Serviceområder

Serviceområder er områder der afspejler en overordnet gruppering af det offentliges opgaver, fx "Uddannelse og undervisning"

02Internationale aftaler
03Udenrigstjeneste
05Samfundsstruktur
06Samfundsøkonomi, samfundsdigitalisering og statistik
08Borgerskab
10Uddannelse og undervisning
12Forskning
14Arbejdsmarked
16Kultur
17Fritid og idræt
18Kirke
20Sundhed
24Dagtilbud
26Social service og omsorg
30Skatter og afgifter
34Erhverv
37Miljø
38Natur og klima
40Politi
42Retspleje og domstole
44Straffuldbyrdelse
46Forsvar
47Redningsberedskab
52Fysisk planlægning og geodata
54Ejendomme og byggeri
56Energi- og vandforsyning
58Trafikinfrastruktur
59Trafik og transport
60Myndighedens personale og frivillige
62Myndighedens bygninger og arealer
63Myndighedens driftsmateriel, varer og tjenesteydelser
65Myndighedens kommunikation og dokumentation
67Myndighedens økonomi
68Myndighedens it

Ikon-forklaring

Beskrivelse Vis beskrivelse   |  Myndigheder   Vis Myndighed   |  Lovgivning   Vis Lov   |  Finansloven   Vis Finansloven   |  KLE   Vis KLE   |  Søgeord Vis søgeord  |  4. niveau Vis fjerde niveau  |  Gå til top

 47 Redningsberedskab

Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis KLEVis Søgeord
Det statslige og kommunale redningsberedskabs opgaver, herunder eksempelvis udarbejdelse af beredskabsplaner, opgaver vedrørende operative redningsindsatser, ekspertberedskaber og -indsatser samt forebyggelse af brande og ulykker. Dækker også opgaver vedrørende redningsberedskabets personel, herunder eksempelvis frivillige i redningsberedskabet og værnepligt. Ekspropriation i forbindelse med beredskab, se 52.10.10.40 Ekspropriation til beredskabsformål
  Myndigheder
 • Beredskabsstyrelsen
 • Forsvarets Efterretningstjeneste
 • Forsvarskommandoen
 • Forsvarsministeriet
 • Færdselsstyrelsen
 • Hjemmeværnskommandoen
 • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
 • Justitsministeriet
 • Kommune
 • Kulturministeriet
 • Politiet
 • Politiets Efterretningstjeneste (PET)
 • Region
 • Skibsfartens og Luftfartens Redningsråd
 • Statens Serum Institut
 • Sundhedsstyrelsen
 • Transportministeriet
 • Udenrigsministeriet
  Søgeord
 • Redningsberedskab

   47.12 Redningsberedskabets organisering og struktur

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis Søgeord
  Redningsberedskabet består af et statsligt redningsberedskab og et kommunalt redningsberedskab
   Myndigheder
  • Beredskabsstyrelsen
  • Forsvarskommandoen
  • Forsvarsministeriet
  • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
  • Justitsministeriet
  • Kommune
  • Politiet
  • Politiets Efterretningstjeneste (PET)
  • Skibsfartens og Luftfartens Redningsråd
  • Sundhedsstyrelsen
   Søgeord
  • Redningsberedskabets organisering og struktur
  •  47.12.02 Koordinationen mellem myndighederne i tilfælde af større kriser 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende koordinationen mellem myndighederne i tilfælde af større kriser
    Myndigheder
   • Beredskabsstyrelsen
   • Forsvarskommandoen
   • Forsvarsministeriet
   • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
   • Justitsministeriet
   • Politiet
   • Politiets Efterretningstjeneste (PET)
   • Sundhedsstyrelsen
    Søgeord
   • Koordinationen mellem myndighederne i tilfælde af større kriser
  •  47.12.04 Koordinationen mellem myndighederne i forbindelse med sø- og flyveredning 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende koordinationen mellem myndighederne i forbindelse med sø- og flyveredning
    Myndigheder
   • Forsvarsministeriet
   • Skibsfartens og Luftfartens Redningsråd
    Søgeord
   • Koordinationen mellem myndighederne i forbindelse med sø- og flyveredning
  •  47.12.05 Statsligt redningsberedskab 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Det statslige redningsberedskab skal yde assistance til det kommunale redningsberedskab ved ulykker og katastrofer af større omfang. Endvidere fører det statslige redningsberedskab tilsyn med det kommunale redningsberedskab
    Myndigheder
   • Beredskabsstyrelsen
   • Forsvarsministeriet
    Søgeord
   • Statsligt redningsberedskab
  •  47.12.10 Kommunalt redningsberedskab 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Det kommunale beredskab - ofte kaldet brandvæsenet - yder indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder også krigshandlinger
    Myndigheder
   • Beredskabsstyrelsen
   • Forsvarsministeriet
   • Kommune
    Søgeord
   • Brandvæsen, kommunalt
   • Det kommunale redningsberedskab
   • Kommunalt redningsberedskab

