Serviceområder

Serviceområder er områder der afspejler en overordnet gruppering af det offentliges opgaver, fx "Uddannelse og undervisning"

02Internationale aftaler
03Udenrigstjeneste
05Samfundsstruktur
06Samfundsøkonomi, samfundsdigitalisering og statistik
08Borgerskab
10Uddannelse og undervisning
12Forskning
14Arbejdsmarked
16Kultur
17Fritid og idræt
18Kirke
20Sundhed
24Dagtilbud
26Social service og omsorg
30Skatter og afgifter
34Erhverv
37Miljø
38Natur og klima
40Politi
42Retspleje og domstole
44Straffuldbyrdelse
46Forsvar
47Redningsberedskab
52Fysisk planlægning og geodata
54Ejendomme og byggeri
56Energi- og vandforsyning
58Trafikinfrastruktur
59Trafik og transport
60Myndighedens personale og frivillige
62Myndighedens bygninger og arealer
63Myndighedens driftsmateriel, varer og tjenesteydelser
65Myndighedens kommunikation og dokumentation
67Myndighedens økonomi
68Myndighedens it

Ikon-forklaring

Beskrivelse Vis beskrivelse   |  Myndigheder   Vis Myndighed   |  Lovgivning   Vis Lov   |  Finansloven   Vis Finansloven   |  KLE   Vis KLE   |  Borger.dk artikel   Vis Borger.dk artikel   |  Borger.dk selvbetjening   Vis Borger.dk selvbetjening   |  Søgeord Vis søgeord  |  4. niveau Vis fjerde niveau  |  Gå til top

 59 Trafik og transport

Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis KLEVis Søgeord
Opgaver vedrørende kollektiv trafik, herunder eksempelvis trafikselskaber og trafikbetjening, vejtrafik, herunder køretøjer og kørsel, jernbanetrafik, herunder jernbanemateriel og jernbanekørsel, lufttrafik, herunder eksempelvis luftfartøjer og luftfart samt søfart, herunder eksempelvis skibe og sejlads. Dækker også post- og pakkebefordring
  Myndigheder
 • Ankenævnet for Søfartsforhold
 • Arbejdsmiljørådet for luftfart
 • Banedanmark
 • Danmarks Meteorologiske Institut
 • Danmarks Tekniske Universitet
 • DanPilot
 • Den Maritime Havarikommission
 • DSB
 • Erhvervsministeriet
 • Færdselsstyrelsen
 • Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane
 • Havarikommissionen for Vejtrafikulykker
 • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
 • Justitsministeriet
 • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
 • Kommune
 • Metroselskabet I/S
 • Motorstyrelsen
 • Naviair
 • Nævnenes Hus
 • Overenskomstnævnet
 • Patent- og Varemærkestyrelsen
 • Politiet
 • Region
 • Rådet for Sikker Trafik
 • Skatteministeriet
 • Skibsfartsnævnet
 • Skibstilsynsrådet
 • Sundhedsstyrelsen
 • Søfartsstyrelsen
 • Toldstyrelsen
 • Trafikstyrelsen
 • Transportministeriet
 • Uddannelses- og Forskningsministeriet
 • Vejdirektoratet
 • Vejtransportrådet
  Søgeord
 • Data om trafik
 • Grøn transportpolitik
 • Trafik og transport
 • Trafikdata
 • Trafikpolitik
 • Transportpolitik

   59.02 Overordnede opgaver vedrørende trafik og transport

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis FinanslovenVis Søgeord
  Overordnede opgaver vedrørende trafik og transport
   Myndigheder
  • Danmarks Tekniske Universitet
  • Trafikstyrelsen
  • Transportministeriet
  • Uddannelses- og Forskningsministeriet
   Søgeord
  • Overordnede opgaver vedrørende trafik og transport
  •  59.02.05 Overordnede opgaver vedrørende trafik og transport 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Overordnede forhold vedrørende trafik og transport
    Myndigheder
   • Danmarks Tekniske Universitet
   • Trafikstyrelsen
   • Transportministeriet
   • Uddannelses- og Forskningsministeriet
    Søgeord
   • Overordnede opgaver vedrørende trafik og transport

