • Politiet
  • Rigsombudsmanden i Grønland
  • Rigsombudsmanden på Færøerne
  • Statsministeriet
  • Styrelsen for International Rekruttering og Integration
  • Udenrigsministeriet
  • Udlændinge- og Integrationsministeriet
  • Udlændingenævnet
  • Udlændingestyrelsen
   Søgeord
  • Indfødsret, indrejse og ophold
  •  08.30.05 Udlændinges indrejse og ophold 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende adgang og ophold i Danmark, herunder visitering af udlændinge, ansøgning om asyl, udstedelse af visa, opholds- og arbejdstilladelse med videre. Opgaver vedrørende integration af flygtninge og indvandrere, se 26.40.05 Integrationsindsats
    Myndigheder
   • Ambassader og generalkonsulater
   • Hjemrejsestyrelsen
   • Justitsministeriet
   • Nationalt ID-center
   • Politiet
   • Styrelsen for International Rekruttering og Integration
   • Udenrigsministeriet
   • Udlændinge- og Integrationsministeriet
   • Udlændingestyrelsen
    Søgeord
   • Immigration
   • Indrejse, tolkebistand til udlændinge
   • Indrejseforbud
   • Indvandring
   • Ophold, tolkebistand til udlændinge
   • Tolkebistand, udlændinges indrejse og ophold
   • Udlændinges indrejse og ophold
  •  08.30.08 Klager på udlændingeområdet 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende behandling af klager over afslag på asyl, opholdstilladelse og familiesammenføring
    Myndigheder
   • Flygtningenævnet
   • Hjemrejsestyrelsen
   • Udlændinge- og Integrationsministeriet
   • Udlændingenævnet
    Søgeord
   • Klager på udlændingeområdet
  •  08.30.09 Opholdssteder for udlændinge uden lovligt ophold i Danmark 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende udlændinge uden lovligt ophold i Danmark. Det gælder asylansøgere, der har fået endeligt afslag på asyl, og hvis udrejsefrist er overskredet, udlændinge der er udvist ved dom og udlændinge på tålt ophold
    Myndigheder
   • Direktoratet for Kriminalforsorgen
   • Hjemrejsestyrelsen
   • Justitsministeriet
   • Politiet
   • Udlændinge- og Integrationsministeriet
   • Udlændingestyrelsen
    Søgeord
   • Opholdssteder for udlændinge uden lovligt ophold i Danmark
  •  08.30.10 Indfødsret 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende indfødsret, herunder indfødsret ved fødsel, ægteskab, adoption, erklæring eller naturalisation. Dækker endvidere indfødsretsprøven og grundlovsceremonier i forbindelse med indfødsret samt fortabelse og frakendelse af dansk indfødsret
    Myndigheder
   • Kommune
   • Rigsombudsmanden i Grønland
   • Rigsombudsmanden på Færøerne
   • Statsministeriet
   • Styrelsen for International Rekruttering og Integration
   • Udlændinge- og Integrationsministeriet
   • Udlændingestyrelsen
    Søgeord
   • Ansøgning om dansk indfødsret
   • Ansøgning om dansk statsborgerret
   • Ansøgning om dansk statsborgerskab
   • Ansøgning om indfødsret
   • Ansøgning om statsborgerret
   • Ansøgning om statsborgerskab
   • Dobbelt statsborgerskab
   • Europæisk konvention af 6. november 1997 om statsborgerret
   • Gebyr vedrørende indfødsret ved naturalisation
   • Indfødsret
   • Statsborgerret
   • Statsborgerretskonventionen
   • Statsborgerskab