   47.15 Beredskabsplaner og radiokommunikationsnet

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis Søgeord
  Myndighederne skal udarbejde forskellige beredskabsplaner, både nogle samlede generelle og nogle alene for redningsberedskabet. Endvidere skal alle beredskabsmyndigheder anvende det samme radiokommunikationsnet
   Myndigheder
  • Beredskabsstyrelsen
  • Forsvarsministeriet
  • Justitsministeriet
  • Kommune
  • Politiet
  • Region
   Søgeord
  • Beredskabsplaner og radiokommunikationsnet
  •  47.15.05 Samlede beredskabsplaner 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Kommuner og regioner skal udarbejdet en samlet plan for deres beredskab. De enkelte sektors beredskab, se det pågældende serviceområde
    Myndigheder
   • Beredskabsstyrelsen
   • Forsvarsministeriet
   • Kommune
   • Region
    Søgeord
   • Samlede beredskabsplaner
  •  47.15.10 Redningsberedskabsplan 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Kommunens risikoprofil, serviceniveau med videre skal beskrives i en plan for det kommunale redningsberedskab
    Myndigheder
   • Beredskabsstyrelsen
   • Forsvarsministeriet
   • Kommune
    Søgeord
   • Forslag til kommunal redningsberedskabsplan
   • Plan for det kommunale redningsberedskab
   • Redningsberedskabsplan
   • Revision af kommunale redningsberedskabsplaner
   • Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen, kommunal redningsberedskabsplan
  •  47.15.15 Redningsberedskabets radiokommunikationsnet 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Alle statslige, kommunale og regionale beredskabsmyndigheder skal anvende samme landsdækkende radiokommunikationsnet
    Myndigheder
   • Beredskabsstyrelsen
   • Forsvarsministeriet
   • Justitsministeriet
   • Kommune
   • Politiet
   • Region
    Søgeord
   • Redningsberedskabets radiokommunikationsnet

