Serviceområder

Serviceområder er områder der afspejler en overordnet gruppering af det offentliges opgaver, fx "Uddannelse og undervisning"

02Internationale aftaler
03Udenrigstjeneste
05Samfundsstruktur
06Samfundsøkonomi, samfundsdigitalisering og statistik
08Borgerskab
10Uddannelse og undervisning
12Forskning
14Arbejdsmarked
16Kultur
17Fritid og idræt
18Kirke
20Sundhed
24Dagtilbud
26Social service og omsorg
30Skatter og afgifter
34Erhverv
37Miljø
38Natur og klima
40Politi
42Retspleje og domstole
44Straffuldbyrdelse
46Forsvar
47Redningsberedskab
52Fysisk planlægning og geodata
54Ejendomme og byggeri
56Energi- og vandforsyning
58Trafikinfrastruktur
59Trafik og transport
60Myndighedens personale og frivillige
62Myndighedens bygninger og arealer
63Myndighedens driftsmateriel, varer og tjenesteydelser
65Myndighedens kommunikation og dokumentation
67Myndighedens økonomi
68Myndighedens it

Ikon-forklaring

Beskrivelse Vis beskrivelse   |  Myndigheder   Vis Myndighed   |  Lovgivning   Vis Lov   |  Finansloven   Vis Finansloven   |  KLE   Vis KLE   |  Borger.dk artikel   Vis Borger.dk artikel   |  Borger.dk selvbetjening   Vis Borger.dk selvbetjening   |  Søgeord Vis søgeord  |  4. niveau Vis fjerde niveau  |  Gå til top

 14 Arbejdsmarked

Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis KLEVis Søgeord
Opgaver vedrørende arbejdsmarkedsområdet, herunder beskæftigelsesindsats, arbejdsmarkedsrelaterede ydelser og arbejdsmiljø. Dækker også overenskomster og fagforeningsforhold, ansættelses- og lønvilkår, bidrag på arbejdsmarkedsområdet samt regulering af arbejdsløshedskasser
  Myndigheder
 • Ankestyrelsen
 • Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg
 • Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
 • Arbejdsmarkedets Feriefond
 • Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU)
 • Arbejdsmiljøklagenævnet
 • Arbejdsmiljørådet
 • Arbejdsretten
 • Arbejdstilsynet
 • ATP, Arbejdsmarkedets Tillægspension
 • Beskæftigelsesministeriet
 • Beskæftigelsesrådet
 • Branchefællesskaber for arbejdsmiljø
 • Børne- og Undervisningsministeriet
 • Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA)
 • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA
 • Erhvervsministeriet
 • Erhvervssygdomsudvalget
 • Finansministeriet
 • Finanstilsynet
 • Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse
 • Forligsinstitutionen
 • Forsvarsministeriet
 • Justitsministeriet
 • Kommune
 • Kulturministeriet
 • Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
 • Miljøministeriet
 • Miljøstyrelsen
 • Politiet
 • Regionale Arbejdsmarkedsråd
 • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
 • Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
 • Udbetaling Danmark
 • Udlændinge- og Integrationsministeriet
 • Udlændingestyrelsen
  Søgeord
 • Arbejdsmarked
 • Arbejdsmarkedsområdet
 • Arbejdsmarkedspolitik

