Serviceområder

Serviceområder er områder der afspejler en overordnet gruppering af det offentliges opgaver, fx "Uddannelse og undervisning"

02Internationale aftaler
03Udenrigstjeneste
05Samfundsstruktur
06Samfundsøkonomi, samfundsdigitalisering og statistik
08Borgerskab
10Uddannelse og undervisning
12Forskning
14Arbejdsmarked
16Kultur
17Fritid og idræt
18Kirke
20Sundhed
24Dagtilbud
26Social service og omsorg
30Skatter og afgifter
34Erhverv
37Miljø
38Natur og klima
40Politi
42Retspleje og domstole
44Straffuldbyrdelse
46Forsvar
47Redningsberedskab
52Fysisk planlægning og geodata
54Ejendomme og byggeri
56Energi- og vandforsyning
58Trafikinfrastruktur
59Trafik og transport
60Myndighedens personale og frivillige
62Myndighedens bygninger og arealer
63Myndighedens driftsmateriel, varer og tjenesteydelser
65Myndighedens kommunikation og dokumentation
67Myndighedens økonomi
68Myndighedens it

Ikon-forklaring

Beskrivelse Vis beskrivelse   |  Myndigheder   Vis Myndighed   |  Lovgivning   Vis Lov   |  Finansloven   Vis Finansloven   |  KLE   Vis KLE   |  Borger.dk artikel   Vis Borger.dk artikel   |  Borger.dk selvbetjening   Vis Borger.dk selvbetjening   |  Søgeord Vis søgeord  |  4. niveau Vis fjerde niveau  |  Gå til top

 38 Natur og klima

Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis KLEVis Søgeord
Opgaver vedrørende naturoplevelser, herunder eksempelvis naturområder og nationalparker, jagt og vildt, naturbeskyttelse, herunder eksempelvis naturfredning, kystbeskyttelse, beskyttede naturtyper og beskyttede arter, geologisk undergrund og råstofindvinding, herunder eksempelvis råstofindvinding fra undergrunden og råstofindvinding på land og i hav, klima og meteorologi, herunder eksempelvis klimamålsætninger, internationale klimaforpligtelser, klimatilpasning, meteorologiske observationer og vejrvarsling
  Myndigheder
 • Aalborg Universitet
 • Aarhus Universitet
 • Beredskabsstyrelsen
 • Danmarks Meteorologiske Institut
 • Danmarks Tekniske Universitet
 • Den Danske Klimaskovfond
 • Den Danske Naturfond
 • Energiklagenævnet
 • Energinet
 • Energistyrelsen
 • Erhvervsministeriet
 • Erhvervsstyrelsen
 • Fiskeristyrelsen
 • Forsvarsministeriet
 • Fredningsnævn
 • Gas Storage Denmark
 • GEUS - De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
 • Hjemmeværnskommandoen
 • Justitsministeriet
 • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
 • Klimarådet
 • Kommune
 • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
 • Kulturministeriet
 • Kystdirektoratet
 • Københavns Universitet
 • Landbrugsstyrelsen
 • Miljø- og Fødevareklagenævnet
 • Miljøministeriet
 • Miljøstyrelsen
 • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
 • Naturskaderådet
 • Naturstyrelsen
 • Nordsøenheden
 • Nævnenes Hus
 • Politiet
 • Region
 • Slots- og Kulturstyrelsen
 • Uddannelses- og Forskningsministeriet
  Søgeord
 • Forvaltning af naturen
 • Natur og klima
 • Naturforvaltning
 • Naturområdet
 • Naturpolitik

