Serviceområder

Serviceområder er områder der afspejler en overordnet gruppering af det offentliges opgaver, fx "Uddannelse og undervisning"

02Internationale aftaler
03Udenrigstjeneste
05Samfundsstruktur
06Samfundsøkonomi, samfundsdigitalisering og statistik
08Borgerskab
10Uddannelse og undervisning
12Forskning
14Arbejdsmarked
16Kultur
17Fritid og idræt
18Kirke
20Sundhed
24Dagtilbud
26Social service og omsorg
30Skatter og afgifter
34Erhverv
37Miljø
38Natur og klima
40Politi
42Retspleje og domstole
44Straffuldbyrdelse
46Forsvar
47Redningsberedskab
52Fysisk planlægning og geodata
54Ejendomme og byggeri
56Energi- og vandforsyning
58Trafikinfrastruktur
59Trafik og transport
60Myndighedens personale og frivillige
62Myndighedens bygninger og arealer
63Myndighedens driftsmateriel, varer og tjenesteydelser
65Myndighedens kommunikation og dokumentation
67Myndighedens økonomi
68Myndighedens it

Ikon-forklaring

Beskrivelse Vis beskrivelse   |  Myndigheder   Vis Myndighed   |  Lovgivning   Vis Lov   |  Finansloven   Vis Finansloven   |  KLE   Vis KLE   |  Borger.dk selvbetjening   Vis Borger.dk selvbetjening   |  Søgeord Vis søgeord  |  4. niveau Vis fjerde niveau  |  Gå til top

 16 Kultur

Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis KLEVis Søgeord
Opgaver vedrørende kulturområdet, herunder kulturarv som eksempelvis sprog og retskrivning, arkiver, biblioteker, pligtaflevering, museer og zoologiske anlæg, kunstarter som eksempelvis billedkunst, film, litteratur, musik og scenekunst, hædersydelser til kunstnere og international kulturudveksling. Dækker også medier og massemedier, eksempelvis medieansvar samt radio og tv, herunder public service-virksomhed
  Myndigheder
 • Børne- og Undervisningsministeriet
 • Dansk BiblioteksCenter, DBC
 • Dansk Sprognævn
 • Datatilsynet
 • Den Jyske Kunstfond
 • Det Danske Filminstitut
 • Det Danske Institut i Rom
 • Det Danske Kulturinstitut
 • Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
 • Det Kgl. Bibliotek
 • Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster
 • Det Kongelige Teater og Kapel
 • Det Særlige Bygningssyn
 • Justitsministeriet
 • Kommune
 • Kontaktudvalget for Det Tyske Mindretal i Sønderjylland
 • Kulturens Analyseinstitut
 • Kulturministeriet
 • Kulturværdiudvalget
 • Lektoratsudvalget
 • Lokale kulturmiljøråd
 • Lokale museumsråd
 • Medienævnet
 • Medierådet for Børn og Unge
 • Museumsrådet
 • Museumsudvalg
 • Pressenævnet
 • Radio- og tv-nævnet
 • Region
 • Rigsarkivet
 • Slots- og Kulturstyrelsen
 • Statens Kunstfond
 • Statens Værksteder for Kunst
 • Sydslesvigudvalget
 • Uddannelses- og Forskningsministeriet
 • Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
 • Udenrigsministeriet
 • Øernes Kunstfond
  Søgeord
 • Kultur
 • Kulturområdet
 • Kulturpolitik

   16.02 Overordnede opgaver på kulturområdet

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis Søgeord
  Overordnede opgaver på kunst- og kulturområdet
   Myndigheder
  • Kulturens Analyseinstitut
  • Kulturministeriet
   Søgeord
  • Overordnede opgaver på kulturområdet
  •  16.02.05 Overblik over og indsigt i kunst- og kulturområdet 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Overblik over og indsigt i kunst- og kulturområdet
    Myndigheder
   • Kulturens Analyseinstitut
   • Kulturministeriet
    Søgeord
   • Overblik over og indsigt i kunst- og kulturområdet