   14.35 Overordnede opgaver på arbejdsmarkedsområdet

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis Søgeord
  Opgaver vedrørende overordnede arbejdsmarkedsforhold som overenskomster, medarbejderrepræsentation og ansættelsesvilkår. Opgaver vedrørende ligestilling og ligebehandling på arbejdsmarkedet, se 05.05.60 Ligestilling og ligebehandling
   Myndigheder
  • Ankestyrelsen
  • Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg
  • Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
  • Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU)
  • Arbejdsretten
  • Arbejdstilsynet
  • ATP, Arbejdsmarkedets Tillægspension
  • Beskæftigelsesministeriet
  • Børne- og Undervisningsministeriet
  • Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA)
  • Erhvervsministeriet
  • Finansministeriet
  • Finanstilsynet
  • Forligsinstitutionen
  • Justitsministeriet
  • Kommune
  • Kulturministeriet
  • Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
  • Politiet
  • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
  • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
  • Udbetaling Danmark
   Søgeord
  • Overordnede arbejdsmarkedsforhold
  • Overordnede opgaver på arbejdsmarkedsområdet
  •  14.35.01 Overenskomster og fagforeningsforhold 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende overenskomster og fagforeningsforhold på arbejdsmarkedet. Personaleforhold, hvor det er myndigheden der er arbejdsgiver, se 60.05 Personale
    Myndigheder
   • Arbejdsretten
   • Beskæftigelsesministeriet
   • Finansministeriet
   • Forligsinstitutionen
   • Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
    Søgeord
   • Overenskomster og fagforeningsforhold
  •  14.35.03 Ansættelses- og lønvilkår 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende ansættelses- og lønvilkår på arbejdsmarkedet. Ligestilling og ligebehandling, se 05.05.60 Ligestilling og ligebehandling. Personaleforhold, hvor det er myndigheden der er arbejdsgiver, se 60.05 Personale
    Myndigheder
   • Ankestyrelsen
   • Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg
   • Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU)
   • ATP, Arbejdsmarkedets Tillægspension
   • Beskæftigelsesministeriet
   • Erhvervsministeriet
   • Finanstilsynet
   • Justitsministeriet
   • Kulturministeriet
   • Politiet
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
    Søgeord
   • Ansættelses- og lønvilkår
  •  14.35.10 Tillægspensionsordninger 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Der er oprettet en lovbestemt tillægspensionsordning som en pensionsforsikring, hvor princippet er, at arbejdstager selv og ens arbejdsgiver eller staten betaler ind til pensionen
    Myndigheder
   • ATP, Arbejdsmarkedets Tillægspension
   • Beskæftigelsesministeriet
   • Erhvervsministeriet
   • Finanstilsynet
    Søgeord
   • Tillægspensionsordninger
  •  14.35.15 Bidrag på arbejdsmarkedsområdet 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Private arbejdsgivere, lønmodtagere, stat og kommuner samt førtidspensionister betaler en række forskellige bidrag på arbejdsmarkedsområdet, blandt andet til ATP, SUPP, Lønmodtagernes Garantifond og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring
    Myndigheder
   • Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
   • Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU)
   • Arbejdstilsynet
   • ATP, Arbejdsmarkedets Tillægspension
   • Beskæftigelsesministeriet
   • Børne- og Undervisningsministeriet
   • Kommune
   • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
   • Udbetaling Danmark
    Søgeord
   • Bidrag på arbejdsmarkedsområdet
  •  14.35.20 Regulering af arbejdsløshedskasser 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Regulering vedrørende arbejdsløshedskasser, herunder anerkendelse af arbejdsløshedskasser, tilsyn med arbejdsløshedskasser samt behandling af klager over arbejdsløshedskassers afgørelser
    Myndigheder
   • Beskæftigelsesministeriet
   • Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA)
   • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
    Søgeord
   • Arbejdsløshedsforsikring hos a-kasser
   • Arbejdsløshedsforsikring hos arbejdsløshedskasser
   • Regulering af a-kasser
   • Regulering af arbejdsløshedskasser
  •  14.35.30 Puljer og tilskud på arbejdsmarkedsområdet 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende puljer og tilskud på arbejdsmarkedsområdet
    Myndigheder
   • Beskæftigelsesministeriet
   • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
    Søgeord
   • Puljer og tilskud på arbejdsmarkedsområdet