   47.20 Operativ redningsindsats

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis Søgeord
  Den operative indsats er indsatsen, hvor redningsberedskabet rykker ud til en eller anden form for assistance og/eller indsats
   Myndigheder
  • Beredskabsstyrelsen
  • Forsvarskommandoen
  • Forsvarsministeriet
  • Kommune
  • Udenrigsministeriet
   Søgeord
  • Gul/grøn markeringsvest, politiets indsatsleder
  • Hvid markeringsvest, koordinerende læge på indsatsstedet
  • Markeringsveste, indsatsledere
  • Operativ redningsindsats
  • Orange markeringsvest, ambulanceleder
  • Rød markeringsvest, redningsberedskabets indsatsleder
  •  47.20.05 Udrykning og teknisk ledelse 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Udrykning og teknisk ledelse på skadestedet skal opfylde en række definerede krav i forhold til eksempelvis indhold og tid
    Myndigheder
   • Beredskabsstyrelsen
   • Forsvarsministeriet
   • Kommune
    Søgeord
   • Udrykning og teknisk ledelse
  •  47.20.10 Brandindsats 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Indsatsen i forbindelse med brande er afhængig af brandens omfang og hvad det er, der brænder. Det samme gælder i forhold til den mængde vand, der skal skaffes til brandslukningen
    Myndigheder
   • Beredskabsstyrelsen
   • Forsvarsministeriet
   • Kommune
    Søgeord
   • Brandberedskab, brandindsats
   • Brandindsats
   • Ungdomsbrandkorps
  •  47.20.15 Redningsindsats 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Redningsindsatsen er meget forskellig afhængig af ulykkens karakter og omfang. Den omfatter eksempelvis indsats ved sammenstyrtninger og transportulykker samt indsats i forbindelse med naturkatastrofer
    Myndigheder
   • Beredskabsstyrelsen
   • Forsvarskommandoen
   • Forsvarsministeriet
   • Kommune
   • Udenrigsministeriet
    Søgeord
   • Katastrofeberedskab
   • Redningsindsats
  •  47.20.20 Miljøindsats ved større ulykker og katastrofer 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Ved større ulykker og katastrofer, eksempelvis hvis en tankbil med brændstof eller kemikalier vælter eller der sker et større udslip til et vandløb af olie eller gylle, kan der være behov for en særlig indsats for at undgå ødelæggelse af miljøet
    Myndigheder
   • Beredskabsstyrelsen
   • Forsvarsministeriet
   • Kommune
    Søgeord
   • Miljøindsats ved større ulykker og katastrofer
  •  47.20.25 Indkvartering og forplejning af evakuerede og nødstedte 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Redningsberedskabet skal kunne modtage, indkvartere og forpleje et antal evakuerede og andre nødstedte. Der kan også være opgaver med indkvartering og forplejning i forbindelse med planlagte større idrætsstævner eller lignende arrangementer
    Myndigheder
   • Beredskabsstyrelsen
   • Forsvarsministeriet
   • Kommune
    Søgeord
   • Evakueringscentre
   • Hjælpestation, indkvartering og forplejning af evakuerede og nødstedte
   • Indkvartering og forplejning af evakuerede og nødstedte

