Serviceområder

Serviceområder er områder der afspejler en overordnet gruppering af det offentliges opgaver, fx "Uddannelse og undervisning"

02Internationale aftaler
03Udenrigstjeneste
05Samfundsstruktur
06Samfundsøkonomi, samfundsdigitalisering og statistik
08Borgerskab
10Uddannelse og undervisning
12Forskning
14Arbejdsmarked
16Kultur
17Fritid og idræt
18Kirke
20Sundhed
24Dagtilbud
26Social service og omsorg
30Skatter og afgifter
34Erhverv
37Miljø
38Natur og klima
40Politi
42Retspleje og domstole
44Straffuldbyrdelse
46Forsvar
47Redningsberedskab
52Fysisk planlægning og geodata
54Ejendomme og byggeri
56Energi- og vandforsyning
58Trafikinfrastruktur
59Trafik og transport
60Myndighedens personale og frivillige
62Myndighedens bygninger og arealer
63Myndighedens driftsmateriel, varer og tjenesteydelser
65Myndighedens kommunikation og dokumentation
67Myndighedens økonomi
68Myndighedens it

Ikon-forklaring

Beskrivelse Vis beskrivelse   |  Myndigheder   Vis Myndighed   |  Lovgivning   Vis Lov   |  Finansloven   Vis Finansloven   |  KLE   Vis KLE   |  Borger.dk artikel   Vis Borger.dk artikel   |  Borger.dk selvbetjening   Vis Borger.dk selvbetjening   |  Søgeord Vis søgeord  |  4. niveau Vis fjerde niveau  |  Gå til top

 10 Uddannelse og undervisning

Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis KLEVis Søgeord
Opgaver vedrørende uddannelsesområdet, herunder uddannelsesstøtte, grundskolen, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og voksenuddannelser. Dækker også eksempelvis undervisningsmiljø, undervisningsmidler samt tværgående uddannelses- og undervisningsspecifikke it-services
  Myndigheder
 • Akkrediteringsrådet
 • Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger
 • Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder
 • Ankestyrelsen
 • Børne- og Undervisningsministeriet
 • Centre for undervisningsmidler
 • Danmarks Akkrediteringsinstitution
 • Danmarks Evalueringsinstitut
 • Dansk Center for Undervisningsmiljø
 • Efteruddannelsesudvalg
 • Erhvervsministeriet
 • Klagenævnet for Specialundervisning
 • Kommune
 • Kulturministeriet
 • Nævnenes Hus
 • Region
 • Rådet for Børns Læring
 • Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, REU
 • Rådet for Voksen- og Efteruddannelse, VEU-rådet
 • Skatteministeriet
 • Skattestyrelsen
 • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
 • Studenterrådgivningen
 • Studievalg Danmark
 • Styrelsen for International Rekruttering og Integration
 • Styrelsen for It og Læring
 • Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
 • Søfartsstyrelsen
 • Trafikstyrelsen
 • Transportministeriet
 • Tvistighedsnævnet
 • Udbetaling Danmark
 • Uddannelses- og Forskningsministeriet
 • Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
 • Udlændinge- og Integrationsministeriet
 • VUC-centre
  Søgeord
 • Institutionsregister, Børne- og Undervisningsministeriet
 • Uddannelse i udlandet
 • Uddannelse og undervisning
 • Uddannelsesområdet
 • Uddannelsespolitik
 • Undervisningsområdet
 • Undervisningspolitik