   38.05 Overordnede opgaver på natur- og klimaområdet

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis Søgeord
  Overordnede opgaver på natur- og klimaområdet kan eksempelvis være opgaver/projekter, der skal sikre eller forbedre flere af de efterfølgende hovedområder, eksempelvis både naturoplevelser, naturbeskyttelse samt klimaet
   Myndigheder
  • Aalborg Universitet
  • Aarhus Universitet
  • Danmarks Tekniske Universitet
  • Den Danske Naturfond
  • Københavns Universitet
  • Miljøministeriet
  • Miljøstyrelsen
  • Uddannelses- og Forskningsministeriet
   Søgeord
  • Overordnede opgaver på natur- og klimaområdet
  •  38.05.05 Offentligt/privat samarbejde om forbedring af naturtilstanden 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis SøgeordVis fjerde niveau
   Det offentlige samt eksempelvis private fonde kan gå sammen om etablering og finansiering af opgaver og projekter til forbedring af naturtilstanden
    Myndigheder
   • Den Danske Naturfond
   • Miljøministeriet
   • Miljøstyrelsen
    Søgeord
   • Offentligt/privat samarbejde om forbedring af naturtilstanden
  •  38.05.15 Forskningsbaseret myndighedsbetjening vedrørende natur 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Forskningsbaseret myndighedsbetjening med videre inden for naturområdet
    Myndigheder
   • Aalborg Universitet
   • Aarhus Universitet
   • Danmarks Tekniske Universitet
   • Københavns Universitet
   • Miljøministeriet
   • Miljøstyrelsen
   • Uddannelses- og Forskningsministeriet
    Søgeord
   • Forskningsbaseret myndighedsbetjening vedrørende natur

   38.10 Naturoplevelser

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis Søgeord
  Opgaver vedrørende naturoplevelser, herunder færdsel og ophold i naturen, nationalparker og jagt
   Myndigheder
  • Erhvervsministeriet
  • Fiskeristyrelsen
  • Kommune
  • Miljø- og Fødevareklagenævnet
  • Miljøministeriet
  • Miljøstyrelsen
  • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
  • Naturstyrelsen
  • Nævnenes Hus
   Søgeord
  • Data om friluftsoplevelser
  • Ertholmene, Danmarks Naturkanon
  • Fosdalen og Svinkløv, Danmarks Naturkanon
  • Frilufts- og naturoplevelser
  • Friluftsdata
  • Friluftsoplevelser
  • Gudenåens og Skjernåens kilder, Danmarks Naturkanon
  • Jernhatten og Mols Bjerge, Danmarks Naturkanon
  • Lille Vildmose, Danmarks Naturkanon
  • Mandemarke Bakker og Møns Klint, Danmarks Naturkanon
  • Mandø og Vadehavet, Danmarks Naturkanon
  • Melby Overdrev og Tisvilde Hegn, Danmarks Naturkanon
  • Naturforvaltning, naturoplevelser
  • Naturoplevelser
  • Røsnæs, Danmarks Naturkanon
  • Skagen og Råbjerg Mile, Danmarks Naturkanon
  • Suserup Skov, Danmarks Naturkanon
  • Svanninge Bakker og Bjerge, Danmarks Naturkanon
  • Trelde Næs og Treldeskovene, Danmarks Naturkanon
  • Udbud af naturoplevelser
  • Vestamager og Øresund, Danmarks Naturkanon
  • Vind Hede og Stråsø Plantage, Danmarks Naturkanon
