Serviceområder

Serviceområder er områder der afspejler en overordnet gruppering af det offentliges opgaver, fx "Uddannelse og undervisning"

02Internationale aftaler
03Udenrigstjeneste
05Samfundsstruktur
06Samfundsøkonomi, samfundsdigitalisering og statistik
08Borgerskab
10Uddannelse og undervisning
12Forskning
14Arbejdsmarked
16Kultur
17Fritid og idræt
18Kirke
20Sundhed
24Dagtilbud
26Social service og omsorg
30Skatter og afgifter
34Erhverv
37Miljø
38Natur og klima
40Politi
42Retspleje og domstole
44Straffuldbyrdelse
46Forsvar
47Redningsberedskab
52Fysisk planlægning og geodata
54Ejendomme og byggeri
56Energi- og vandforsyning
58Trafikinfrastruktur
59Trafik og transport
60Myndighedens personale og frivillige
62Myndighedens bygninger og arealer
63Myndighedens driftsmateriel, varer og tjenesteydelser
65Myndighedens kommunikation og dokumentation
67Myndighedens økonomi
68Myndighedens it

Ikon-forklaring

Beskrivelse Vis beskrivelse   |  Myndigheder   Vis Myndighed   |  Lovgivning   Vis Lov   |  Finansloven   Vis Finansloven   |  KLE   Vis KLE   |  Borger.dk artikel   Vis Borger.dk artikel   |  Borger.dk selvbetjening   Vis Borger.dk selvbetjening   |  Søgeord Vis søgeord  |  4. niveau Vis fjerde niveau  |  Gå til top

 56 Energi- og vandforsyning

Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis KLEVis Søgeord
Opgaver vedrørende elforsyning, herunder eksempelvis elproduktion og elforsyningsnet, kollektiv varmeforsyning, herunder eksempelvis varmeproduktion og varmeforsyningsnet, olie- og naturgasforsyning, herunder eksempelvis naturgasnet og olierørledninger, vedvarende energi, herunder eksempelvis vindenergi, bioenergi, solenergi og geotermisk energi samt vandforsyning, herunder eksempelvis vandindvinding og vandforsyningsnet. Ekspropriationer vedrørende energi- og vandforsyning, se 52.10.10 Ekspropriation
  Myndigheder
 • Ankenævnet på Energiområdet
 • Energiklagenævnet
 • Energinet
 • Energistyrelsen
 • Erhvervsministeriet
 • Erhvervsstyrelsen
 • Forsyningssekretariatet
 • Forsyningstilsynet
 • GEUS - De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
 • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
 • Kommune
 • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
 • Miljø- og Fødevareklagenævnet
 • Miljøministeriet
 • Miljøstyrelsen
 • Nævnenes Hus
 • Rådet for Energieffektiv Omstilling
 • Sikkerhedsstyrelsen
  Søgeord
 • Energi- og vandforsyning
 • Energiforsyning
 • Energipolitik
 • Forsyningsområdet vedrørende energi og vand
 • Vandforsyning
 • Varmeforsyning

   56.02 Overordnede opgaver på energiområdet

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis Søgeord
  Overordnede opgaver vedrørende energiområdet
   Myndigheder
  • Energistyrelsen
  • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
  • Rådet for Energieffektiv Omstilling
   Søgeord
  • Overordnede opgaver på energiområdet
  •  56.02.02 Rådgivning om en samlet energispareindsats 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende rådgivning om en samlet energispareindsats
    Myndigheder
   • Energistyrelsen
   • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
   • Rådet for Energieffektiv Omstilling
    Søgeord
   • Rådgivning om en samlet energispareindsats
  •  56.02.05 Energiforskning og -udvikling 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter samt forskningsprojekter, der understøtter forberedelse af udvikling og demonstration
    Myndigheder
   • Energistyrelsen
   • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
    Søgeord
   • Demonstrationsprojekter på energiområdet
   • Energiforskning og -udvikling
   • Energiudvikling
   • Forskningsprojekter på energiområdet
   • Udviklingsprojekter på energiområdet
  •  56.05.05 Vedvarende energi 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende vedvarende energi, der kan anvendes til el- og varmeforsyning. Opgaver vedrørende fossile energikilder, olie og naturgas, herunder indvinding, se 38.40.20 Råstofindvinding fra undergrunden
    Myndigheder
   • Energiklagenævnet
   • Energinet
   • Energistyrelsen
   • Erhvervsministeriet
   • Erhvervsstyrelsen
   • Forsyningstilsynet
   • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
   • Kommune
   • Nævnenes Hus
    Søgeord
   • Alternativ energi, vedvarende energi
   • Alternative energikilder til el- og varmeforsyning
   • Grøn energi, vedvarende energi
   • Udnyttelse af vedvarende energi
   • Vedvarende energi
   • Vedvarende energikilder til el- og varmeforsyning
  •  56.05.10 Elforsyning 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende regulering af elforsyningsområdet
    Myndigheder
   • Ankenævnet på Energiområdet
   • Energiklagenævnet
   • Energinet
   • Energistyrelsen
   • Erhvervsministeriet
   • Forsyningstilsynet
   • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
   • Nævnenes Hus
    Søgeord
   • Elforsyning
   • Elforsyningsplanlægning
   • Planlægning af elforsyning
   • Regulering af elforsyning
   • Regulering af forsyning med el
   • Regulering af forsyning med elektricitet
  •  56.05.15 Kollektiv varmeforsyning 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende kollektiv varmeforsyning og varmeforsyningsnet
    Myndigheder
   • Ankenævnet på Energiområdet
   • Energiklagenævnet
   • Energistyrelsen
   • Erhvervsministeriet
   • Forsyningstilsynet
   • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
   • Kommune
   • Nævnenes Hus
    Søgeord
   • Fjernvarme, forsyning med
   • Fjernvarmeforsyning
   • Forsyning med varme
   • Kollektiv varmeforsyning
   • Varme, forsyning med
   • Varmeforsyningsplanlægning
  •  56.05.20 Olie- og naturgasforsyning 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende olie- og naturgasforsyning, herunder rørledninger til olie og naturgasnettet. Opgaver vedrørende indvinding af naturgas, se 38.40.20 Råstofindvinding fra undergrunden. Oplagring af naturgas, se 38.40.40 Gaslagring og CO2-lagring
    Myndigheder
   • Ankenævnet på Energiområdet
   • Energiklagenævnet
   • Energinet
   • Energistyrelsen
   • Erhvervsministeriet
   • Forsyningstilsynet
   • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
   • Nævnenes Hus
   • Sikkerhedsstyrelsen
    Søgeord
   • Biogasforsyning
   • Bygasforsyning
   • Forsyning med gas fra biomasse
   • Forsyning med naturgas
   • Gasforsyning
   • Naturgasforsyningsplanlægning
   • Olie- og naturgasforsyning

   56.10 Vandforsyning

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis Søgeord
  Opgaver vedrørende vandforsyningsplaner, vandforsyningsselskaber, vandindvinding og vandforsyningsnet
   Myndigheder
  • Energistyrelsen
  • Erhvervsministeriet
  • Forsyningssekretariatet
  • GEUS - De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
  • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
  • Kommune
  • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
  • Miljø- og Fødevareklagenævnet
  • Miljøministeriet
  • Miljøstyrelsen
  • Nævnenes Hus
   Søgeord
  • Vandforsyning