   47.25 Ekspertberedskaber og -indsats

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis Søgeord
  Der er 5 ekspertberedskaber, som varetages af forskellige myndigheder. Ekspertberedskaberne kan bistå det kommunale redningsberedskab, politiet eller andre sektoransvarlige myndigheder med rådgivning og indsatskapacitet
   Myndigheder
  • Beredskabsstyrelsen
  • Forsvarets Efterretningstjeneste
  • Forsvarskommandoen
  • Forsvarsministeriet
  • Hjemmeværnskommandoen
  • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
  • Justitsministeriet
  • Kommune
  • Politiet
  • Politiets Efterretningstjeneste (PET)
  • Statens Serum Institut
  • Sundhedsstyrelsen
  • Udenrigsministeriet
   Søgeord
  • Ekspertberedskaber og -indsats
  •  47.25.05 CBRN-terror 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   En særlig CBRN-enhed arbejder med forebyggelse og beredskab i forhold til terrorangreb med kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare materialer
    Myndigheder
   • Beredskabsstyrelsen
   • Forsvarsministeriet
   • Justitsministeriet
   • Politiets Efterretningstjeneste (PET)
   • Udenrigsministeriet
    Søgeord
   • CBRN-terror
  •  47.25.10 Kemisk ekspertberedskab og -indsats 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Det kemiske beredskab informerer blandt andet om kemiske stoffers farlighed samt bistår i konkrete opgaver ved hændelser med kemiske stoffer
    Myndigheder
   • Beredskabsstyrelsen
   • Forsvarsministeriet
   • Kommune
    Søgeord
   • Kemisk ekspertberedskab og -indsats
  •  47.25.15 Biologisk ekspertberedskab og -indsats 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Det biologiske ekspertberedskab omfatter dels trusselsvurderinger i forbindelse med bioterror, dels kontrol og tilsyn med virksomheder, der arbejder med visse biologiske stoffer og materialer
    Myndigheder
   • Beredskabsstyrelsen
   • Forsvarets Efterretningstjeneste
   • Forsvarsministeriet
   • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
   • Justitsministeriet
   • Kommune
   • Politiet
   • Politiets Efterretningstjeneste (PET)
   • Statens Serum Institut
    Søgeord
   • Biologisk ekspertberedskab og -indsats
  •  47.25.20 Radiologisk ekspertberedskab og -indsats 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Det radiologiske beredskab skal forebygge utilsigtede hændelser med radioaktive stoffer og beskytte befolkningen mod skader fra ioniserende stråling
    Myndigheder
   • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
   • Sundhedsstyrelsen
    Søgeord
   • Radiologisk ekspertberedskab og -indsats
  •  47.25.25 Nukleart ekspertberedskab og -indsats 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Der opretholdes et døgnberedskab i forhold til hændelser med nukleare udslip. Beredskabet består blandt andet af daglige målinger i luften af radioaktivitet fra faste målestationer både i Danmark og i Grønland
    Myndigheder
   • Beredskabsstyrelsen
   • Forsvarsministeriet
   • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
   • Justitsministeriet
   • Politiet
   • Sundhedsstyrelsen
    Søgeord
   • Nukleart ekspertberedskab og -indsats
  •  47.25.30 Eksplosivstofspecialiserede beredskab og -indsats 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Beredskabet er døgnbemandet og rykker ud når der eksempelvis observeres mistænkelige genstande på offentlige steder og trafikale knudepunkter
    Myndigheder
   • Forsvarskommandoen
   • Forsvarsministeriet
   • Hjemmeværnskommandoen
    Søgeord
   • Eksplosivstofspecialiserede beredskab og -indsats

   47.30 Forebyggelse af brande og ulykker

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis Søgeord
  Brande og ulykker koster ofte mange ressourcer, både menneskelige og materielle. Derfor forsøger man at forebygge enten ved regler og påbud eller ved adfærds- og holdningsprægede initiativer
   Myndigheder
  • Beredskabsstyrelsen
  • Forsvarsministeriet
  • Færdselsstyrelsen
  • Justitsministeriet
  • Kommune
  • Kulturministeriet
  • Politiet
  • Transportministeriet
   Søgeord
  • Forebyggelse af brande og ulykker
  •  47.30.05 Brandforebyggelse 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Brande kan forebygges ved for eksempel oplysning og kontrol af steder, hvor brandrisikoen er stor, og hvor mange mennesker opholder sig. Ligeledes kan der nedlægges forbud mod anvendelse af ild
    Myndigheder
   • Beredskabsstyrelsen
   • Forsvarsministeriet
   • Færdselsstyrelsen
   • Justitsministeriet
   • Kommune
   • Politiet
   • Transportministeriet
    Søgeord
   • Brandforebyggelse
  •  47.30.10 Beskyttelsesrum og sikringsrum 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Beskyttelsesrum er en betegnelse, der dækker alle typer af forstærkede rum, hvis formål er at beskytte befolkningen mod luftangreb
    Myndigheder
   • Beredskabsstyrelsen
   • Forsvarsministeriet
   • Kommune
    Søgeord
   • Beskyttelsesrum og sikringsrum
   • Forstærkede rum, beskyttelse og sikring
   • Luftangreb, beskyttelses- og sikringsrum
  •  47.30.15 Beredskabsvarsling 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Når der ved større ulykker og katastrofer er en akut fare for skader på mennesker og ejendom, kan befolkningen blive varslet om faren på forskellige måder. Alarmcentraler, se 40.15.10.09
    Myndigheder
   • Beredskabsstyrelsen
   • Forsvarsministeriet
   • Justitsministeriet
   • Kulturministeriet
   • Politiet
    Søgeord
   • Beredskabsvarsling
  •  47.30.20 Bedriftsværn 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Et bedriftsværn er et brand- og redningsberedskab på større eller brandfarlige virksomheder, som med eget udstyr skal redde tilskadekomne og begrænse og slukke brande indtil, der kommer hjælp
    Myndigheder
   • Beredskabsstyrelsen
   • Forsvarsministeriet
   • Kommune
    Søgeord
   • Bedriftsværn
  •  47.30.25 Beredskabsøvelser 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Kommunalbestyrelsen skal mindst en gang om året bestemme, hvorvidt der skal gennemføres brand- og evakueringsøvelser på for eksempel skoler og andre lokaler, hvor mange mennesker er samlet samt i visse virksomheder
    Myndigheder
   • Beredskabsstyrelsen
   • Forsvarsministeriet
   • Kommune
    Søgeord
   • Beredskabsøvelser

