Serviceområder

Serviceområder er områder der afspejler en overordnet gruppering af det offentliges opgaver, fx "Uddannelse og undervisning"

02Internationale aftaler
03Udenrigstjeneste
05Samfundsstruktur
06Samfundsøkonomi, samfundsdigitalisering og statistik
08Borgerskab
10Uddannelse og undervisning
12Forskning
14Arbejdsmarked
16Kultur
17Fritid og idræt
18Kirke
20Sundhed
24Dagtilbud
26Social service og omsorg
30Skatter og afgifter
34Erhverv
37Miljø
38Natur og klima
40Politi
42Retspleje og domstole
44Straffuldbyrdelse
46Forsvar
47Redningsberedskab
52Fysisk planlægning og geodata
54Ejendomme og byggeri
56Energi- og vandforsyning
58Trafikinfrastruktur
59Trafik og transport
60Myndighedens personale og frivillige
62Myndighedens bygninger og arealer
63Myndighedens driftsmateriel, varer og tjenesteydelser
65Myndighedens kommunikation og dokumentation
67Myndighedens økonomi
68Myndighedens it

Ikon-forklaring

Beskrivelse Vis beskrivelse   |  Myndigheder   Vis Myndighed   |  Lovgivning   Vis Lov   |  Finansloven   Vis Finansloven   |  KLE   Vis KLE   |  Borger.dk artikel   Vis Borger.dk artikel   |  Borger.dk selvbetjening   Vis Borger.dk selvbetjening   |  Søgeord Vis søgeord  |  4. niveau Vis fjerde niveau  |  Gå til top

 18 Kirke

Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis KLEVis Søgeord
Opgaver vedrørende folkekirken, herunder uddannelse af præster, biskoppers, stiftamtmænds og stiftsøvrigheders opgaver med tilsyn og godkendelser, menighedsrådsvalg, valgmenigheder, medlemskab af folkekirken, folkekirkens ritualer og service som eksempelvis gudstjenester, dåb, konfirmationer, begravelser og bisættelser, støtte til sjælesorg samt folkekirkens tilbud i udlandet. Dækker også vedligeholdelse og restaurering af kirker, kirkegårde og gravminder samt trossamfund uden for folkekirken, herunder godkendelse af trossamfund og begravelsespladser uden for folkekirken
  Myndigheder
 • Ankestyrelsen
 • By-, Land- og Kirkeministeriet
 • Danske Sømands- og Udlandskirker, DSUK
 • Den Folkekirkelige Udviklingsfond
 • Det mellemkirkelige Råd
 • Det Rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund
 • Folkekirken
 • Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter
 • Kommune
 • Mellemkirkelige stiftsudvalg
 • Pastoralseminariet
 • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
  Søgeord
 • Kirke
 • Kirkeområdet
 • Kirkepolitik
  •  18.25.05 Folkekirken 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende præsteembedet, menighedsrådsvalg, valgmenigheder og medlemskab af folkekirken
    Myndigheder
   • By-, Land- og Kirkeministeriet
   • Den Folkekirkelige Udviklingsfond
   • Det mellemkirkelige Råd
   • Folkekirken
   • Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter
   • Kommune
   • Mellemkirkelige stiftsudvalg
   • Pastoralseminariet
    Søgeord
   • Folkekirken
  •  18.25.10 Folkekirkens ritualer og service 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende folkekirkens ritualer og service, herunder gudstjeneste, dåb, konfirmation, begravelser og bisættelser samt folkekirkens hjælpearbejde. Opgaver vedrørende vielser, se 08.25.05.10 Vielse
    Myndigheder
   • By-, Land- og Kirkeministeriet
   • Danske Sømands- og Udlandskirker, DSUK
   • Folkekirken
   • Kommune
    Søgeord
   • Folkekirkens ritualer og service
  •  18.25.15 Kirkebygninger og kirkegårde 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende vedligehold og restaurering af kirker, kirkegårde og gravminder
    Myndigheder
   • By-, Land- og Kirkeministeriet
   • Folkekirken
   • Kommune
    Søgeord
   • Kirkebygninger og kirkegårde
  •  18.25.25 Trossamfund uden for folkekirken 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende trosretninger uden for folkekirken, herunder godkendelse af trossamfund og separate begravelsespladser
    Myndigheder
   • Ankestyrelsen
   • By-, Land- og Kirkeministeriet
   • Det Rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
    Søgeord
   • Trossamfund uden for folkekirken