Serviceområder

Serviceområder er områder der afspejler en overordnet gruppering af det offentliges opgaver, fx "Uddannelse og undervisning"

02Internationale aftaler
03Udenrigstjeneste
05Samfundsstruktur
06Samfundsøkonomi, samfundsdigitalisering og statistik
08Borgerskab
10Uddannelse og undervisning
12Forskning
14Arbejdsmarked
16Kultur
17Fritid og idræt
18Kirke
20Sundhed
24Dagtilbud
26Social service og omsorg
30Skatter og afgifter
34Erhverv
37Miljø
38Natur og klima
40Politi
42Retspleje og domstole
44Straffuldbyrdelse
46Forsvar
47Redningsberedskab
52Fysisk planlægning og geodata
54Ejendomme og byggeri
56Energi- og vandforsyning
58Trafikinfrastruktur
59Trafik og transport
60Myndighedens personale og frivillige
62Myndighedens bygninger og arealer
63Myndighedens driftsmateriel, varer og tjenesteydelser
65Myndighedens kommunikation og dokumentation
67Myndighedens økonomi
68Myndighedens it

Ikon-forklaring

Beskrivelse Vis beskrivelse   |  Myndigheder   Vis Myndighed   |  Lovgivning   Vis Lov   |  Finansloven   Vis Finansloven   |  Søgeord Vis søgeord  |  4. niveau Vis fjerde niveau  |  Gå til top

 44 Straffuldbyrdelse

Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis Søgeord
Opgaver vedrørende de foranstaltninger samfundet anvender over for personer, der har begået en ulovlig handling. Straf, herunder bødestraf, frihedsstraf, kriminalforsorg for indsatte, kriminalforsorg i frihed og prøveløsladelse samt resocialisering af kriminelle, herunder handleplaner for indsatte, behandlingsprogrammer for indsatte
  Myndigheder
 • Direktoratet for Kriminalforsorgen
 • Justitsministeriet
 • Politiet
  Søgeord
 • Straffeområdet
 • Straffuldbyrdelse

   44.25 Straf og resocialisering af kriminelle

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis Søgeord
  Opgaver vedrørende straf og resocialisering af kriminelle
   Myndigheder
  • Direktoratet for Kriminalforsorgen
  • Justitsministeriet
  • Politiet
   Søgeord
  • Straf og resocialisering af kriminelle
  •  44.25.05 Straf 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Fuldbyrdelse af straf, tilsyn med samt behandling og rehabilitering af lovovertrædere
    Myndigheder
   • Direktoratet for Kriminalforsorgen
   • Justitsministeriet
   • Politiet
    Søgeord
   • Fængselsvæsen
   • Kriminalforsorg
   • Sanktioner i form af straf
   • Straf
   • Straffuldbyrdelse
  •  44.25.10 Resocialisering af kriminelle 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende resocialisering af kriminelle
    Myndigheder
   • Direktoratet for Kriminalforsorgen
   • Justitsministeriet
    Søgeord
   • Resocialisering af fanger
   • Resocialisering af indsatte
   • Resocialisering af kriminelle