   14.37 Beskæftigelsesindsats

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis Søgeord
  Opgaver vedrørende organiseringen af beskæftigelsesindsatsen, jobrådgivning, aktivering, fastholdelse på og tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet
   Myndigheder
  • Ankestyrelsen
  • Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg
  • Beskæftigelsesministeriet
  • Beskæftigelsesrådet
  • Børne- og Undervisningsministeriet
  • Kommune
  • Regionale Arbejdsmarkedsråd
  • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
  • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
  • Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
  • Udbetaling Danmark
   Søgeord
  • Beskæftigelsesindsats
  •  14.37.02 Organisering og koordinering af beskæftigelsesindsatsen 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende organisering og koordinering af beskæftigelsesindsatsen
    Myndigheder
   • Beskæftigelsesministeriet
   • Beskæftigelsesrådet
   • Kommune
   • Regionale Arbejdsmarkedsråd
   • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
    Søgeord
   • Organisering af beskæftigelsesindsatsen
   • Organisering og koordinering af beskæftigelsesindsatsen
  •  14.37.04 Bistand til job- og uddannelsessøgende og arbejdsgivere i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Bistand og formidling til jobsøgende, uddannelsessøgende og arbejdsgivere i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen, herunder håndtering af tilmeldinger af jobsøgende i jobcentre og registrering af cv-oplysninger
    Myndigheder
   • Beskæftigelsesministeriet
   • Kommune
   • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
    Søgeord
   • Arbejdsformidling, bistand til job- og uddannelsessøgende og arbejdsgivere i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen
   • Arbejdsmarkedsindsats for ledige, bistand til job- og uddannelsessøgende og arbejdsgivere i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen
   • Beskæftigelsesfremme, bistand til job- og uddannelsessøgende og arbejdsgivere i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen
   • Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, bistand til job- og uddannelsessøgende og arbejdsgivere i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen
   • Beskæftigelsesindsatser, bistand til job- og uddannelsessøgende og arbejdsgivere i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen
   • Bistand til job- og uddannelsessøgende og arbejdsgivere i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen
   • Digital, effektiv og forenklet beskæftigelsesindsats, digital velfærd, velfærdsteknologi, bistand til job- og uddannelsessøgende og arbejdsgivere i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen
   • Formidlingsindsats, bistand til job- og uddannelsessøgende og arbejdsgivere i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen
   • Jobrådgivning, bistand til job- og uddannelsessøgende og arbejdsgivere i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen
  •  14.37.08 Kontaktforløb, planer og jobrettet uddannelse i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende kontaktforløb, planer og jobrettet uddannelse i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen
    Myndigheder
   • Beskæftigelsesministeriet
   • Børne- og Undervisningsministeriet
   • Kommune
   • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
   • Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
    Søgeord
   • Kontaktforløb, planer og jobrettet uddannelse i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen
  •  14.37.12 Tilbud i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende forskellige tilbud, der kan gives i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen, herunder virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud, nytteindsats og vejledning og opkvalificering. Tilbuddene kan gives hver for sig eller i kombination
    Myndigheder
   • Beskæftigelsesministeriet
   • Kommune
   • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
    Søgeord
   • Tilbud i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen
  •  14.37.16 Særlige ordninger vedrørende beskæftigelsesindsatsen 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende særlige ordninger vedrørende beskæftigelsesindsatsen, herunder jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob og revalidering
    Myndigheder
   • Beskæftigelsesministeriet
   • Kommune
   • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
    Søgeord
   • Særlige ordninger vedrørende beskæftigelsesindsatsen
  •  14.37.20 Klager i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Behandling af klager i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen
    Myndigheder
   • Ankestyrelsen
   • Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
    Søgeord
   • Klager i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen
  •  14.37.24 Kompensation til handicappede i erhverv 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Kompensation til handicappede i erhverv, herunder fortrinsadgang til ledige stillinger hos offentlige arbejdsgivere personlig assistance og løntilskud til nyuddannede personer med handicap
    Myndigheder
   • Beskæftigelsesministeriet
   • Kommune
   • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
    Søgeord
   • Kompensation til handicappede i erhverv
   • Kompensation til handicappede på arbejdsmarkedet
   • Kompensation til personer med funktionsnedsættelse i erhverv
   • Stimulering af handicappede personers muligheder for beskæftigelse, kompensation til handicappede i erhverv
   • Stimulering af handicappedes muligheder for beskæftigelse, kompensation til handicappede i erhverv
   • Styrkelse af handicappede personers muligheder for beskæftigelse, kompensation til handicappede i erhverv
   • Styrkelse af handicappedes muligheder for beskæftigelse, kompensation til handicappede i erhverv
  •  14.37.26 Klager i forbindelse med kompensation til handicappede i erhverv 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Behandling af klager i forbindelse med kompensation til handicappede i erhverv
    Myndigheder
   • Ankestyrelsen
   • Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
    Søgeord
   • Behandling af klager i forbindelse med kompensation til handicappede i erhverv
   • Klager i forbindelse med kompensation til handicappede i erhverv
   • Klager i forbindelse med kompensation til personer med funktionsnedsættelse i erhverv
  •  14.37.28 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende gradvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet
    Myndigheder
   • Ankestyrelsen
   • Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg
   • Beskæftigelsesministeriet
   • Kommune
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
   • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
   • Udbetaling Danmark
    Søgeord
   • Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