   47.35 Personel i redningsberedskabet

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis Søgeord
  Store dele af personellet i redningsberedskabet består af værnepligtige og frivillige. Redningsberedskabets fast ansat personale, se serviceområde 60 Myndighedens personale
   Myndigheder
  • Beredskabsstyrelsen
  • Forsvarsministeriet
  • Kommune
  • Region
   Søgeord
  • Personel i redningsberedskabet
  •  47.35.05 Overordnede opgaver vedrørende personellet i redningsberedskabet 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Nogle forhold er aktuelle for flere grupper af redningsberedskabets personel. Eksempelvis kan både værnepligtige og frivillige være omfattet af en beredskabspsykologisk indsats
    Myndigheder
   • Beredskabsstyrelsen
   • Forsvarsministeriet
   • Kommune
    Søgeord
   • Overordnede opgaver vedrørende personellet i redningsberedskabet
  •  47.35.10 Værnepligtige og kontraktansatte menige i redningsberedskabet 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Hvert år fastsættes antallet af værnepligtige, der skal indkaldes til redningsberedskabet. Sessionen finder sted på Forsvarets Dag, se 46.05.25.05. Udover værnepligtige kan ansættes menigt personel på kontrakt
    Myndigheder
   • Beredskabsstyrelsen
   • Forsvarsministeriet
   • Kommune
    Søgeord
   • Landstalsmandsudvalget, værnepligtige i redningsberedskabet
   • LTU, værnepligtige i redningsberedskabet
   • Starttidspunkt, værnepligtige i redningsberedskabet
   • Talsmand, værnepligtige i redningsberedskabet
   • Talsmandsudvalg, værnepligtige i redningsberedskabet
   • Tjenestetid, værnepligtige
   • Varighed, værnepligt i redningsberedskabet
   • Værnepligtige og kontraktansatte menige i redningsberedskabet
   • Værnepligtstjeneste, redningsberedskabet
  •  47.35.15 Frivillige i redningsberedskabet 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Både det statslige regionale beredskab og det kommunale beredskab bruger i stort omfang frivillige til at aflaste, supplere og bistå det ansatte beredskabspersonale
    Myndigheder
   • Beredskabsstyrelsen
   • Forsvarsministeriet
   • Kommune
    Søgeord
   • Den frivillige indsatsstyrke (DFI), redningsberedskabet
   • Frivillige i redningsberedskabet
  •  47.35.20 Beredskabspligt 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Personer med bopæl eller ophold i landet kan pålægges at gøre tjeneste i redningsberedskabet, hvis særlige omstændigheder gør det påkrævet
    Myndigheder
   • Beredskabsstyrelsen
   • Forsvarsministeriet
   • Kommune
   • Region
    Søgeord
   • Beredskabspligt