   16.05 Kulturarv

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis Søgeord
  Opgaver vedrørende bevaring og formidling af national kultur
   Myndigheder
  • Børne- og Undervisningsministeriet
  • Dansk BiblioteksCenter, DBC
  • Dansk Sprognævn
  • Det Danske Filminstitut
  • Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
  • Det Kgl. Bibliotek
  • Det Særlige Bygningssyn
  • Kommune
  • Kontaktudvalget for Det Tyske Mindretal i Sønderjylland
  • Kulturministeriet
  • Kulturværdiudvalget
  • Lokale kulturmiljøråd
  • Lokale museumsråd
  • Museumsrådet
  • Museumsudvalg
  • Region
  • Rigsarkivet
  • Slots- og Kulturstyrelsen
  • Sydslesvigudvalget
   Søgeord
  • Kulturarv
  •  16.05.05 Kulturarv og kulturfremme 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Generelle opgaver vedrørende kulturarven. Konkrete opgaver dækkes i egne opgaveområder, eksempelvis kirkeinventar og kirkebygninger i 18.25.15.10 Kirkeinventar og kirkebygninger
    Myndigheder
   • Det Kgl. Bibliotek
   • Det Særlige Bygningssyn
   • Kommune
   • Kontaktudvalget for Det Tyske Mindretal i Sønderjylland
   • Kulturministeriet
   • Kulturværdiudvalget
   • Rigsarkivet
   • Slots- og Kulturstyrelsen
   • Sydslesvigudvalget
    Søgeord
   • Kulturarv og kulturfremme
   • Kulturkanon
  •  16.05.07 Sprog og retskrivning 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende det danske sprogs udvikling samt fastlæggelse af retskrivningen
    Myndigheder
   • Dansk Sprognævn
   • Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
   • Kulturministeriet
    Søgeord
   • Dansk Sprognævns arbejdsudvalg
   • Dansk Sprognævns repræsentantskab
   • Sprog og retskrivning
   • Sprogteknologi, sprog og retskrivning
  •  16.05.10 Nationalt kultursamarbejde 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Kulturaftaler mellem Kulturministeriet og kommuner og en særlig pulje til kultur i hele landet, der støtter kulturprojekter særligt uden for hovedstaden, og specielt i tilknytning til kulturaftalerne
    Myndigheder
   • Kommune
   • Kulturministeriet
   • Region
   • Slots- og Kulturstyrelsen
    Søgeord
   • Kulturarrangementer, nationale
   • Kulturprojekter
   • Kultursamarbejde, nationalt
   • Nationalt kultursamarbejde
  •  16.05.15 Arkiver 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende bevaring og formidling af kulturarven udført af arkiver
    Myndigheder
   • Kommune
   • Kulturministeriet
   • Rigsarkivet
    Søgeord
   • Arkiver
   • Bevaring af arkivalier, arkiver
   • Formidling af arkivalier, arkiver
   • Forskning i arkivalier, arkiver
   • Indsamling af arkivalier, arkiver
   • Kassation af arkivalier, arkiver
   • Kassationsregler for arkiver
  •  16.05.20 Biblioteker 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende bibliotekernes bevaring og formidling af kulturarven
    Myndigheder
   • Dansk BiblioteksCenter, DBC
   • Det Kgl. Bibliotek
   • Kommune
   • Kulturministeriet
   • Slots- og Kulturstyrelsen
    Søgeord
   • Bibliotek.dk, fælles portal for alle danske offentlige biblioteker
   • Bibliotek.dk, fælles portal for fagbiblioteker
   • Bibliotek.dk, fælles portal for folkebiblioteker
   • Bibliotek.dk, fælles portal for forskningsbiblioteker
   • Bibliotek.dk, fælles portal for uddannelsesbiblioteker
   • Bibliotek.dk, fælles portal for universitetsbiblioteker
   • Biblioteker
   • Bøger, bibliotekernes udlån af
   • Litteratur, bibliotekernes udlån af
   • Materialevalg på biblioteker generelt
   • Multimedier, bibliotekernes udlån af
   • Musik, bibliotekernes udlån af
   • Tidsskrifter, bibliotekernes udlån af
   • Udstillinger og arrangementer på biblioteker generelt
  •  16.05.23 Pligtaflevering 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Med henblik på indsamling og bevaring af den del af kulturarven, der omfatter offentliggjort materiale, er der krav om pligtaflevering til en pligtafleveringsinstitution
    Myndigheder
   • Det Danske Filminstitut
   • Det Kgl. Bibliotek
   • Kulturministeriet
   • Slots- og Kulturstyrelsen
    Søgeord
   • Pligtaflevering
   • Pligtaflevering af offentliggjort materiale
   • Pligtafleveringsinstitutioner
  •  16.05.25 Museer 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende indsamling, registrering, bevaring og formidling af kulturarven udført af museer
    Myndigheder
   • Kommune
   • Kulturministeriet
   • Lokale kulturmiljøråd
   • Lokale museumsråd
   • Museumsrådet
   • Museumsudvalg
   • Slots- og Kulturstyrelsen
    Søgeord
   • Alfabetisk oversigt over museer i Kunstindeks Danmark, museumsoversigt
   • Bevaring af genstande på museer
   • Bevaring, konservering og registrering af genstande på museer
   • Formidling af genstande på museer
   • Formidling af kulturarven udført af museer
   • Indsamling af genstande til museer
   • Konservering af genstande på museer
   • Kunstneroversigt, Kunstnere i kunstindeks Danmark og Weilbachs Kunstnerleksikon
   • Liste over museer med værker registreret i Kunstindeks Danmark
   • Museer
   • Museer i Kunstindeks Danmark
   • Register over kunstværker på statslige og statsanerkendte museer Kunstindeks Danmark
   • Registrering af genstande på museer
   • Udpegning af særlige bevaringsværdier
   • Udstillinger og arrangementer på museer
  •  16.05.30 Zoologiske anlæg 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende bevaring og formidling af kulturarven udført af zoologiske anlæg, herunder formidling af kendskabet til vilde dyr og deres bevarelse
    Myndigheder
   • Kulturministeriet
   • Slots- og Kulturstyrelsen
    Søgeord
   • Bevaring af truede vilde dyrearter, zoologiske anlæg
   • Formidling af kendskabet til vilde dyr og deres bevarelse, zoologiske anlæg
   • Formidlingsprogrammer om vilde dyr rettet mod børn og unge, zoologiske anlæg
   • Godkendelse af zoologiske anlæg
   • Registrering af køb, salg, fødsler og dødsfald inden for dyrebestanden, zoologiske anlæg
   • Skoletjenester, zoologiske anlæg
   • Zoologiske anlæg
  •  16.05.35 Nationalt netværk af skoletjenester 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende det nationale netværk af skoletjenester
    Myndigheder
   • Børne- og Undervisningsministeriet
   • Kommune
   • Kulturministeriet
   • Region
   • Slots- og Kulturstyrelsen
    Søgeord
   • Nationalt netværk af skoletjenester

