Serviceområder

Serviceområder er områder der afspejler en overordnet gruppering af det offentliges opgaver, fx "Uddannelse og undervisning"

02Internationale aftaler
03Udenrigstjeneste
05Samfundsstruktur
06Samfundsøkonomi, samfundsdigitalisering og statistik
08Borgerskab
10Uddannelse og undervisning
12Forskning
14Arbejdsmarked
16Kultur
17Fritid og idræt
18Kirke
20Sundhed
24Dagtilbud
26Social service og omsorg
30Skatter og afgifter
34Erhverv
37Miljø
38Natur og klima
40Politi
42Retspleje og domstole
44Straffuldbyrdelse
46Forsvar
47Redningsberedskab
52Fysisk planlægning og geodata
54Ejendomme og byggeri
56Energi- og vandforsyning
58Trafikinfrastruktur
59Trafik og transport
60Myndighedens personale og frivillige
62Myndighedens bygninger og arealer
63Myndighedens driftsmateriel, varer og tjenesteydelser
65Myndighedens kommunikation og dokumentation
67Myndighedens økonomi
68Myndighedens it

Ikon-forklaring

Beskrivelse Vis beskrivelse   |  Myndigheder   Vis Myndighed   |  Lovgivning   Vis Lov   |  Finansloven   Vis Finansloven   |  KLE   Vis KLE   |  Søgeord Vis søgeord  |  4. niveau Vis fjerde niveau  |  Gå til top

 65 Myndighedens kommunikation og dokumentation

Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis KLEVis Søgeord
Myndighedernes interne administration og opgaver vedrørende kommunikation, dokumentation, videndeling og administrativ support, herunder eksempelvis pressevirksomhed, markedsføring og PR-virksomhed, videndeling vedrørende generelle forhold i myndigheden, videndeling vedrørende faglige emner i myndigheden samt kortlægning af andres brug af myndighedens data, informationer og services. Dækker også administrativ support i form af sagshåndtering, sagsarkivering samt generelle sekretariatsopgaver
  Myndigheder
 • Alle statslige myndigheder
 • Finansministeriet
 • Kommune
 • Kulturministeriet
 • Region
 • Rigsarkivet
 • Statens Administration
 • Økonomistyrelsen
  Søgeord
 • Myndighedens informationspolitik
 • Myndighedens informationsstrategi
 • Myndighedens kommunikation og dokumentation
 • Myndighedens kommunikationsplaner
 • Myndighedens kommunikationspolitik
 • Myndighedens kommunikationsstrategi

   65.40 Kommunikation og videndeling

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis KLEVis Søgeord
  Myndigheders opgaver vedrørende ekstern pressevirksomhed med videre samt intern kommunikation og videndeling. Myndighedernes eksterne, emnespecifikke kommunikation, dækkes under emne i de relevante opgaveområder
   Myndigheder
  • Alle statslige myndigheder
  • Finansministeriet
  • Kommune
  • Region
  • Statens Administration
  • Økonomistyrelsen
   Søgeord
  • Kommunikation og videndeling
  •  65.40.05 Pressevirksomhed og markedsføring 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende eksternt rettet kommunikation om myndigheden selv, som pressevirksomhed, PR-virksomhed og markedsføring samt branding i form af eksempelvis design, layout. Myndighedernes eksterne, emnespecifikke kommunikation, dækkes under emne i de relevante opgaveområder
    Myndigheder
   • Alle statslige myndigheder
   • Kommune
   • Region
    Søgeord
   • Pressevirksomhed og markedsføring
  •  65.40.10 Videndeling og vidensorganisation 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Myndigheders opgaver vedrørende intern kommunikation i myndigheden, herunder videndeling og værktøjer til vidensorganisation, eksempelvis journalplaner
    Myndigheder
   • Alle statslige myndigheder
   • Kommune
   • Region
    Søgeord
   • Videndeling og vidensorganisation
  •  65.40.20 Drift, udvikling og support vedrørende fællesstatslige Business Intelligence-løsninger 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende drift, udvikling og support vedrørende fællesstatslige Business Intelligence-løsninger, herunder LDV (Lokalt DataVarehus) og ISOLA (InformationsSystem Om Løn- og Ansættelsesvilkår)
    Myndigheder
   • Finansministeriet
   • Statens Administration
   • Økonomistyrelsen
    Søgeord
   • Drift, udvikling og support vedrørende fællesstatslige BI-løsninger
   • Drift, udvikling og support vedrørende fællesstatslige Business Intelligence-løsninger
   • Fælles systemer i staten, drift, udvikling og support vedrørende fællesstatslige Business Intelligence-løsninger

   65.50 Administrativ support

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis KLEVis Søgeord
  Myndigheders opgaver vedrørende dokumentationskrav som eksempelvis journalisering, genfinding af sager samt aflevering af arkivalier. Dækker herudover mødeadministration og generelle sekretariatsopgaver
   Myndigheder
  • Alle statslige myndigheder
  • Kommune
  • Kulturministeriet
  • Region
  • Rigsarkivet
   Søgeord
  • Administrativ support