   59.05 Kollektiv trafik

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis Søgeord
  Opgaver vedrørende den kollektive trafik med busser, tog og færger, herunder den offentlige servicetrafik
   Myndigheder
  • DSB
  • Kommune
  • Metroselskabet I/S
  • Region
  • Trafikstyrelsen
  • Transportministeriet
   Søgeord
  • Bytrafik, kollektiv trafik
  • Fjerntrafik, kollektiv trafik
  • Infrastrukturplan vedrørende investeringer i kollektiv trafik
  • Infrastrukturplan vedrørende investeringer i kollektiv transport
  • Kollektiv trafik
  • Kollektiv transport, kollektiv trafik
  • Offentlig servicetrafik, kollektiv trafik
  • Offentlig transport, kollektiv trafik
  • Pendling, kollektiv trafik
  • Trafikaftaler, kollektiv trafik
  •  59.05.05 Trafikselskaber 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende de 6 trafikselskaber, der administrerer den kollektive trafik i et område og skaber sammenhængende trafik for borgerne. Regionerne bestiller og betaler for den regionale bustrafik samt for lokalbanerne og kommunerne bestiller og betaler for den kommunale og lokal trafik. Konkrete opgaver angående trafikbetjening, se 59.05.10 Trafikbetjening
    Myndigheder
   • Kommune
   • Region
   • Trafikstyrelsen
   • Transportministeriet
    Søgeord
   • BAT, trafikselskab
   • FynBus, trafikselskab
   • Midttrafik, trafikselskab
   • Movia, trafikselskab
   • Nordjyllands Trafikselskab
   • Regional trafikplan, trafikselskaber
   • Regionale trafikselskaber
   • Sydtrafik, trafikselskab
   • Trafikselskaber
  •  59.05.10 Trafikbetjening 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende drift og afvikling af den kollektive trafik
    Myndigheder
   • DSB
   • Kommune
   • Metroselskabet I/S
   • Region
   • Trafikstyrelsen
   • Transportministeriet
    Søgeord
   • Kollektiv trafik, trafikbetjening
   • Kollektiv transport, trafikbetjening
   • Offentlig servicetrafik, trafikbetjening
   • Offentlig transport, trafikbetjening
   • Offentlige transportmidler, trafikbetjening
   • Trafikbetjening
  •  59.05.15 Takstnedsættelser og forbedringer af den kollektive trafik 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende takstnedsættelser og forbedringer af den kollektive trafik
    Myndigheder
   • Trafikstyrelsen
   • Transportministeriet
    Søgeord
   • Takstnedsættelser og forbedringer af den kollektive trafik

   59.10 Vejtrafik

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis Søgeord
  Opgaver vedrørende trafik på vejene, herunder både køretøjerne og kørslen
   Myndigheder
  • Færdselsstyrelsen
  • Havarikommissionen for Vejtrafikulykker
  • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
  • Justitsministeriet
  • Kommune
  • Motorstyrelsen
  • Overenskomstnævnet
  • Politiet
  • Rådet for Sikker Trafik
  • Skatteministeriet
  • Sundhedsstyrelsen
  • Toldstyrelsen
  • Transportministeriet
  • Vejdirektoratet
  • Vejtransportrådet
   Søgeord
  • Trafik på vejene
  • Vejtrafik
  •  59.10.05 Køretøjer 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Regulering vedrørende alle typer af køretøjer, der skal anvendes inden for færdselslovens område
    Myndigheder
   • Færdselsstyrelsen
   • Motorstyrelsen
   • Skatteministeriet
   • Transportministeriet
   • Vejdirektoratet
    Søgeord
   • Køretøjer
   • Motorkøretøjer
  •  59.10.10 Kørsel 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Regulering vedrørende tilladelse til kørsel af forskellige typer køretøjer. Endvidere opgaver om trafiksikkerhed og færdselsulykker
    Myndigheder
   • Færdselsstyrelsen
   • Havarikommissionen for Vejtrafikulykker
   • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
   • Justitsministeriet
   • Kommune
   • Overenskomstnævnet
   • Politiet
   • Rådet for Sikker Trafik
   • Skatteministeriet
   • Sundhedsstyrelsen
   • Toldstyrelsen
   • Transportministeriet
   • Vejdirektoratet
   • Vejtransportrådet
    Søgeord
   • Kørsel

   59.15 Jernbanetrafik

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis Søgeord
  Opgaver vedrørende jernbanetrafik, herunder jernbanemateriel og jernbanekørsel
   Myndigheder
  • Banedanmark
  • Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane
  • Trafikstyrelsen
  • Transportministeriet
   Søgeord
  • Begrænset periode, tilladelse til at drive jernbanevirksomhed
  • Jernbanetrafik
  • Suspension, tilladelse til at drive jernbanevirksomhed
  • Tilbagekaldelse, tilladelse til at drive jernbanevirksomhed
  • Tilladelse til at drive jernbanevirksomhed
  • Vilkår for at drive jernbanevirksomhed
  •  59.15.05 Jernbanemateriel 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende jernbanemateriel, herunder godkendelse og tilsyn
    Myndigheder
   • Trafikstyrelsen
   • Transportministeriet
    Søgeord
   • Jernbanemateriel
  •  59.15.10 Jernbanekørsel 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende myndighedsopgaverne omkring jernbanekørsel
    Myndigheder
   • Banedanmark
   • Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane
   • Trafikstyrelsen
   • Transportministeriet
    Søgeord
   • Jernbanekørsel