   16.10 Kunstarter og international kulturudveksling

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis Søgeord
  Opgaver vedrørende kunstarterne, hædersydelser til kunstnere og international kulturudveksling
   Myndigheder
  • Den Jyske Kunstfond
  • Det Danske Filminstitut
  • Det Danske Institut i Rom
  • Det Danske Kulturinstitut
  • Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster
  • Det Kongelige Teater og Kapel
  • Kommune
  • Kulturministeriet
  • Lektoratsudvalget
  • Medierådet for Børn og Unge
  • Slots- og Kulturstyrelsen
  • Statens Kunstfond
  • Statens Værksteder for Kunst
  • Uddannelses- og Forskningsministeriet
  • Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
  • Udenrigsministeriet
  • Øernes Kunstfond
   Søgeord
  • Kunstarter og international kulturudveksling
  •  16.10.04 Billedkunst og kunstnerisk formgivning 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende støtte til billedkunst og kunstnerisk formgivning som kunstarter
    Myndigheder
   • Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster
   • Kommune
   • Kulturministeriet
   • Slots- og Kulturstyrelsen
   • Statens Kunstfond
   • Statens Værksteder for Kunst
    Søgeord
   • Billedkunst og kunstnerisk formgivning
   • Skabende og udøvende virksomhed inden for billedkunst og kunstnerisk formgivning
  •  16.10.08 Film 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende støtte til film og forevisninger af film samt registrering og arkivering af film. Pligtaflevering af film, se 16.05.23.40 Pligtaflevering af film
    Myndigheder
   • Det Danske Filminstitut
   • Kommune
   • Kulturministeriet
   • Medierådet for Børn og Unge
   • Slots- og Kulturstyrelsen
   • Statens Kunstfond
    Søgeord
   • Film
   • Fremme af filmkultur
   • Fremme af filmkunst
   • Skabende og udøvende virksomhed inden for film
  •  16.10.12 Litteratur 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende støtte til litteratur som kunstart
    Myndigheder
   • Kulturministeriet
   • Slots- og Kulturstyrelsen
   • Statens Kunstfond
    Søgeord
   • Litteratur
   • Skabende og udøvende virksomhed inden for litteratur
  •  16.10.16 Musik 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende støtte til musik som kunstart
    Myndigheder
   • Kommune
   • Kulturministeriet
   • Slots- og Kulturstyrelsen
   • Statens Kunstfond
    Søgeord
   • Kunststøtte, musik
   • Kunststøtte, musikområdet
   • Musik
   • Skabende og udøvende virksomhed inden for musik
   • Støtte til musik
   • Støtte til musikvirksomhed
  •  16.10.20 Scenekunst 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende støtte til scenekunst som kunstart
    Myndigheder
   • Det Kongelige Teater og Kapel
   • Kommune
   • Kulturministeriet
   • Slots- og Kulturstyrelsen
   • Statens Kunstfond
    Søgeord
   • Dans, støtte til scenekunst
   • Kunststøtte, scenekunst
   • Kunststøtte, scenekunstområdet
   • Moderne dans, støtte til scenekunst
   • Scenekunst
   • Skabende og udøvende virksomhed inden for scenekunst
   • Skuespil, støtte til scenekunst
   • Støtte til scenekunst
   • Støtte til teatre
   • Teater, støtte til scenekunst
   • Teaterforestillinger
   • Teatervirksomhed
   • Teatre, støtte til scenekunst
  •  16.10.24 Hædersydelser til kunstnere og deres efterladte 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Ydelser til kunstnere, der har en sådan kunstnerisk produktion bag sig, at vedkommende har placeret sig afgørende som kunstner samt ydelser til deres efterladte
    Myndigheder
   • Kulturministeriet
   • Slots- og Kulturstyrelsen
   • Statens Kunstfond
    Søgeord
   • Hædersydelser til kunstnere og deres efterladte
  •  16.10.26 Regionale kunstfonde 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   De Regionale Kunstfondes hovedformål er at styrke udvikling af kunstmiljøer og økonomisk bæredygtige kunstvirksomheder i fondenes geografiske områder. Fondene har i særlig grad fokus på, at kunststøtten når ud i hele Danmark og på den måde hjælper med at skabe en geografisk balance i kulturlivet
    Myndigheder
   • Den Jyske Kunstfond
   • Kulturministeriet
   • Slots- og Kulturstyrelsen
   • Øernes Kunstfond
    Søgeord
   • Regionale kunstfonde
  •  16.10.28 Kommunernes uddeling af kulturpriser 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis SøgeordVis fjerde niveau
   Kommunernes uddeling af kulturpriser inden for eksempelvis film, musik, litteratur eller teater
    Myndigheder
   • Kommune
    Søgeord
   • Kommunernes uddeling af kulturpriser
  •  16.10.32 International kulturudveksling 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Kultursamarbejder og kulturudveksling med andre lande
    Myndigheder
   • Det Danske Institut i Rom
   • Det Danske Kulturinstitut
   • Kommune
   • Kulturministeriet
   • Lektoratsudvalget
   • Slots- og Kulturstyrelsen
   • Uddannelses- og Forskningsministeriet
   • Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
   • Udenrigsministeriet
    Søgeord
   • International kulturudveksling
   • Kulturudveksling med andre lande
   • Kulturudveksling med udlandet

