Serviceområder

Serviceområder er områder der afspejler en overordnet gruppering af det offentliges opgaver, fx "Uddannelse og undervisning"

02Internationale aftaler
03Udenrigstjeneste
05Samfundsstruktur
06Samfundsøkonomi, samfundsdigitalisering og statistik
08Borgerskab
10Uddannelse og undervisning
12Forskning
14Arbejdsmarked
16Kultur
17Fritid og idræt
18Kirke
20Sundhed
24Dagtilbud
26Social service og omsorg
30Skatter og afgifter
34Erhverv
37Miljø
38Natur og klima
40Politi
42Retspleje og domstole
44Straffuldbyrdelse
46Forsvar
47Redningsberedskab
52Fysisk planlægning og geodata
54Ejendomme og byggeri
56Energi- og vandforsyning
58Trafikinfrastruktur
59Trafik og transport
60Myndighedens personale og frivillige
62Myndighedens bygninger og arealer
63Myndighedens driftsmateriel, varer og tjenesteydelser
65Myndighedens kommunikation og dokumentation
67Myndighedens økonomi
68Myndighedens it

Ikon-forklaring

Beskrivelse Vis beskrivelse   |  Myndigheder   Vis Myndighed   |  Lovgivning   Vis Lov   |  Finansloven   Vis Finansloven   |  KLE   Vis KLE   |  Borger.dk artikel   Vis Borger.dk artikel   |  Borger.dk selvbetjening   Vis Borger.dk selvbetjening   |  Søgeord Vis søgeord  |  4. niveau Vis fjerde niveau  |  Gå til top

 40 Politi

Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis KLEVis Søgeord
Opgaver vedrørende politiets virksomhed, herunder kriminalprævention, opretholdelse af ro og orden, efterforskning af straffelovskriminalitet og særlovsovertrædelser, grundlovsforhør og varetægtsfængsling, politiets sikkerhedsopgaver samt internationale politiopgaver
  Myndigheder
 • Ambassader
 • Byretter
 • Center for Terroranalyse
 • Datatilsynet
 • Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden)
 • Det Kriminalpræventive Råd
 • Det Uafhængige Tilsyn med Bevismidler (Bevismiddeltilsynet)
 • Direktoratet for Kriminalforsorgen
 • Erhvervsministeriet
 • Erhvervsstyrelsen
 • Forsvarets Efterretningstjeneste
 • Forsvarsministeriet
 • Justitsministeriet
 • Kommune
 • Politiet
 • Politiets Efterretningstjeneste (PET)
 • Politiklagerådet
 • Region
 • Udenrigsministeriet
  Søgeord
 • Politi
 • Politiområdet

