Serviceområder

Serviceområder er områder der afspejler en overordnet gruppering af det offentliges opgaver, fx "Uddannelse og undervisning"

02Internationale aftaler
03Udenrigstjeneste
05Samfundsstruktur
06Samfundsøkonomi, samfundsdigitalisering og statistik
08Borgerskab
10Uddannelse og undervisning
12Forskning
14Arbejdsmarked
16Kultur
17Fritid og idræt
18Kirke
20Sundhed
24Dagtilbud
26Social service og omsorg
30Skatter og afgifter
34Erhverv
37Miljø
38Natur og klima
40Politi
42Retspleje og domstole
44Straffuldbyrdelse
46Forsvar
47Redningsberedskab
52Fysisk planlægning og geodata
54Ejendomme og byggeri
56Energi- og vandforsyning
58Trafikinfrastruktur
59Trafik og transport
60Myndighedens personale og frivillige
62Myndighedens bygninger og arealer
63Myndighedens driftsmateriel, varer og tjenesteydelser
65Myndighedens kommunikation og dokumentation
67Myndighedens økonomi
68Myndighedens it

Ikon-forklaring

Beskrivelse Vis beskrivelse   |  Myndigheder   Vis Myndighed   |  Lovgivning   Vis Lov   |  Finansloven   Vis Finansloven   |  Borger.dk artikel   Vis Borger.dk artikel   |  Borger.dk selvbetjening   Vis Borger.dk selvbetjening   |  Søgeord Vis søgeord  |  4. niveau Vis fjerde niveau  |  Gå til top

 46 Forsvar

Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis KLEVis Søgeord
Forsvarets militære opgaver i krigstid og ved internationale operationer samt militære opgaver i fredstid, herunder suverænitetshævdelse, militær efterretningsvirksomhed og internationalt forsvarssamarbejde. Dækker også militære uddannelser og forskning samt opgaver vedrørende forsvarets personel, herunder eksempelvis militære straffesager og disciplinarmidler samt værnepligt. Forsvarets civile opgaver i både krigstid og fredstid dækkes i relevante opgaveområder, primært det civile beredskab, se 47 Redningsberedskab. Ekspropriation til militære formål, se 52.10.10.35 Ekspropriation til militære formål
  Myndigheder
 • Forsvarets Auditørkorps
 • Forsvarets Efterretningstjeneste
 • Forsvarets Sanitetskommando
 • Forsvarsakademiet
 • Forsvarskommandoen
 • Forsvarsministeriet
 • Forsvarsministeriets Personalestyrelse
 • Hjemmeværnskommandoen
 • Kommune
 • Veterancentret
  Søgeord
 • Forsvar
 • Forsvarsområdet