   14.40 Arbejdsmarkedsrelaterede ydelser

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis Søgeord
  Arbejdsmarkedsrelaterede ydelser til borgere ved ved nedsat arbejdsevne, midlertidigt fravær fra arbejdsmarkedet og ledighed. Dækker også ydelser og tilskud til arbejdsgivere vedrørende virksomhedsrettet aktivering. Sociale kontantydelser, se 26.25 Sociale kontantydelser
   Myndigheder
  • Ankestyrelsen
  • Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg
  • Arbejdsmarkedets Feriefond
  • ATP, Arbejdsmarkedets Tillægspension
  • Beskæftigelsesministeriet
  • Kommune
  • Regionale Arbejdsmarkedsråd
  • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
  • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
  • Udbetaling Danmark
  • Udlændinge- og Integrationsministeriet
  • Udlændingestyrelsen
   Søgeord
  • Arbejdsmarkedsrelaterede ydelser
  • Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse
  • Arbejdsmarkedsydelser
  •  14.40.05 Ydelser ved nedsat arbejdsevne 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Ydelser til borgere, der er til rådighed for arbejdsmarkedet, men har nedsat arbejdsevne
    Myndigheder
   • Beskæftigelsesministeriet
   • Kommune
   • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
    Søgeord
   • Ydelser ved nedsat arbejdsevne
  •  14.40.10 Ydelser ved midlertidigt fravær fra arbejdsmarkedet 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Ydelser til borgere, som i en periode ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet på grund af orlov, sygdom eller ferie
    Myndigheder
   • Ankestyrelsen
   • Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg
   • Arbejdsmarkedets Feriefond
   • ATP, Arbejdsmarkedets Tillægspension
   • Beskæftigelsesministeriet
   • Kommune
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
   • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
   • Udbetaling Danmark
    Søgeord
   • Ydelser ved midlertidigt fravær fra arbejdsmarkedet
  •  14.40.15 Ydelser ved ledighed på arbejdsmarkedet 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Ydelser til borgere ved ledighed på arbejdsmarkedet, herunder arbejdsløshedsdagpenge og arbejdsmarkedsrelateret kontanthjælp
    Myndigheder
   • Beskæftigelsesministeriet
   • Kommune
   • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
   • Udlændinge- og Integrationsministeriet
   • Udlændingestyrelsen
    Søgeord
   • Ydelser ved ledighed på arbejdsmarkedet
  •  14.40.17 Jobpræmieordning 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Midlertidig jobpræmie til langtidsledige, der kommer i arbejde
    Myndigheder
   • Beskæftigelsesministeriet
   • Kommune
   • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
   • Udbetaling Danmark
    Søgeord
   • Jobpræmieordning
  •  14.40.20 Ydelser og tilskud vedrørende virksomhedsrettet aktivering 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver i forbindelse med ydelser og tilskud vedrørende virksomhedsrettet aktivering
    Myndigheder
   • Beskæftigelsesministeriet
   • Kommune
   • Regionale Arbejdsmarkedsråd
   • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
    Søgeord
   • Ordninger vedrørende virksomhedsrettet aktivering
   • Tilskud vedrørende virksomhedsrettet aktivering
   • Ydelser og tilskud vedrørende virksomhedsrettet aktivering
   • Ydelser vedrørende virksomhedsrettet aktivering
  •  14.40.25 Ydelser vedrørende senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Ydelser vedrørende senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet
    Myndigheder
   • Beskæftigelsesministeriet
   • Kommune
   • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
   • Udbetaling Danmark
    Søgeord
   • Ydelser vedrørende senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