   16.20 Medier og massemedier

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis Søgeord
  Opgaver vedrørende medier og massemedier, herunder radio og tv, trykte og skrevne internetbaserede nyhedsmedier, periodiske skrifter samt behandling af klager over pressen
   Myndigheder
  • Datatilsynet
  • Det Danske Filminstitut
  • Justitsministeriet
  • Kulturministeriet
  • Medienævnet
  • Pressenævnet
  • Radio- og tv-nævnet
  • Slots- og Kulturstyrelsen
   Søgeord
  • Digitale medier
  • Landsdækkende medier
  • Lokale medier
  • Medier og massemedier
  • Regionale medier
  •  16.20.10 Medieansvar 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Regulering af mediernes strafansvar og erstatningsansvar i forhold til deres indhold. Omfatter også presseetik, herunder klager over pressen samt genmæle i forbindelse med urigtige oplysninger
    Myndigheder
   • Justitsministeriet
   • Pressenævnet
    Søgeord
   • Medieansvar
  •  16.20.20 Massemediers informationsdatabaser 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Behandling af anmeldelser af informationsdatabaser fra massemedierne, det vil sige eksempelvis dagblade, tidsskrifter, radio- og tv-programmer og nyhedsbureauer
    Myndigheder
   • Datatilsynet
   • Justitsministeriet
   • Pressenævnet
    Søgeord
   • Massemediers informationsdatabaser
  •  16.20.30 Radio og tv 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis Borger.dk selvbetjeningVis SøgeordVis fjerde niveau
   Regulering af radio- og tv-virksomhed. Lyd- og billedprogrammer, der spredes af Danmarks Radio, TV 2, TV 2's regionale virksomheder og foretagender, der har tilladelse til radio- eller fjernsynsvirksomhed. Herunder public service forpligtelser. Pligtaflevering af programmer fra radio og tv, se 16.05.23.30 Pligtaflevering af radio- og fjernsynsprogrammer
    Myndigheder
   • Det Danske Filminstitut
   • Kulturministeriet
   • Radio- og tv-nævnet
   • Slots- og Kulturstyrelsen
    Søgeord
   • Flow-tv
   • Flowradio
   • Radio og tv
   • Regulering af radio- og fjernsynsvirksomhed
   • Regulering af radiovirksomhed
   • Streaming-tv
   • Streamingradio
   • Tv-streaming
  •  16.20.40 Tilskud til trykte og skrevne medier 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Redaktionel produktionsstøtte og projektstøtte til trykte nyhedsmedier og skrevne internetbaserede nyhedsmedier samt distributionstilskud til blade og tidsskrifter
    Myndigheder
   • Kulturministeriet
   • Medienævnet
   • Slots- og Kulturstyrelsen
    Søgeord
   • Tilskud til trykte og skrevne medier