Serviceområder

Serviceområder er områder der afspejler en overordnet gruppering af det offentliges opgaver, fx "Uddannelse og undervisning"

02Internationale aftaler
03Udenrigstjeneste
05Samfundsstruktur
06Samfundsøkonomi, samfundsdigitalisering og statistik
08Borgerskab
10Uddannelse og undervisning
12Forskning
14Arbejdsmarked
16Kultur
17Fritid og idræt
18Kirke
20Sundhed
24Dagtilbud
26Social service og omsorg
30Skatter og afgifter
34Erhverv
37Miljø
38Natur og klima
40Politi
42Retspleje og domstole
44Straffuldbyrdelse
46Forsvar
47Redningsberedskab
52Fysisk planlægning og geodata
54Ejendomme og byggeri
56Energi- og vandforsyning
58Trafikinfrastruktur
59Trafik og transport
60Myndighedens personale og frivillige
62Myndighedens bygninger og arealer
63Myndighedens driftsmateriel, varer og tjenesteydelser
65Myndighedens kommunikation og dokumentation
67Myndighedens økonomi
68Myndighedens it

Ikon-forklaring

Beskrivelse Vis beskrivelse   |  Myndigheder   Vis Myndighed   |  Lovgivning   Vis Lov   |  Finansloven   Vis Finansloven   |  KLE   Vis KLE   |  Borger.dk artikel   Vis Borger.dk artikel   |  Borger.dk selvbetjening   Vis Borger.dk selvbetjening   |  Søgeord Vis søgeord  |  4. niveau Vis fjerde niveau  |  Gå til top

 30 Skatter og afgifter

Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis KLEVis Søgeord
Opgaver vedrørende skatter og afgifter, både de direkte skatter som eksempelvis indkomstskat og de indirekte skatter i form af afgifter. Dækker også toldområdet, skatteret samt opgaver vedrørende gæld til det offentlige, skatteunddragelse og sort arbejde
  Myndigheder
 • Erhvervsministeriet
 • Erhvervsstyrelsen
 • Finansministeriet
 • Fælles skatte- og vurderingsankenævn
 • Fødevarestyrelsen
 • Gældsstyrelsen
 • Justitsministeriet
 • Kommune
 • Landsskatteretten
 • Miljøministeriet
 • Miljøstyrelsen
 • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
 • Motorankenævn
 • Motorstyrelsen
 • Politiet
 • Skatteankenævn
 • Skatteankestyrelsen
 • Skatteministeriet
 • Skatterådet
 • Skattestyrelsen
 • Skifteretten i byretten
 • Spillemyndigheden
 • Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område
 • Toldstyrelsen
 • Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
 • Vurderingsankenævn
 • Vurderingsstyrelsen
  Søgeord
 • A-skat af A-indkomst
 • Afgiftsområdet
 • Afgiftspolitik
 • B-skat af B-indkomst
 • Bundskat
 • Direkte skatter
 • eIndkomst, digital velfærd, velfærdsteknologi
 • eIndkomst, indkomstoplysninger, som fremgår af lønsedler eller af andre opgørelser
 • eIndkomstregister
 • eIndkomstregistret
 • Indirekte skatter
 • Kildeskat af A-indkomst
 • Kirkeskat
 • Kommuneskat
 • Mellemskat
 • Personskatter
 • Skat, grænsegængere
 • Skat, grænsependlere
 • Skat, grænsependling
 • Skatteområdet
 • Skattepolitik
 • Skatter og afgifter
 • Skatteretsområdet
 • Statsskat
 • Sundhedsbidrag
 • Topskat