   40.15 Politiets opgaver

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis Søgeord
  Opgaver vedrørende politiets virksomhed, herunder kriminalprævention og sikkerhedsopgaver
   Myndigheder
  • Ambassader
  • Byretter
  • Center for Terroranalyse
  • Datatilsynet
  • Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden)
  • Det Kriminalpræventive Råd
  • Det Uafhængige Tilsyn med Bevismidler (Bevismiddeltilsynet)
  • Direktoratet for Kriminalforsorgen
  • Erhvervsministeriet
  • Erhvervsstyrelsen
  • Forsvarets Efterretningstjeneste
  • Forsvarsministeriet
  • Justitsministeriet
  • Kommune
  • Politiet
  • Politiets Efterretningstjeneste (PET)
  • Politiklagerådet
  • Region
  • Udenrigsministeriet
   Søgeord
  • Politiets opgaver
  •  40.15.02 Politiets overordnede opgaver 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Politiets overordnede opgaver er eksempelvis fastlæggelsen af antal politikredse og deres geografiske dækningsområde samt de servicedeklarationer, der er udarbejdet på en række større eller mindre forbrydelser, som eksempelvis tyveri og lignende.
    Myndigheder
   • Justitsministeriet
   • Politiet
    Søgeord
   • Budget, politi
   • Etik, politi
   • Politietik
   • Politiets overordnede opgaver
   • Regler, politi
   • Strategi, politi
  •  40.15.05 Kriminalprævention 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende forebyggelse af kriminalitet
    Myndigheder
   • Det Kriminalpræventive Råd
   • Direktoratet for Kriminalforsorgen
   • Justitsministeriet
   • Kommune
   • Politiet
   • Region
    Søgeord
   • Forebyggelse af kriminalitet
   • Kriminalitetsforebyggelse
   • Kriminalprævention
   • Skoler, forebyggelse af kriminalitet
   • Ungdomsklubber, forebyggelse af kriminalitet
  •  40.15.08 Politiklager 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende klager over politipersonale i tjenesten
    Myndigheder
   • Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden)
   • Justitsministeriet
   • Politiklagerådet
    Søgeord
   • Politiklager
  •  40.15.10 Offentlig ro og orden 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Politiets opgaver med sikring af offentlig ro og orden, lokale politivedtægter, alarmcentraler, registrering af politianmeldelser med videre
    Myndigheder
   • Justitsministeriet
   • Kommune
   • Politiet
    Søgeord
   • Offentlig ro og orden
  •  40.15.11 Politiets indgreb 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Politiet kan for at forebygge og afværge strafbare forhold, forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt fare for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed, fortage forskellige indgreb
    Myndigheder
   • Justitsministeriet
   • Politiet
    Søgeord
   • Politiets indgreb
  •  40.15.12 Politiets magtanvendelse 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Politiet må om nødvendigt og efter særlige bestemmelser anvende magt, eksempelvis med henblik på at forebygge og afværge fare for forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt fare for enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed
    Myndigheder
   • Justitsministeriet
   • Politiet
    Søgeord
   • Forsvarlig magtanvendelse, politiet
   • Politiets anvendelse af håndjern, politiets magtanvendelse
   • Politiets anvendelse af vandkanoner, politiets magtanvendelse
   • Politiets magtanvendelse
   • Vandkanon, politiets magtanvendelse
  •  40.15.13 Politiets selvhjælpshandlinger 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Politiets selvhjælpshandlinger når eksempelvis den ansvarlige har undladt at efterkomme et påbud
    Myndigheder
   • Justitsministeriet
   • Politiet
    Søgeord
   • Politiets selvhjælpshandlinger
  •  40.15.16 Politiets interne arbejdsregistre og arbejdsredskaber 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Politiets interne arbejdsregistre og arbejdsredskaber, der blandt andet benyttes til identifikation af spor og personer
    Myndigheder
   • Justitsministeriet
   • Politiet
    Søgeord
   • Interne arbejdsredskaber for politiet
   • Interne arbejdsregistre for politiet
   • Politiets interne arbejdsredskaber
   • Politiets interne arbejdsregistre og arbejdsredskaber
  •  40.15.18 Politiets administrative myndighedsopgaver 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Politiet varetager udover de rent politimæssige opgaver også en række administrative myndighedsopgaver, eksempelvis våbentilladelser og lejlighedstilladelser. Nogle af disse opgaver er placeret under pågældende emne, se for eksempel transporttilladelser under 59.10.10.25 Godskørsel, godkendelse af vagtvirksomheder under 34.35.10.15 Vagtvirksomhed
    Myndigheder
   • Erhvervsministeriet
   • Erhvervsstyrelsen
   • Justitsministeriet
   • Politiet
    Søgeord
   • Politiets administrative myndighedsopgaver
  •  40.15.20 Politiefterforskning vedrørende straffelovsovertrædelser 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Politiets efterforskning af forbrydelser efter straffeloven samt Politiets Efterretningstjenestes (PET) opgaver vedrørende overvågning med videre. Politiets efterforskning vedrørende særlovsovertrædelser, se 40.15.23 Politiefterforskning vedrørende særlovsovertrædelser
    Myndigheder
   • Justitsministeriet
   • Politiet
   • Politiets Efterretningstjeneste (PET)
    Søgeord