  •  38.10.05 Færdsel og ophold i naturen 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende færdsel og ophold i naturen
    Myndigheder
   • Fiskeristyrelsen
   • Kommune
   • Miljøministeriet
   • Miljøstyrelsen
   • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
   • Naturstyrelsen
    Søgeord
   • Adgang til naturen
   • Aktiviteter i naturen, tilladelse til
   • Bålpladser i naturen, tilladelse til
   • Camping- og teltpladser i naturen, tilladelse til
   • Færdsel og ophold i naturen
   • Leje af lejrpladser
   • Lejrpladser, bestille plads
   • Lejrpladser, booking
   • Lejrpladser, reservation
   • Naturarealer og skovarealer, tilladelse til aktiviteter
   • Offentlighedens adgang til naturen
   • Overnatning på lejrpladser
   • Primitiv overnatning i naturen, tilladelse til
   • Rideadgangstegn
   • Ridekort
   • Ridetegn
   • Ridning i naturen
  •  38.10.10 Naturområder og nationalparker 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende naturområder og nationalparker
    Myndigheder
   • Erhvervsministeriet
   • Kommune
   • Miljø- og Fødevareklagenævnet
   • Miljøministeriet
   • Miljøstyrelsen
   • Naturstyrelsen
   • Nævnenes Hus
    Søgeord
   • Naturområder og nationalparker
  •  38.10.15 Jagt og vildt 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Regulering vedrørende jagt og vildt
    Myndigheder
   • Miljøministeriet
   • Miljøstyrelsen
   • Naturstyrelsen
    Søgeord
   • Buejagt
   • Bøssejagt
   • Drivjagt
   • Fællesjagt
   • Gravjagt på ræv
   • Jagt for stående hund
   • Jagt for stødende hund
   • Jagt og vildt
   • Jagt på hjortevildt
   • Jagtetiske regler
   • Jagtforhold
   • Jagtformer
   • Jagtstatistik
   • Kaninjagt
   • Kedeljagt
   • Klapjagt
   • Motorbådsjagt
   • Pramjagt
   • Riffeljagt
   • Rævejagt
   • Strand- og havjagt
   • Strandjagt
   • Støverjagt
   • Trampejagt
   • Trykjagt
   • Trækjagt
   • Vildtforhold
   • Vildtudbyttestatistik
  •  38.10.20 Rekreative grønne områder 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende etablering, vedligehold, administration og drift af offentlige rekreative grønne områder, herunder parker, grønne anlæg og offentlige legepladser. Idrætsanlæg, se 17.22.02 Idrætsanlæg
    Myndigheder
   • Kommune
   • Miljøministeriet
   • Naturstyrelsen
    Søgeord
   • Administration af fritidsanlæg
   • Administration af offentlige rekreative områder
   • Administration af rekreative grønne områder
   • Administration af rekreative områder
   • Drift af fritidsanlæg
   • Drift af offentlige rekreative områder
   • Drift af rekreative grønne områder
   • Drift af rekreative områder
   • Etablering af fritidsanlæg
   • Etablering af offentlige rekreative områder
   • Etablering af rekreative grønne områder
   • Etablering af rekreative områder
   • Rekreative grønne områder
   • Vedligeholdelse af fritidsanlæg
   • Vedligeholdelse af offentlige rekreative områder
   • Vedligeholdelse af rekreative grønne områder
   • Vedligeholdelse af rekreative områder