   30.04 Overordnede opgaver på skatteområdet

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis Søgeord
  Inden for skatteområdet er der en række overordnede processuelle opgaver, der skal varetages på en særlig måde uanset hvilken type skat, der er tale om. Det gælder eksempelvis retssikkerhedsopgaver og behandling af klager
   Myndigheder
  • Kommune
  • Skatteministeriet
  • Skattestyrelsen
  • Spillemyndigheden
  • Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område
  • Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
   Søgeord
  • Overordnede opgaver på skatteområdet
  •  30.04.05 Processuelle regler på skatteområdet 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   På skatteområdet er der en række særlige processuelle regler som alene er gældende for dette område. Desuden er der en række almindelige forvaltningsmæssige regler, der skærpes yderligere på skatteområdet, eksempelvis om tavshedspligt
    Myndigheder
   • Kommune
   • Skatteministeriet
   • Skattestyrelsen
   • Spillemyndigheden
    Søgeord
   • Processuelle regler på skatteområdet
  •  30.04.08 Skatteforvaltningens it-systemer og forretningsprocesser 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Drift, vedligeholdelse, forenkling og udvikling af skatteforvaltningens it-systemer og forretningsprocesser
    Myndigheder
   • Skatteministeriet
   • Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område
   • Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
    Søgeord
   • Skatteforvaltningens forretningsprocesser
   • Skatteforvaltningens it-løsninger og forretningsprocesser
   • Skatteforvaltningens it-systemer og forretningsprocesser
   • Skattevæsenets forretningsprocesser
   • Skattevæsenets it-løsninger og forretningsprocesser
   • Skattevæsenets it-systemer og forretningsprocesser
  •  30.04.10 Selvangivelser og skatteafregninger 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Enhver skattepligtig skal selvangive eksempelvis sine indtægter, enten ved at udfylde en selvangivelse eller ved at bekræfte de oplysninger, som Skattestyrelsen har modtaget fra indberetningspligtige arbejdsgivere, pengeinstitutter, pensionskasser med flere. På dette grundlag udregnes den pågældendes skattebetaling
    Myndigheder
   • Kommune
   • Skatteministeriet
   • Skattestyrelsen
    Søgeord
   • Selvangivelser og skatteafregninger
  •  30.04.15 Dobbeltbeskatning 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis SøgeordVis fjerde niveau
   Regulering vedrørende dobbeltbeskatning med andre lande
    Myndigheder
   • Skatteministeriet
   • Skattestyrelsen
    Søgeord
   • Dobbeltbeskatning

   30.06 Indkomstskat

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis Søgeord
  Indkomstskat er den skat, der beregnes af en årlig opgjort indkomst hos landets skatteydere, båder personer, selskaber, fonde, foreninger med videre
   Myndigheder
  • Justitsministeriet
  • Kommune
  • Skatteministeriet
  • Skattestyrelsen
  • Skifteretten i byretten
  • Vurderingsstyrelsen
   Søgeord
  • Indkomstskat
  • Kommunal indkomstskat
  •  30.06.05 Personbeskatning 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Personskat er de former for direkte skatter, hvor beskatningsenheden er personer. De vigtigste personskatter er den personlige indkomstskat og arbejdsmarkedsbidrag
    Myndigheder
   • Skatteministeriet
   • Skattestyrelsen
    Søgeord
   • Beskatning af personer, personbeskatning
   • Personbeskatning
   • Personskat, personbeskatning
   • Personskatter, personbeskatning
  •  30.06.10 Kapitalgevinstbeskatning 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Kursgevinstbeskatning omfatter blandt andet den skattemæssige behandling af gevinst og tab på pengefordringer i dansk og udenlandsk valuta. Beskatningen omfatter både personer, dødsboer og selskaber
    Myndigheder
   • Skatteministeriet
   • Skattestyrelsen
    Søgeord
   • Beskatning af kapitalgevinster
   • Kapitalgevinstbeskatning
  •  30.06.15 Erhvervsbeskatning 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Erhvervsbeskatning sker hos selvstændigt erhvervsdrivende inden for alle brancher, men også hos virksomheder med mange ejere, eksempelvis en anpartsvirksomhed. Nogle virksomheder beskattes efter en lovgivning, andre efter en eller flere andre love
    Myndigheder
   • Justitsministeriet
   • Skatteministeriet
   • Skattestyrelsen
    Søgeord
   • Beskatning af erhverv
   • Erhvervsbeskatning
  •  30.06.20 Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Selskabsbeskatning er skat for aktie- og anpartsselskaber samt eksempelvis sparekasser og andelskasser, brugsforeninger, realkreditinstitutter, fonde og foreninger. Selskabsskatten er rent proportional med én procentsats
    Myndigheder
   • Kommune
   • Skatteministeriet
   • Skattestyrelsen
    Søgeord
   • Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
  •  30.06.22 Global minimumsskat 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   International aftale om global minimumsskat på virksomheders indkomst
    Myndigheder
   • Skatteministeriet
   • Skattestyrelsen
    Søgeord
   • Global minimumsskat
  •  30.06.25 Dødsbobeskatning og boafgift 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Der skal betales indkomstskat af dødsboer, der behandles helt eller delvist i Danmark og i nogle tilfælde af dødsboer, der behandles i udlandet. I forbindelse med arv skal der i nogle tilfælde betales boafgift
    Myndigheder
   • Justitsministeriet
   • Skatteministeriet
   • Skattestyrelsen
   • Skifteretten i byretten
    Søgeord
   • Dødsbobeskatning og boafgift
   • Dødsboskattens fordeling mellem kommuner og stat
   • Fordeling af dødsboskat mellem kommuner og stat
   • Kommuneandel af dødsboskatten
  •  30.06.35 Beskatning af pensionsafkast 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Personer, der er pensionsberettigede samt forskellige pensionsordninger bliver beskattet af det afkast, der opnås årligt. Beskatning af selve pensionsudbetalingen, se 30.06.05.45 Pensions-, forsikrings- og opsparingsordninger til personbeskatning
    Myndigheder
   • Skatteministeriet
   • Skattestyrelsen
    Søgeord
   • Beskatning af pensionsafkast
  •  30.06.40 Beskatning af fast ejendom ved overdragelse og erhvervsmæssig brug  
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Når en fast ejendom afstås skal fortjeneste og tab i visse tilfælde medregnes i indkomstopgørelsen
    Myndigheder
   • Skatteministeriet
   • Skattestyrelsen
    Søgeord
   • Beskatning af fast ejendom ved overdragelse og erhvervsmæssig brug
  •  30.06.45 Ejendomsvurdering 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Den offentlige ejendomsvurdering er en vurdering af alle landets faste ejendomme, der danner grundlag for ejendomsværdiskatten og ejendomskatten til kommunerne (grundskyld). Klage over ejendomsvurdering, se 30.25.05.25 Klager over ejendomsvurderinger
    Myndigheder
   • Skatteministeriet
   • Vurderingsstyrelsen
    Søgeord
   • Ejendomsvurdering
  •  30.06.50 Ejendomsbeskatning 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Vurderingen af boligen er afgørende for hvor meget, der skal betales i ejendomsværdiskat til staten og i ejendomsskat (grundskyld) til kommunen. Endvidere kan kommunen opkræve en dækningsafgift for visse ejendomme til dækning af de udgifter, som ejendommene påfører kommunen
    Myndigheder
   • Kommune
   • Skatteministeriet
   • Vurderingsstyrelsen
    Søgeord
   • Beskatning af fast ejendom
   • Ejendomsbeskatning

