Serviceområder

Serviceområder er områder der afspejler en overordnet gruppering af det offentliges opgaver, fx "Uddannelse og undervisning"

02Internationale aftaler
03Udenrigstjeneste
05Samfundsstruktur
06Samfundsøkonomi, samfundsdigitalisering og statistik
08Borgerskab
10Uddannelse og undervisning
12Forskning
14Arbejdsmarked
16Kultur
17Fritid og idræt
18Kirke
20Sundhed
24Dagtilbud
26Social service og omsorg
30Skatter og afgifter
34Erhverv
37Miljø
38Natur og klima
40Politi
42Retspleje og domstole
44Straffuldbyrdelse
46Forsvar
47Redningsberedskab
52Fysisk planlægning og geodata
54Ejendomme og byggeri
56Energi- og vandforsyning
58Trafikinfrastruktur
59Trafik og transport
60Myndighedens personale og frivillige
62Myndighedens bygninger og arealer
63Myndighedens driftsmateriel, varer og tjenesteydelser
65Myndighedens kommunikation og dokumentation
67Myndighedens økonomi
68Myndighedens it

Ikon-forklaring

Beskrivelse Vis beskrivelse   |  Myndigheder   Vis Myndighed   |  Lovgivning   Vis Lov   |  Finansloven   Vis Finansloven   |  KLE   Vis KLE   |  Borger.dk artikel   Vis Borger.dk artikel   |  Søgeord Vis søgeord  |  4. niveau Vis fjerde niveau  |  Gå til top

 68 Myndighedens it

Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis KLEVis Søgeord
Myndighedernes interne administration og opgaver vedrørende it-drift, it-udvikling og it-sikkerhedsadministration, herunder eksempelvis generelle administrative applikationer, fagspecifikke applikationer, telefoni, servicering af myndighedens stationære og bærbare computere, medarbejdernes adgang til myndighedens interne it-systemer, sikkerhedskontrol af myndighedens interne it-systemer samt sikkerhedsklassifikation og -kategorisering af myndighedens interne systemer og data
  Myndigheder
 • Alle statslige myndigheder
 • Finansministeriet
 • Kommune
 • Region
 • Statens It
 • Statens It-råd
 • Økonomistyrelsen
  Søgeord
 • Myndighedens it
 • Myndighedens it-politik
 • Myndighedens it-strategi

   68.55 Myndighedens it-service

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis Søgeord
  Myndigheders opgaver vedrørende it-drift, it-brugerservice, it-udvikling, it-projekter og it-sikkerhedsadministration
   Myndigheder
  • Alle statslige myndigheder
  • Finansministeriet
  • Kommune
  • Region
  • Statens It
  • Statens It-råd
  • Økonomistyrelsen
   Søgeord
  • Myndighedens it-service
  •  68.55.05 Myndighedens it-drift og vedligehold 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Myndigheders opgaver vedrørende drift og vedligehold af it-systemer, herunder konfiguration, tilslutninger, opgraderinger, backup og kørsler, trafikovervågning og driftsrapportering
    Myndigheder
   • Alle statslige myndigheder
   • Finansministeriet
   • Kommune
   • Region
   • Statens It
    Søgeord
   • Applikationsdrift, myndighedens interne
   • Certifikater til krypterede filsystemer, SSL-certificater med videre, myndighedens interne
   • Change management, myndighedens interne it-systemer
   • Driftsdokumentation, myndighedens interne it-systemer
   • Etablering, ændring og nedtagning af myndighedens interne servere
   • It-driftsrapportering, myndighedens interne
   • Myndighedens it-drift og vedligehold
   • Netværksdrift, myndighedens interne
   • Netværksprintere, myndighedens interne
   • Release management, myndighedens interne it-systemer
   • Serverdrift, myndighedens interne
   • Servere og storage, myndighedens interne
   • Systemdokumentation, myndighedens interne it-systemer
   • Versionsstyring, myndighedens interne it-systemer
   • Ændringshåndtering, myndighedens interne it-systemer
  •  68.55.10 Myndighedens it-brugerservice 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Myndigheders opgaver vedrørende servicering af it-brugere, herunder brugeradministration, opsætning og nedtagning af it-arbejdspladser og servicering ved henvendelser
    Myndigheder
   • Alle statslige myndigheder
   • Finansministeriet
   • Kommune
   • Region
   • Statens It
    Søgeord
   • Myndighedens it-brugerservice
   • Servicedesk, myndighedens it-brugerservice
  •  68.55.15 Myndighedens interne it-udvikling og it-projekter 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Myndigheders opgaver vedrørende intern it-udvikling og udførelse af it-projekter. Udvikling af fællesoffentlige it-løsninger, se 06.38.10.20 Tværgående it-løsninger til den digitale infrastruktur
    Myndigheder
   • Alle statslige myndigheder
   • Finansministeriet
   • Kommune
   • Region
   • Statens It
   • Statens It-råd
   • Økonomistyrelsen
    Søgeord
   • It-porteføljestyring, myndighedens
   • It-programstyring, myndighedens
   • It-projektstyring, myndighedens
   • Myndighedens interne it-udvikling og it-projekter
  •  68.55.20 Myndighedens interne it-sikkerhedsadministration 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Myndigheders opgaver vedrørende sikkerhed og adgangsforhold til interne it-systemer. Større cybertrusler rettet mod samfundet, se 06.37.05 Cybertrusler mod samfundet
    Myndigheder
   • Alle statslige myndigheder
   • Finansministeriet
   • Kommune
   • Region
   • Statens It
    Søgeord
   • Datasikkerhed, myndighedens interne it-sikkerhedsadministration
   • Informationssikkerhed, myndighedens interne it-sikkerhedsadministration
   • Insidertrusler, myndighedens interne it-sikkerhedsadministration
   • ISO 27001, styring af informationssikkerhed, myndighedens interne it-sikkerhedsadministration
   • Myndighedens interne it-sikkerhedsadministration