   38.20 Naturbeskyttelse

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis Søgeord
  Opgaver vedrørende naturbeskyttelse, herunder fredning og naturgenopretning. Ekspropriation vedrørende naturbeskyttelse, se 52.10.10.17 Ekspropriation til naturbeskyttelsesformål
   Myndigheder
  • Beredskabsstyrelsen
  • Danmarks Meteorologiske Institut
  • Erhvervsministeriet
  • Forsvarsministeriet
  • Fredningsnævn
  • Hjemmeværnskommandoen
  • Justitsministeriet
  • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
  • Kommune
  • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
  • Kulturministeriet
  • Kystdirektoratet
  • Landbrugsstyrelsen
  • Miljø- og Fødevareklagenævnet
  • Miljøministeriet
  • Miljøstyrelsen
  • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
  • Naturskaderådet
  • Naturstyrelsen
  • Nævnenes Hus
  • Politiet
  • Slots- og Kulturstyrelsen
   Søgeord
  • Naturbeskyttelse
  • Naturforvaltning, naturbeskyttelse
  •  38.20.05 Beskyttede arter 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende beskyttede arter, fredede dyr og planter
    Myndigheder
   • Kommune
   • Miljøministeriet
   • Miljøstyrelsen
    Søgeord
   • Beskyttede arter
   • Biodiversitet, beskyttede arter
   • Biologisk mangfoldighed, beskyttede arter
   • Plantebeskyttelse og dyrelivsbeskyttelse
  •  38.20.08 Invasive arter 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Dyrearter og plantearter, der af mennesket er blevet flyttet fra en del af verden til en anden og her påvirker hjemmehørende arter negativt
    Myndigheder
   • Miljøministeriet
   • Miljøstyrelsen
    Søgeord
   • Invasive arter
  •  38.20.10 Beskyttede naturtyper 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Regulering vedrørende beskyttede naturtyper som søer, vandløb, moser, ferske enge, strandenge, heder og biologiske overdrev. Dækker også beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken
    Myndigheder
   • Kommune
   • Landbrugsstyrelsen
   • Miljøministeriet
   • Miljøstyrelsen
   • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
    Søgeord
   • Beskyttede naturtyper
  •  38.20.11 Vandområdedistrikter 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Vandplanlægning har til formål at fastlægge rammer for beskyttelse og forvaltning af overfladevand og grundvand
    Myndigheder
   • Kommune
   • Miljøministeriet
   • Miljøstyrelsen
    Søgeord
   • Vandområdedistrikter
  •  38.20.12 Skove og strande 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende beskyttelse af skove og strande
    Myndigheder
   • Kommune
   • Kystdirektoratet
   • Miljøministeriet
   • Miljøstyrelsen
   • Naturstyrelsen
    Søgeord
   • Skove og strande
  •  38.20.15 Naturfredning 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende fredning af naturen
    Myndigheder
   • Fredningsnævn
   • Kommune
   • Miljøministeriet
   • Miljøstyrelsen
    Søgeord
   • Fredning af natur
   • Naturfredning
  •  38.20.20 Naturpleje og naturgenopretning 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende naturpleje og naturgenopretning
    Myndigheder
   • Kommune
   • Miljøministeriet
   • Miljøstyrelsen
   • Naturstyrelsen
    Søgeord
   • Naturpleje og naturgenopretning
  •  38.20.25 Beskyttelseslinjer 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende beskyttelseslinjer med henblik på at beskytte landskaber samt natur- og kulturværdier mod generende byggeri med videre
    Myndigheder
   • Kommune
   • Kulturministeriet
   • Miljøministeriet
   • Miljøstyrelsen
   • Slots- og Kulturstyrelsen
    Søgeord
   • Beskyttelseslinjer
   • Bygge- og beskyttelseslinjer, naturbeskyttelse
  •  38.20.30 International naturbeskyttelse 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende international naturbeskyttelse
    Myndigheder
   • Kommune
   • Miljøministeriet
   • Miljøstyrelsen
    Søgeord
   • International naturbeskyttelse