   30.15 Forbrugsafgifter og punktafgifter

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis Søgeord
  Opgaver vedrørende forbrugsafgifter herunder grønne afgifter, punktafgifter og moms
   Myndigheder
  • Erhvervsministeriet
  • Erhvervsstyrelsen
  • Fødevarestyrelsen
  • Kommune
  • Miljøministeriet
  • Miljøstyrelsen
  • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
  • Motorstyrelsen
  • Skatteministeriet
  • Skattestyrelsen
   Søgeord
  • Forbrugsafgifter og punktafgifter
  •  30.15.05 Energi- og kuldioxidafgifter 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Energi- og kuldioxidafgifter er afgifter som pålægges forbrug af energi, eksempelvis el, gas, kul og mineralolieprodukter
    Myndigheder
   • Erhvervsministeriet
   • Erhvervsstyrelsen
   • Skatteministeriet
   • Skattestyrelsen
    Søgeord
   • Energi- og kuldioxidafgifter
   • Grønne afgifter, energiafgifter
   • Punktafgifter, energiafgifter
  •  30.15.10 Afgifter vedrørende motorkøretøjer 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende afgifter vedrørende motorkøretøjer, eksempelvis registreringsafgift og vægtafgift. Kaldes ligesom energiafgifter og miljøafgifter også for grønne afgifter
    Myndigheder
   • Motorstyrelsen
   • Skatteministeriet
    Søgeord
   • Afgifter på biler
   • Afgifter på motorcykler
   • Afgifter vedrørende motorkøretøjer
   • Bilafgifter
   • Bilskatter
   • Grønne afgifter, afgifter vedrørende motorkøretøjer
   • Punktafgifter, afgifter vedrørende motorkøretøjer
  •  30.15.15 Afgifter på forsikringer 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende afgifter på lystfartøjsforsikringer og skadesforsikringer
    Myndigheder
   • Skatteministeriet
   • Skattestyrelsen
    Søgeord
   • Afgifter på forsikringer
  •  30.15.20 Miljøafgifter 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende miljøafgifter. Kaldes ligesom energiafgifter og afgifter i forbindelse med motorkøretøjer også for grønne afgifter
    Myndigheder
   • Erhvervsministeriet
   • Erhvervsstyrelsen
   • Fødevarestyrelsen
   • Kommune
   • Miljøministeriet
   • Miljøstyrelsen
   • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
   • Skatteministeriet
   • Skattestyrelsen
    Søgeord
   • Grønne afgifter, miljøafgifter
   • Miljøafgifter
   • Punktafgifter, miljøafgifter
  •  30.15.23 Moms og lønsumsafgift 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende moms og lønsumsafgift
    Myndigheder
   • Skatteministeriet
   • Skattestyrelsen
    Søgeord
   • Moms og lønsumsafgift
  •  30.15.25 Afgifter på drikkevarer 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Afgift på drikkevarer betales af mange typer drikkevarer lige fra spiritus til diverse former for vin til øl og sodavand
    Myndigheder
   • Skatteministeriet
   • Skattestyrelsen
    Søgeord
   • Afgifter på drikkevarer
  •  30.15.27 Tobaksafgifter 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Tobaksafgifter betales af mange typer af tobak, eksempelvis cigaretter og cigarer. Der betales ligeledes afgift af cigaretpapir og røgfri tobak
    Myndigheder
   • Skatteministeriet
   • Skattestyrelsen
    Søgeord
   • Tobaksafgifter
  •  30.15.28 Afgifter på chokolade, kaffe og is 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Afgifter betales på forskellige nydelsesmidler som eksempelvis chokolade, is, kaffe, te med videre
    Myndigheder
   • Skatteministeriet
   • Skattestyrelsen
    Søgeord
   • Afgifter på chokolade, kaffe og is
  •  30.15.30 Afgifter på spil 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende afgifter på spil. Regulering af spillemarkedet, se 34.35.15 Spilleregulering
    Myndigheder
   • Skatteministeriet
   • Skattestyrelsen
    Søgeord
   • Afgifter af spil
   • Afgifter på spil
   • Spilleafgifter