   • Politiefterforskning vedrørende lovovertrædelser i forhold til straffeloven
   • Politiefterforskning vedrørende strafbare forhold i forhold til straffeloven
   • Politiefterforskning vedrørende straffelovsforbrydelser
   • Politiefterforskning vedrørende straffelovskriminalitet
   • Politiefterforskning vedrørende straffelovsovertrædelser
   • Politiefterforskning vedrørende ulovlige forhold i forhold til straffeloven
   • Politiefterforskning vedrørende ulovligheder i forhold til straffeloven
   • Politiets efterforskning vedrørende lovovertrædelser i forhold til straffeloven
   • Politiets efterforskning vedrørende strafbare forhold i forhold til straffeloven
   • Politiets efterforskning vedrørende straffelovsforbrydelser
   • Politiets efterforskning vedrørende straffelovskriminalitet
   • Politiets efterforskning vedrørende straffelovsovertrædelser
   • Politiets efterforskning vedrørende ulovlige forhold i forhold til straffeloven
   • Politiets efterforskning vedrørende ulovligheder i forhold til straffeloven
  •  40.15.23 Politiefterforskning vedrørende særlovsovertrædelser 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Politiets efterforskning af lovovertrædelser af andre love end straffeloven. Politiets efterforskning vedrørende særlovsovertrædelser, se 40.15.20 Politiefterforskning vedrørende straffelovsovertrædelser
    Myndigheder
   • Datatilsynet
   • Justitsministeriet
   • Politiet
    Søgeord
   • Politiefterforskning vedrørende lovovertrædelser i forhold til særlove
   • Politiefterforskning vedrørende særlovsforbrydelser
   • Politiefterforskning vedrørende særlovskriminalitet
   • Politiefterforskning vedrørende særlovsovertrædelser
   • Politiefterforskning vedrørende ulovligheder i forhold til særlove
   • Politiets efterforskning vedrørende lovovertrædelser i forhold til særlove
   • Politiets efterforskning vedrørende særlovsforbrydelser
   • Politiets efterforskning vedrørende særlovskriminalitet
   • Politiets efterforskning vedrørende særlovsovertrædelser
   • Politiets efterforskning vedrørende ulovligheder i forhold til særlove
  •  40.15.24 Tilsyn med behandling af tekniske beviser 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Tilsyn med behandling af tekniske beviser hos politiet og anklagemyndigheden
    Myndigheder
   • Det Uafhængige Tilsyn med Bevismidler (Bevismiddeltilsynet)
   • Justitsministeriet
   • Politiklagerådet
    Søgeord
   • Tilsyn med behandling af tekniske beviser
  •  40.15.25 Grundlovsforhør og varetægtsfængsling 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende grundlovsforhør og varetægtsfængsling
    Myndigheder
   • Byretter
   • Direktoratet for Kriminalforsorgen
   • Justitsministeriet
   • Politiet
    Søgeord
   • Grundlovsforhør og varetægtsfængsling
  •  40.15.27 Politiets sikkerhedsopgaver 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Politiets Efterretningstjenestes (PET) sikkerhedsopgaver vedrørende personbeskyttelse, gidseltagninger med videre
    Myndigheder
   • Ambassader
   • Center for Terroranalyse
   • Forsvarets Efterretningstjeneste
   • Forsvarsministeriet
   • Justitsministeriet
   • Politiets Efterretningstjeneste (PET)
   • Udenrigsministeriet
    Søgeord
   • Politiets sikkerhedsopgaver
   • Trusselsvurderinger vedrørende afholdelse af internationale arrangementer, konferencer, møder med videre
   • Trusselsvurderinger vedrørende besøg af fremmede statsoverhoveder
   • Trusselsvurderinger vedrørende fremmede staters repræsentationer i Danmark
   • Udarbejdelse af trusselsvurderinger og risikoanalyser vedrørende afholdelse af internationale arrangementer i Danmark
   • Udarbejdelse af trusselsvurderinger og risikoanalyser vedrørende afholdelse af internationale konferencer i Danmark
   • Udarbejdelse af trusselsvurderinger og risikoanalyser vedrørende fremmede staters repræsentationer i Danmark
   • Udarbejdelse af trusselsvurderinger og risikoanalyser vedrørende fremmede statsoverhoveders besøg i Danmark
   • Udarbejdelse af trusselsvurderinger og risikoanalyser vedrørende internationale møder i Danmark
   • Udarbejdelse af trusselsvurderinger og risikoanalyser vedrørende udenlandske ambassader og generalkonsulater i Danmark
  •  40.15.30 Internationale politiopgaver 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Politiets samarbejde med internationale organisationer og deltagelse i international politisamarbejder. Dækker også udleveringssager vedrørende personer, der er sigtet, tiltalt eller dømt for en strafbar handling i udlandet
    Myndigheder
   • Byretter
   • Justitsministeriet
   • Politiet
    Søgeord
   • International politiefterforskning
   • Internationale politiopgaver
   • Internationalt politiberedskab
   • Internationalt politisamarbejde
   • Politiefterforskning vedrørende grænseoverskridende kriminalitet
   • Politiefterforskning vedrørende international kriminalitet
   • Politiefterforskning vedrørende International organiseret kriminalitet
   • Politiefterforskning vedrørende internationale forbrydelser
   • Politiets deltagelse i internationalt politisamarbejde
   • Politiopgaver vedrørende grænseoverskridende kriminalitet
   • Politiopgaver vedrørende international kriminalitet
   • Politiopgaver vedrørende International organiseret kriminalitet
   • Politiopgaver vedrørende internationale forbrydelser