   • Internationale konventioner om beskyttelse af bestemte naturområder
   • Internationale konventioner om beskyttelse af generel biodiversitet
   • Internationale konventioner om beskyttelse af planter
   • Internationale konventioner om beskyttelse af vilde dyr
   • Naturbeskyttelseskonventioner
  •  38.20.35 Kystbeskyttelse 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende etablering og vedligehold af forskellige kystbeskyttelsesmetoder til sikring af kyster mod erosion eller oversvømmelse fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet. Omfatter også vandstands- og bølgemålinger samt udarbejdelse af højvandsstatistikker. Omfatter også stormflodsberedskab. Ekspropriation vedrørende kystbeskyttelse, se 52.10.10.22 Ekspropriation til kystbeskyttelsesformål
    Myndigheder
   • Beredskabsstyrelsen
   • Danmarks Meteorologiske Institut
   • Forsvarsministeriet
   • Hjemmeværnskommandoen
   • Justitsministeriet
   • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
   • Kommune
   • Kystdirektoratet
   • Miljøministeriet
   • Naturstyrelsen
   • Politiet
    Søgeord
   • Fladkyst, kortlægning af kysttyper
   • Klimasikring vedrørende kystbeskyttelse
   • Klimatilpasning vedrørende kystbeskyttelse
   • Klintekyst, kortlægning af kysttyper
   • Klippekyst, kortlægning af kysttyper
   • Kystbeskyttelse
   • Kystbeskyttelsesanlæg
   • Kystbeskyttelsesforanstaltninger
   • Kystbeskyttelsesmetoder
   • Kystbeskyttelsesstrategi
   • Kystsikring
   • Kysttekniske analyser, kystbeskyttelse
   • Kysttyper, kortlægning af
   • Oversvømmelser fra fjorde, kystbeskyttelse
   • Oversvømmelser fra havet, kystbeskyttelse
   • Oversvømmelser fra søterritoriet, kystbeskyttelse
   • Oversvømmelsesdirektivet, oversvømmelser fra havet og fjorde
   • Strategi for kystbeskyttelse
   • Tidevands/marsk kyst, kortlægning af kysttyper
   • Tilgroningskyst, kortlægning af kysttyper
  •  38.20.38 Naturskader 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Regulering og administration af ordninger vedrørende eventuelle erstatninger eller tilskud i forbindelse med skader forårsaget af stormflod, oversvømmelser fra vandløb eller søer, tørke eller stormfald. Dækker også eventuelle køb af oversvømmelsestruede grunde
    Myndigheder
   • Erhvervsministeriet
   • Kommune
   • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
   • Miljøministeriet
   • Miljøstyrelsen
   • Naturskaderådet
    Søgeord
   • Administration af ordninger vedrørende erstatninger eller tilskud i forbindelse med skader forårsaget af oversvømmelser fra vandløb eller søer
   • Administration af ordninger vedrørende erstatninger eller tilskud i forbindelse med skader forårsaget af stormfald
   • Administration af ordninger vedrørende erstatninger eller tilskud i forbindelse med skader forårsaget af stormflod
   • Administration af ordninger vedrørende erstatninger eller tilskud i forbindelse med skader forårsaget af tørke
   • Naturskader
   • Regulering af ordninger vedrørende erstatninger eller tilskud i forbindelse med skader forårsaget af oversvømmelser fra vandløb eller søer
   • Regulering af ordninger vedrørende erstatninger eller tilskud i forbindelse med skader forårsaget af stormfald
   • Regulering af ordninger vedrørende erstatninger eller tilskud i forbindelse med skader forårsaget af stormflod
   • Regulering af ordninger vedrørende erstatninger eller tilskud i forbindelse med skader forårsaget af tørke
  •  38.20.40 Klager vedrørende administrative afgørelser inden for naturbeskyttelsesområdet 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Behandling af klager over administrative afgørelser, der er truffet i henhold til en række love inden for naturbeskyttelsesområdet
    Myndigheder
   • Erhvervsministeriet
   • Miljø- og Fødevareklagenævnet
   • Nævnenes Hus
    Søgeord
   • Klager vedrørende administrative afgørelser inden for naturbeskyttelsesområdet