   59.20 Lufttrafik

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis Søgeord
  Opgaver vedrørende lufttrafik herunder luftfragt, luftfartspersonale og registrering af luftfartøjer
   Myndigheder
  • Arbejdsmiljørådet for luftfart
  • Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane
  • Justitsministeriet
  • Naviair
  • Politiet
  • Trafikstyrelsen
  • Transportministeriet
   Søgeord
  • Lufttrafik
  •  59.20.05 Luftfartøjer 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende registrering og godkendelser af luftfartøjer
    Myndigheder
   • Trafikstyrelsen
   • Transportministeriet
    Søgeord
   • Fly, luftfartøjer
   • Flyvemaskiner, luftfartøjer
   • Helikoptere, luftfartøjer
   • Luftfartøjer
   • Svævefly, luftfartøjer
  •  59.20.08 Luftfartspersonale 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende luftfartspersonale, både bemandingen på luftfartøjer og andre i stillinger, der har betydning for luftfartssikkerhed. Omfatter også godkendelse og tilsyn vedrørende luftfartsuddannelser, arbejdsmiljø på luftfartøjer samt luftfartøjschefens særlige beføjelser
    Myndigheder
   • Arbejdsmiljørådet for luftfart
   • Trafikstyrelsen
   • Transportministeriet
    Søgeord
   • Luftfartspersonale
   • Luftfartøjers bemanding
  •  59.20.10 Luftfart 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende selve flytrafikken, herunder afvikling af trafikken og befordring af passagerer og gods
    Myndigheder
   • Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane
   • Justitsministeriet
   • Naviair
   • Politiet
   • Trafikstyrelsen
   • Transportministeriet
    Søgeord
   • Civil luftfart
   • Flytrafik
   • Luftfart
   • Lufttransport
  •  59.20.20 Flyvninger med lette luftfartøjer 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Regulering og bestemmelser vedrørende flyvninger med lette luftfartøjer som eksempelvis droner, svævefly, gyroplaner, varmluftballoner med videre
    Myndigheder
   • Trafikstyrelsen
   • Transportministeriet
    Søgeord
   • Flyvninger med lette luftfartøjer

   59.25 Søfart

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis Søgeord
  Opgaver vedrørende søfart, herunder skibsregistrering, sejladsinformation og søredningstjeneste
   Myndigheder
  • Ankenævnet for Søfartsforhold
  • Danmarks Meteorologiske Institut
  • DanPilot
  • Den Maritime Havarikommission
  • Erhvervsministeriet
  • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
  • Nævnenes Hus
  • Patent- og Varemærkestyrelsen
  • Skibsfartsnævnet
  • Skibstilsynsrådet
  • Søfartsstyrelsen
   Søgeord
  • Søfart
  •  59.25.05 Skibe 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende skibes bygning, udstyr og drift, herunder tilsyn med skibe og tilbageholdelse, eksempelvis på grund af manglende sikkerhed. Skibsfinansiering, se 34.40.15.15 Skibsfinansieringsinstitutter
    Myndigheder
   • Erhvervsministeriet
   • Patent- og Varemærkestyrelsen
   • Skibsfartsnævnet
   • Skibstilsynsrådet
   • Søfartsstyrelsen
    Søgeord
   • Erhvervsfartøjer, skibe
   • Skibe
  •  59.25.10 Sejlads 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende afvikling og regulering af sejlads, herunder havariundersøgelser i forbindelse med ulykker til søs
    Myndigheder
   • Danmarks Meteorologiske Institut
   • DanPilot
   • Den Maritime Havarikommission
   • Erhvervsministeriet
   • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
   • Skibstilsynsrådet
   • Søfartsstyrelsen
    Søgeord
   • Sejlads
  •  59.25.30 Klager vedrørende søfartsforhold 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende klager over afgørelser vedrørende søfartsforhold
    Myndigheder
   • Ankenævnet for Søfartsforhold
   • Erhvervsministeriet
   • Nævnenes Hus
    Søgeord
   • Klager vedrørende søfartsforhold

   59.35 Post- og pakkebefordring

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis Søgeord
  Opgaver vedrørende tilladelse til postbefordring og tilsyn med postvirksomhederne
   Myndigheder
  • Kommune
  • Trafikstyrelsen
  • Transportministeriet
   Søgeord
  • Klager over postvirksomheder
  • Post- og pakkebefordring
  • Tilsyn med postvirksomheder
  •  59.35.05 Post- og pakkebefordring 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende befordringspligt, tilladelse til befordring af post og pakker samt tilsyn med postvirksomhederne
    Myndigheder
   • Kommune
   • Trafikstyrelsen
   • Transportministeriet
    Søgeord
   • Kurervirksomhed
   • Post- og pakkebefordring
   • Postvirksomhed