Serviceområder

Serviceområder er områder der afspejler en overordnet gruppering af det offentliges opgaver, fx "Uddannelse og undervisning"

02Internationale aftaler
03Udenrigstjeneste
05Samfundsstruktur
06Samfundsøkonomi, samfundsdigitalisering og statistik
08Borgerskab
10Uddannelse og undervisning
12Forskning
14Arbejdsmarked
16Kultur
17Fritid og idræt
18Kirke
20Sundhed
24Dagtilbud
26Social service og omsorg
30Skatter og afgifter
34Erhverv
37Miljø
38Natur og klima
40Politi
42Retspleje og domstole
44Straffuldbyrdelse
46Forsvar
47Redningsberedskab
52Fysisk planlægning og geodata
54Ejendomme og byggeri
56Energi- og vandforsyning
58Trafikinfrastruktur
59Trafik og transport
60Myndighedens personale og frivillige
62Myndighedens bygninger og arealer
63Myndighedens driftsmateriel, varer og tjenesteydelser
65Myndighedens kommunikation og dokumentation
67Myndighedens økonomi
68Myndighedens it

Ikon-forklaring

Beskrivelse Vis beskrivelse   |  Myndigheder   Vis Myndighed   |  Lovgivning   Vis Lov   |  Finansloven   Vis Finansloven   |  KLE   Vis KLE   |  Borger.dk artikel   Vis Borger.dk artikel   |  Borger.dk selvbetjening   Vis Borger.dk selvbetjening   |  Søgeord Vis søgeord  |  4. niveau Vis fjerde niveau  |  Gå til top

 30 Skatter og afgifter

Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis KLEVis Søgeord
Opgaver vedrørende skatter og afgifter, både de direkte skatter som eksempelvis indkomstskat og de indirekte skatter i form af afgifter. Dækker også toldområdet, skatteret samt opgaver vedrørende gæld til det offentlige, skatteunddragelse og sort arbejde
  Myndigheder
 • Energistyrelsen
 • Erhvervsministeriet
 • Erhvervsstyrelsen
 • Finansministeriet
 • Fælles skatte- og vurderingsankenævn
 • Fødevarestyrelsen
 • Gældsstyrelsen
 • Justitsministeriet
 • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
 • Kommune
 • Landsskatteretten
 • Miljøministeriet
 • Miljøstyrelsen
 • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
 • Motorankenævn
 • Motorstyrelsen
 • Politiet
 • Skatteankenævn
 • Skatteankestyrelsen
 • Skatteministeriet
 • Skatterådet
 • Skattestyrelsen
 • Skifteretter
 • Spillemyndigheden
 • Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område
 • Toldstyrelsen
 • Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
 • Vurderingsankenævn
 • Vurderingsstyrelsen
  Søgeord
 • A-skat af A-indkomst
 • Afgiftsområdet
 • Afgiftspolitik
 • B-skat af B-indkomst
 • Bundskat
 • Direkte skatter
 • eIndkomst, digital velfærd, velfærdsteknologi
 • eIndkomst, indkomstoplysninger, som fremgår af lønsedler eller af andre opgørelser
 • eIndkomstregister
 • eIndkomstregistret
 • Indirekte skatter
 • Kildeskat af A-indkomst
 • Kirkeskat
 • Kommuneskat
 • Mellemskat
 • Personskatter
 • Skat, grænsegængere
 • Skat, grænsependlere
 • Skat, grænsependling
 • Skatteområdet
 • Skattepolitik
 • Skatter og afgifter
 • Skatteretsområdet
 • Statsskat
 • Sundhedsbidrag
 • Topskat