   38.40 Geologisk undergrund og råstofindvinding

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis Søgeord
  Opgaver vedrørende forskning og rådgivning om den geologiske undergrund samt indvinding af råstoffer
   Myndigheder
  • Energiklagenævnet
  • Energinet
  • Energistyrelsen
  • Erhvervsministeriet
  • Gas Storage Denmark
  • GEUS - De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
  • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
  • Kommune
  • Miljø- og Fødevareklagenævnet
  • Miljøministeriet
  • Miljøstyrelsen
  • Nordsøenheden
  • Nævnenes Hus
  • Region
   Søgeord
  • Geologisk undergrund og råstofindvinding
  •  38.40.10 Geologisk forskning og rådgivning 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende udforskningen af de geologiske forhold i Danmark og Grønland med tilhørende sokkelområder
    Myndigheder
   • GEUS - De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
   • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
    Søgeord
   • Geologisk forskning og rådgivning
   • Geologisk kortlægning
   • Geologisk rådgivning og kortlægning vedrørende Danmark og Grønland
   • Geologiske forhold
   • Geologiske undersøgelser
  •  38.40.20 Råstofindvinding fra undergrunden 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende råstofindvinding fra undergrunden, herunder efterforskning, tilladelser, koncessioner med videre. Geotermisk energi, se 56.05.05.35 Geotermisk energi
    Myndigheder
   • Energistyrelsen
   • Erhvervsministeriet
   • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
   • Nordsøenheden
    Søgeord
   • Danmarks undergrund, råstofindvinding fra undergrunden
   • Fossile brændstoffer, efterforskning og indvinding
   • Råstofindvinding fra undergrunden
  •  38.40.30 Råstofindvinding på land og i hav 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Regulering vedrørende råstofindvinding på landjorden samt på søterritoriet og kontinentalsoklen. Ekspropriationer vedrørende råstofindvinding, se 52.10.10.30 Ekspropriation til råstofindvindingsformål
    Myndigheder
   • GEUS - De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
   • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
   • Kommune
   • Miljøministeriet
   • Miljøstyrelsen
   • Region
    Søgeord
   • Indvinding af grus
   • Indvinding af kalk
   • Indvinding af kridt
   • Indvinding af ler
   • Indvinding af moler
   • Indvinding af muld
   • Indvinding af råstoffer i hav
   • Indvinding af råstoffer på land
   • Indvinding af sand
   • Indvinding af sten
   • Indvinding af tørv
   • Råstofindvinding på land og i hav
  •  38.40.40 Energi- og CO2-lagring 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende lagring af gas, olieprodukter og CO2
    Myndigheder
   • Energinet
   • Energistyrelsen
   • Gas Storage Denmark
   • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
    Søgeord
   • Energi- og CO2-lagring
   • Energilagring, energi- og CO2-lagring
   • Lagring af energi, energi- og CO2-lagring
  •  38.40.50 Klager vedrørende administrative afgørelser inden for geologisk undergrund og råstofindvinding 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Behandling af klager over administrative afgørelser, der er truffet vedrørende den geologiske undergrund og råstofindvinding
    Myndigheder
   • Energiklagenævnet
   • Erhvervsministeriet
   • Miljø- og Fødevareklagenævnet
   • Nævnenes Hus
    Søgeord
   • Klager vedrørende administrative afgørelser inden for geologisk undergrund og råstofindvinding

   38.50 Klima og meteorologi

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis Søgeord
  Opgaver vedrørende national og international klimaindsats samt meteorologisk information
   Myndigheder
  • Danmarks Meteorologiske Institut
  • Den Danske Klimaskovfond
  • Energiklagenævnet
  • Energistyrelsen
  • Erhvervsministeriet
  • Erhvervsstyrelsen
  • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
  • Klimarådet
  • Kommune
  • Miljøministeriet
  • Miljøstyrelsen
  • Nævnenes Hus
  • Region
   Søgeord
  • Klima og meteorologi
  •  38.50.10 Klima 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende den nationale og internationale klimaindsats vedrørende klimaændringer og klimatilpasning, herunder eksempelvis klimamålsætninger, klimahandlingsplaner, klimamodeller og regulering vedrørende CO2-kvoter
    Myndigheder
   • Danmarks Meteorologiske Institut
   • Den Danske Klimaskovfond
   • Energiklagenævnet
   • Energistyrelsen
   • Erhvervsministeriet
   • Erhvervsstyrelsen
   • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
   • Klimarådet
   • Kommune
   • Miljøministeriet
   • Miljøstyrelsen
   • Nævnenes Hus
   • Region
    Søgeord
   • Klima
   • Klimaforandringer, klima
   • Klimaforhold i Danmark
   • Klimaområdet
  •  38.50.20 Meteorologisk information 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende meteorologisk observationer, vejrvarslinger samt vejr- og farvandsudsigter
    Myndigheder
   • Danmarks Meteorologiske Institut
   • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
    Søgeord
   • Meteorologisk information