   14.45 Arbejdsmiljø

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis Søgeord
  Opgaver vedrørende arbejdsmiljøområdets organisering, arbejdsmiljøforhold og arbejdsskader
   Myndigheder
  • Ankestyrelsen
  • Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
  • Arbejdsmiljøklagenævnet
  • Arbejdsmiljørådet
  • Arbejdstilsynet
  • Beskæftigelsesministeriet
  • Branchefællesskaber for arbejdsmiljø
  • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA
  • Erhvervssygdomsudvalget
  • Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse
  • Forsvarsministeriet
  • Miljøministeriet
  • Miljøstyrelsen
  • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
  • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
  • Udbetaling Danmark
   Søgeord
  • Ansattes sikkerhed, arbejdsmiljø
  • Arbejdsmedicin, arbejdsmiljø
  • Arbejdsmiljø
  • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA opgaver
  • NFA, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø opgaver
  •  14.45.07 Arbejdsmiljøområdets organisering 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende organiseringen af virksomhedernes arbejdsmiljøindsats samt arbejdsmiljøvejledning og -tilsyn
    Myndigheder
   • Arbejdsmiljørådet
   • Arbejdstilsynet
   • Beskæftigelsesministeriet
   • Branchefællesskaber for arbejdsmiljø
   • Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse
   • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
    Søgeord
   • Arbejdsmiljøinstitutioner
   • Arbejdsmiljøområdets organisering
  •  14.45.10 Arbejdsmiljøforhold for medarbejdere 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende regler, vejledninger og tilsyn med arbejdsmiljølovgivningens krav vedrørende de ansattes sikkerhed og sundhed
    Myndigheder
   • Arbejdstilsynet
   • Beskæftigelsesministeriet
   • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA
    Søgeord
   • Arbejdsmiljøforhold for medarbejdere
  •  14.45.15 Arbejdsmiljøforhold på arbejdsstedet 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende regler, vejledninger og tilsyn med arbejdsmiljølovgivningens sikkerheds- og sundhedsmæssige krav til arbejdsstedets fysiske og psykiske rammer, herunder eksempelvis indretning, tekniske hjælpemidler med videre
    Myndigheder
   • Arbejdstilsynet
   • Beskæftigelsesministeriet
   • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA
   • Miljøministeriet
   • Miljøstyrelsen
    Søgeord
   • Arbejdsbetinget mobning
   • Arbejdsbetinget stress
   • Arbejdsmiljødata
   • Arbejdsmiljøforhold på arbejdsstedet
   • Fysisk arbejdsmiljø
   • Mobning på arbejdspladsen
   • Psykisk arbejdsmiljø
   • Røgfri arbejdsmiljøer
   • Stress på arbejdspladsen
   • Støj på arbejdspladsen
   • Støj på arbejdsstedet
   • Trivsel på arbejdspladsen
   • Voksenmobning på arbejdspladsen
  •  14.45.18 Klager over afgørelser på arbejdsmiljøområdet 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende klager over afgørelser truffet i sager på arbejdsmiljøområdet
    Myndigheder
   • Ankestyrelsen
   • Arbejdsmiljøklagenævnet
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
    Søgeord
   • Behandling af klager over afgørelser truffet af Arbejdstilsynet på arbejdsmiljøområdet
   • Klager over afgørelser på arbejdsmiljøområdet
  •  14.45.20 Arbejdsskadesikring 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende arbejdsskadesikring. En arbejdsskade dækker over 2 forskellige begreber: Arbejdsulykker er pludselige, uventede og skadevoldende hændelser, der sker i forbindelse med arbejdet, og som medfører personskade. Erhvervssygdomme er fysiske eller psykiske sygdomme, som opstår på grund af påvirkninger på arbejdet
    Myndigheder
   • Ankestyrelsen
   • Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
   • Arbejdstilsynet
   • Beskæftigelsesministeriet
   • Erhvervssygdomsudvalget
   • Forsvarsministeriet
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
    Søgeord
   • Arbejdsrelaterede lidelser
   • Arbejdsskadesikring
   • Arbejdsskadesikring vedrørende arbejdsskader
   • Social sikring i udlandet, arbejdsskader
   • Social sikring i udlandet, arbejdsskader, grænsegængere
   • Social sikring i udlandet, arbejdsskader, grænsependlere
   • Social sikring i udlandet, arbejdsskader, grænsependling
  •  14.45.25 Erstatning til besættelsestidens ofre og hædersgaver 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Erstatning til besættelsestidens ofre samt hædersgaver til personer, der under anden verdenskrig har ydet en særlig indsats
    Myndigheder
   • Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
   • Beskæftigelsesministeriet
   • Udbetaling Danmark
    Søgeord
   • Erstatning til besættelsestidens ofre og hædersgaver