   10.02 Overordnede opgaver på uddannelses- og undervisningsområdet

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis Søgeord
  Nogle opgaver er fælles for flere eller alle typer af uddannelser, eksempelvis elevers og studerendes undervisningsmiljø, tværgående uddannelses- og undervisningsspecifikke it-services, uddannelsesstøtte, uddannelsers internationalisering med videre
   Myndigheder
  • Børne- og Undervisningsministeriet
  • Centre for undervisningsmidler
  • Dansk Center for Undervisningsmiljø
  • Kommune
  • Styrelsen for It og Læring
  • Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
  • Uddannelses- og Forskningsministeriet
  • Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
   Søgeord
  • Overordnede opgaver på uddannelses- og undervisningsområdet
  •  10.02.05 Undervisningsmiljø 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Elever, studerende og andre deltagere i offentlig og privat undervisning har ret til et godt undervisningsmiljø, der er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt samt fremmer deltagernes muligheder for udvikling og læring
    Myndigheder
   • Børne- og Undervisningsministeriet
   • Dansk Center for Undervisningsmiljø
   • Kommune
   • Styrelsen for It og Læring
    Søgeord
   • Undervisningsmiljø
  •  10.02.10 Undervisningsmidler 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Centre for undervisningsmidlers opgaver, herunder samling af undervisningsmidler beregnet til udlån til undervisningsinstitutioner, rådgivning og vejledning om undervisningsmidler. Centrene betjener grundskoler, gymnasier og uddannelsesinstitutioner i de respektive dækningsområder, som stort set følger regionsgrænserne.
    Myndigheder
   • Børne- og Undervisningsministeriet
   • Centre for undervisningsmidler
   • Styrelsen for It og Læring
   • Uddannelses- og Forskningsministeriet
   • Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
    Søgeord
   • Undervisningsmidler
  •  10.02.15 Tværgående uddannelses- og undervisningsspecifikke it-services 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Dækker tværgående uddannelses- og undervisningsspecifikke it-services
    Myndigheder
   • Børne- og Undervisningsministeriet
   • Styrelsen for It og Læring
   • Uddannelses- og Forskningsministeriet
   • Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
    Søgeord
   • Tværgående uddannelses- og undervisningsspecifikke it-services
  •  10.02.22 Regulering vedrørende udbud af skriftlige opgavebesvarelser 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Regulering vedrørende udbud af skriftlige opgavebesvarelser på uddannelsesinstitutioner under Børne- og Undervisningsministeriet eller Uddannelses- og Forskningsministeriet
    Myndigheder
   • Børne- og Undervisningsministeriet
    Søgeord
   • Regulering vedrørende udbud af skriftlige opgavebesvarelser
  •  10.02.35 Uddannelsernes internationalisering 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Udenlandske uddannelseskvalifikationer og uddannelsesprogrammer
    Myndigheder
   • Uddannelses- og Forskningsministeriet
   • Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
    Søgeord
   • Uddannelsernes internationalisering
  •  10.02.45 Puljer og tilskud på uddannelses- og undervisningsområdet 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende puljer og tilskud på uddannelses- og undervisningsområdet
    Myndigheder
   • Børne- og Undervisningsministeriet
    Søgeord
   • Puljer og tilskud på uddannelses- og undervisningsområdet
  •  10.02.50 Europaskoler 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende Europaskolerne
    Myndigheder
   • Børne- og Undervisningsministeriet
   • Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
    Søgeord
   • Europaskoler

   10.03 Uddannelsesstøtte

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis Søgeord
  Personer, der er fyldt 18 år og som er under uddannelse, kan søge økonomisk støtte fra staten (SU). Støtten kan ydes som stipendium, der ikke skal tilbagebetales, og som lån, der skal tilbagebetales
   Myndigheder
  • Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger
  • Ankestyrelsen
  • Børne- og Undervisningsministeriet
  • Kommune
  • Skatteministeriet
  • Skattestyrelsen
  • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
  • Trafikstyrelsen
  • Transportministeriet
  • Udbetaling Danmark
  • Uddannelses- og Forskningsministeriet
  • Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
   Søgeord
  • Statens uddannelsesstøtte, SU
  • SU, statens uddannelsesstøtte
  • Uddannelsesstøtte