   30.20 Told

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis Søgeord
  Opgaver vedrørende told, herunder beregning og opkrævning af told samt toldkontrol og toldfritagelse. Dækker også indsats mod smugling af varer
   Myndigheder
  • Finansministeriet
  • Justitsministeriet
  • Politiet
  • Skatteministeriet
  • Toldstyrelsen
   Søgeord
  • EF-toldkodeksen
  • EUTK, EU-toldkodeksen
  • Told
  • Toldbevillinger
  • Toldregler
  •  30.20.05 Toldkontrol 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende kontrol af fortoldning og eventuel ulovlig indførsel, udførsel eller transit af varer, herunder forfalskede mærkevarer
    Myndigheder
   • Skatteministeriet
   • Toldstyrelsen
    Søgeord
   • Toldkontrol
  •  30.20.10 Fortoldning 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende beregning og opkrævning af told, herunder opbevaring og videre ekspedition af tilbageholdte varer
    Myndigheder
   • Finansministeriet
   • Skatteministeriet
   • Toldstyrelsen
    Søgeord
   • Fortoldning
   • Toldbehandling
   • Toldtilladelser
  •  30.20.15 Frilagre og afgiftsfri butikker 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende bevilling til og kontrol med frilagre, toldlagre og afgiftsfri butikker
    Myndigheder
   • Skatteministeriet
   • Toldstyrelsen
    Søgeord
   • Frilagre og afgiftsfri butikker
  •  30.20.20 Beslaglagte smuglervarer og transportmidler anvendt til smugling 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende håndtering af beslaglagte smuglervarer og transportmidler anvendt til smugling. Dækker eksempelvis, tilbageholdelse, beslaglæggelse, opbevaring, destruktion eller bortsalg ved offentlig auktion
    Myndigheder
   • Justitsministeriet
   • Politiet
   • Skatteministeriet
   • Toldstyrelsen
    Søgeord
   • Behandling af beslaglagte smuglervarer og transportmidler anvendt til smugling
   • Beslaglagte smuglervarer og transportmidler anvendt til smugling
   • Håndtering af beslaglagte smuglervarer og transportmidler anvendt til smugling
   • Smugleri af varer, behandling af beslaglagte smuglervarer og transportmidler anvendt til smugling
   • Smuglervirksomhed vedrørende varer, behandling af beslaglagte smuglervarer og transportmidler anvendt til smugling
   • Varesmugling, behandling af beslaglagte smuglervarer og transportmidler anvendt til smugling
  •  30.20.25 Internationalt toldsamarbejde 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende internationalt toldsamarbejde
    Myndigheder
   • Skatteministeriet
   • Toldstyrelsen
    Søgeord
   • Internationalt toldsamarbejde

   30.25 Skatteret

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis Søgeord
  Opgaver vedrørende skatteret, herunder behandling af klager i Landsskatteretten, Skatterådet, Skatteankenævnet, Vurderingsankenævnet eller Motorankenævnet
   Myndigheder
  • Fælles skatte- og vurderingsankenævn
  • Kommune
  • Landsskatteretten
  • Motorankenævn
  • Skatteankenævn
  • Skatteankestyrelsen
  • Skatteministeriet
  • Skatterådet
  • Skattestyrelsen
  • Vurderingsankenævn
   Søgeord
  • Skatteret
  •  30.25.05 Skatteretlige klageinstanser 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende behandling af klager og anker i den administrative skatteret
    Myndigheder
   • Fælles skatte- og vurderingsankenævn
   • Kommune
   • Landsskatteretten
   • Motorankenævn
   • Skatteankenævn
   • Skatteankestyrelsen
   • Skatteministeriet
   • Skatterådet
   • Skattestyrelsen
   • Vurderingsankenævn
    Søgeord
   • Skatteretlige klageinstanser