   10.06 Grundskolen

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis Søgeord
  I grundskolen gennemføres den grundlæggende undervisning, der omfatter et 10-årigt undervisningsforløb. Grundskolen omfatter ud over den kommunale folkeskole også undervisning i frie grundskoler, ungdomsskoler og efterskoler
   Myndigheder
  • Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger
  • Ankestyrelsen
  • Børne- og Undervisningsministeriet
  • Danmarks Evalueringsinstitut
  • Klagenævnet for Specialundervisning
  • Kommune
  • Region
  • Rådet for Børns Læring
  • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
  • Styrelsen for It og Læring
  • Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
  • Uddannelses- og Forskningsministeriet
  • Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
   Søgeord
  • Grundskolen
  •  10.06.05 Overordnede opgaver vedrørende grundskolen 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Overordnede opgaver vedrørende grundskolen er eksempelvis fastlæggelse af skolestrukturen, skoledistrikterne, styrelsesvedtægt samt forhold vedrørende skolebestyrelser og andre rådgivende organer
    Myndigheder
   • Børne- og Undervisningsministeriet
   • Danmarks Evalueringsinstitut
   • Kommune
   • Rådet for Børns Læring
   • Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
   • Uddannelses- og Forskningsministeriet
   • Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
    Søgeord
   • Overordnede opgaver vedrørende grundskolen
  •  10.06.10 Undervisningspligt 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Ethvert barn, der bor i Danmark eller skal opholde sig i landet i mindst 6 måneder, er undervisningspligtige i grundskolen
    Myndigheder
   • Børne- og Undervisningsministeriet
   • Kommune
   • Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
    Søgeord
   • Undervisningspligt
  •  10.06.15 Grundskolens struktur, undervisning og indhold fra 0.-9. klasse 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Grundskolen består af 0.-9. klasse. Undervisningen gives et vist antal timer i en række fag, obligatoriske emner samt eventuel understøttende undervisning og specialundervisning. Der sker en evaluering og vurdering af eleverne afsluttende med en prøve efter 9. klasse
    Myndigheder
   • Børne- og Undervisningsministeriet
   • Kommune
   • Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
    Søgeord
   • Grundskolens struktur, undervisning og indhold fra 0.-9. klasse
  •  10.06.20 10. klasses struktur, undervisning og indhold 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   10. klasse er et tilbud til elever, der har afsluttet grundskolen og dermed undervisningspligten, og som har behov for yderligere kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg
    Myndigheder
   • Børne- og Undervisningsministeriet
   • Kommune
   • Styrelsen for It og Læring
   • Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
    Søgeord
   • 10. klasses struktur, undervisning og indhold
  •  10.06.25 Specialundervisning og specialpædagogisk bistand i folkeskolen 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Elever i folkeskolen kan få specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand, hvis de har brug for omfattende støtte
    Myndigheder
   • Ankestyrelsen
   • Børne- og Undervisningsministeriet
   • Klagenævnet for Specialundervisning
   • Kommune
   • Region
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
   • Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
    Søgeord
   • Specialundervisning og specialpædagogisk bistand i folkeskolen
  •  10.06.35 Skolefritidsordninger (SFO) 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Skolefritidsordninger er for børn fra cirka 6 år til cirka 10 år, og er et sted, hvor børnene kan komme efter skoletid. Se også 24.05.06 Fritidshjem til børn i skolealderen og 24.05.10 Klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge
    Myndigheder
   • Børne- og Undervisningsministeriet
   • Kommune
   • Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
    Søgeord
   • Skolefritidsordninger (SFO)
  •  10.06.40 Frie grundskoler 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Frie grundskoler er friskoler og private grundskoler, som inden for fastsatte rammer kan give undervisning i overensstemmelse med skolernes egen overbevisning
    Myndigheder
   • Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger
   • Ankestyrelsen
   • Børne- og Undervisningsministeriet
   • Kommune
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
   • Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
    Søgeord
   • Frie grundskoler
   • Friskoler, frie grundskoler
   • Grundskoler, private, frie grundskoler
   • Jødiske friskoler
   • Jødiske skoler, frie grundskoler
   • Katolske friskoler
   • Katolske skoler, frie grundskoler
   • Kristne friskoler, frie grundskoler
   • Lilleskoler, frie grundskoler
   • Muslimske friskoler
   • Muslimske skoler, frie grundskoler
   • Private grundskoler, frie grundskoler
   • Privatskoler, frie grundskoler
   • Pædagogisk eksperimenterende skoler, frie grundskoler
   • Rudolf Steinerskoler, frie grundskoler
   • Tyske mindretalsskoler, frie grundskoler
  •  10.06.52 Ungdomsskoler 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Ungdomsskolerne tilbyder unge inden for en bestemt aldersgrænse forskellige former for undervisning, herunder også mange fritidstilbud. Ungdomsskolerne har selvstændige bestyrelser
    Myndigheder
   • Børne- og Undervisningsministeriet
   • Kommune
   • Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
    Søgeord
   • Ungdomsskoler
  •  10.06.54 Efterskoler 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Efterskoler er et kostskoletilbud for unge mellem 14 og 18 år. Her kan man få undervisning i skolefag, der svarer til folkeskolens 8., 9. og 10. klasse, samt en lang række andre fag af kreativ eller praktisk art
    Myndigheder
   • Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger
   • Ankestyrelsen
   • Børne- og Undervisningsministeriet
   • Kommune
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
   • Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
    Søgeord
   • Efterskoler
   • Kostskoler, efterskoler
  •  10.06.57 Frie fagskoler 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   På frie fagskoler kan unge over 16 år, der har afsluttet 9. klasse, modtage undervisning i praktiske eller erhvervsrettede fag kombineret med undervisning af bred almen karakter
    Myndigheder
   • Børne- og Undervisningsministeriet
   • Kommune
   • Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
    Søgeord
   • Frie fagskoler
   • Husholdningsskoler, tidligere betegnelse for frie fagskoler
   • Håndarbejdsskoler, tidligere betegnelse for frie fagskoler
  •  10.06.59 Alternative skoleforløb 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende alternative skoleforløb
    Myndigheder
   • Børne- og Undervisningsministeriet
   • Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
    Søgeord
   • Alternative skoleforløb
  •  10.06.60 Vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende uddannelses- og erhvervsvejledning til elever i folkeskolens sidste klasser. Desuden vejledning til andre unge under 25 år, som ikke er i gang med eller har gennemført en uddannelse
    Myndigheder
   • Børne- og Undervisningsministeriet
   • Kommune
   • Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
    Søgeord
   • Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU
   • UU-vejledere, Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU
   • Vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv

   10.10 Ungdomsuddannelser

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis Søgeord
  Opgaver vedrørende uddannelse af gymnasial, erhvervsmæssig og særlig karakter
   Myndigheder
  • Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger
  • Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder
  • Ankestyrelsen
  • Børne- og Undervisningsministeriet
  • Danmarks Evalueringsinstitut
  • Erhvervsministeriet
  • Klagenævnet for Specialundervisning
  • Kommune
  • Nævnenes Hus
  • Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, REU
  • Rådet for Voksen- og Efteruddannelse, VEU-rådet
  • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
  • Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
  • Tvistighedsnævnet
  • Uddannelses- og Forskningsministeriet
  • Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
   Søgeord
  • Ungdomsuddannelser